World Community Grid

Smashing Childhood Cancer with IBM World Community Grid

Share this post:

In 2014, a team of researchers used IBM’s World Community Grid to discover several potential drug candidates to fight neuroblastoma, a cancer that affects children. Today, the project’s lead scientist has assembled an international team of researchers to fight even more childhood cancers on World Community Grid, and anyone with a computer and an internet connection can help.

Every year, approximately 300,000 children are diagnosed with cancer and about 80,000 die of cancer. In 2009, World Community Grid joined the battle to improve these grim statistics by supporting Help Fight Childhood Cancer. With the aid of more than 200,000 volunteers who donated their devices’ computing time, the project helped me and my research team discover several potential drug candidates that may lead to treatments for neuroblastoma, one of the more common cancers in infants and young children.

WCG_banner

Now, I’m working with an international team of researchers to look for drug candidates for additional types of childhood cancers through the Smash Childhood Cancer project. And once again, we are asking for volunteers from around the world to donate their unused computing time to the study by joining World Community Grid.

My father, who was a dentist, was diagnosed with cancer while I was in elementary school. After witnessing my father’s illness, and ultimately his death, I was determined to devote my life to fighting cancer. In medical school, I specialized in childhood cancers. Over the years, I’ve studied many cancers, particularly neuroblastoma, a childhood cancer that forms in certain types of nerve tissue.

My research team and I identified several key proteins that are associated with neuroblastoma. But once these key proteins were identified, we knew we would need to search through a library of millions of potential drug treatments to find any that could potentially disable these proteins and destroy neuroblastoma cells. This type of search requires massive computing power that is not found in most universities or laboratories.

So, in 2009, we turned to World Community Grid volunteers who donate their unused computing time to humanitarian science, and the Help Childhood Cancer project was created. We were excited by the idea of such massive computing power being available for our research. We also liked the community aspect: World Community Grid is for everyone, and anyone with a computer and an internet connection can participate. With the help of computing power donated by volunteers, we were able to make a breakthrough discovery of seven potential drug candidates that destroyed neuroblastoma cells in mice, and crucially, did so without causing any apparent side effects.

In addition to further research into potential neuroblastoma treatments, the new Smash Childhood Cancer project will search for new treatments for:

  • Brain tumors
  • Wilms’ tumor – a malignant tumor of the kidney
  • Hepatoblastoma – cancer of the liver
  • Germ cell tumors – immature cells that can appear in the reproductive and central nervous system in children
  • Osteosarcoma – bone cancer

Our expanded research team is excited and optimistic to begin the new project, which has great potential for the many children and families who are affected every year by cancer. We hope everyone will sign up to contribute to this project, and tell your friends as well. World Community Grid makes this type of research possible. And the more volunteers we have donating their unused computing time, the more quickly we can smash childhood cancer…together.

Dr. Nakagawara is CEO, Saga Medical Center KOSEIKAN; CEO, Saga International External Beam Radiotherapy Foundation; and Smash Childhood Cancer Principal Investigator. He is a renowned pediatric oncologist and molecular biologist, and previously worked as a pediatric surgeon. His specialties include the identification of molecular targets from high-risk solid tumors in children, and the screening and development of new drugs targeting the identified molecules.

World Community Grid is an IBM philanthropic initiative that allows anyone with a computer or Android device to donate their devices’ unused processing power towards scientific research on health, poverty and sustainability. Learn more: worldcommunitygrid.org

Press Release:
Your Computer Can Help Scientists Search for New Childhood Cancer Treatments

_______________________

IBM World Community Grid ile Çocuklarda Kanseri Yenmek

2014 yılında, bir araştırmacı ekibi IBM World Community Grid’den faydalanarak çocukları etkileyen bir kanser türü olan nöroblastomla mücadele için birçok potansiyel ilaç adayı keşfetti. Şu anda proje sorumlusu bilim insanı, çocukluk çağında görülen başka kanserlerle de mücadele için uluslararası bir araştırma ekibini World Community Grid ile bir araya getirdi; bilgisayarı ve internet bağlantısı olan herkes yardım edebilir.

Her yıl yaklaşık 300.000 çocuğa kanser teşhisi konuyor ve yaklaşık 80.000’i de kanserden ölüyor. 2009 yılında, World Community Grid mücadeleye katılarak bu korkunç istatistikleri değiştirmek üzere Çocuklarda Kanserle Mücadeleye Yardım Edin projesini desteklemeye başladı. Cihazlarının bilgi işlem süresini bağışlayan 200.000’den fazla gönüllünün yardımıyla, proje, benim ve araştırma ekibimin bebeklerde ve küçük çocuklarda sıkça görülen kanserlerden biri olan nöroblastom için tedaviyle sonuçlanabilecek birçok potansiyel ilaç adayını keşfetmemize yardımcı oldu.

WCG_banner

Şu anda uluslararası araştırmacı ekibiyle birlikte Çocuklarda Kanseri Yenin projesi aracılığıyla çocuklukta görülen kanserlerin ek türlerine yönelik ilaç adayları aramak için çalışıyoruz. Tekrar ve tekrar, dünya çapındaki gönüllülerden World Community Grid’e katılarak araştırmaya kullanmadıkları bilgi işlem sürelerini bağışlamalarını rica ediyoruz.

Ben ortaokuldayken diş doktoru olan babama kanser teşhisi konmuştu. Babamın hastalığına şahit olduktan sonra, hayatımı kanserle mücadeleye adamaya karar verdim. Tıp fakültesindeyken çocuklukta görülen kanserlerde ihtisas kazandım. Yıllar içinde, başta belirli sinir dokularında oluşan bir çocukluk çağı kanseri olan nöroblastom olmak üzere birçok kanserle ilgili araştırmalar yaptım.

Araştırma ekibimle birlikte, nöroblastomla ilişkili birçok temel protein belirledik. Ancak, bu temel proteinler belirlendikten sonra, bu proteinleri etkisiz kılma ve nöroblastom hücrelerini yok etme olasılığı taşıyan milyonlarca potansiyel ilaç tedavisi kitaplığında araştırma yapmamız gerekecekti. Bu tip bir araştırma için birçok üniversitede ve laboratuvarda bulunmayacak kadar yoğun bilgi işlem gücü gerekir.

Bu nedenle, 2009 yılında, kullanmadıkları bilgi işlem sürelerini insani bilimlere bağışlayan World Community Grid gönüllülerine başvurduk ve ortaya “Çocuklarda Kanserle Mücadeleye Yardım Edin” projesi ortaya çıktı. Bu kadar çok bilgi işlem gücünün araştırmamıza sunulması fikri bizi çok heyecanlandırmıştı. Topluluk yanını da sevmiştik: World Community Grid herkese yönelik; bilgisayarı ve internet bağlantısı olan herkes katılabilir. Gönüllülerce bağışlanan bilgi işlem gücünün yardımıyla, farelerde nöroblastom hücrelerini yok eden ve daha da önemlisi bunu görünür yan etkilere neden olmadan yapan yedi potansiyel ilaç adayı saptayarak devrim niteliğinde bir keşif yapabildik.

Potansiyel nöroblastom tedavilerine ilişkin yapmaya devam ettiğimiz araştırmalara ek olarak, yeni bir “Çocuklarda Kanseri Yenin” projesi de şu konularda yeni tedaviler araştıracak:

  • Beyin tümörleri
  • Wilms tümörleri (kötü huylu bir böbrek tümörü)
  • Hepatoblastom (karaciğer kanseri)
  • Germ hücreli tümörler (Çocuklarda üreme sisteminde ve merkezi sinir sisteminde ortaya çıkan immatür hücreler)
  • Osteosarkom (kemik kanseri)

Büyük araştırma ekibimiz yeni projeye başlama konusunda heyecanlı ve iyimser; bu proje, her yıl kanserden etkilenen birçok çocuk ve aile için büyük potansiyel taşıyor. Herkesin bu projeye katkıda bulunmak için kaydolacağını ve bu projeden arkadaşlarına da bahsedeceğini umuyoruz. World Community Grid bu tip araştırmayı mümkün kılıyor. Kullanılmamış bilgi işlem sürelerini bağışlayan ne kadar çok gönüllümüz olursa, çocukluk çağı kanserini de o kadar hızlı yenebiliriz. Birlikte…

Dr. Nakagawara, Saga Medical Center KOSEIKAN CEO’su, Saga International External Beam Radiotherapy Foundation (Eksternal Işın Radyoterapisi Vakfı) CEO’su ve Smash Childhood Cancer (Çocuklarda Kanseri Yenin) Projesi Baş Araştırmacısıdır. Meşhur bir pediyatri onkoloji uzmanı ve moleküler biyologtur ve önceden pediyatri cerrahı olarak çalışmıştır. İhtisas alanları arasında, çocuklarda yüksek riskli solid tümörlerden moleküler hedeflerin belirlenmesi ve belirlenen molekülleri hedefleyen yeni ilaçların taranması ve geliştirilmesi yer almaktadır.

World Community Grid, bilgisayarı veya Android cihazı olan herkesin, cihazlarının kullanılmayan işlem gücünü sağlık, yoksulluk ve sürdürülebilirlik konularıyla ilgili bilimsel araştırmalara bağışlamasına olanak tanıyan, IBM’in kurumsal sosyal sorumluluk girişimidir. Daha fazla bilgi için: worldcommunitygrid.org

More World Community Grid stories

Missing Types: An invitation to give blood 


Fewer and fewer people are donating blood in the United States each year.  Only 3 out of 100 people in the United States donate blood, yet every two seconds someone needs it. Summertime is tough as donations drop off. This is why – for the second consecutive year – IBM is joining the American Red […]

Continue reading

Call for Code Hackathon on May 4th

Join us on May 4th to build resiliency against wildfires in Fremont, CA. We invite all available developers, engineers, and designers, as well as representatives of organizations supporting disaster preparedness and relief to participate in our Call for Code Hackathon on May 4th in Fremont, CA. IBM has long built a culture of innovation and responsible […]

Continue reading

Celebrating Volunteer Excellence and #goodtechIBM

This week, five IBMers and ten IBM teams across 13 countries are being recognized with the 2018 Volunteer Excellence Awards. This award recognizes IBM employees and teams for what they do best – developing and applying IBM technologies to making the world better – in service of their local communities. This year’s winners hail from […]

Continue reading