Стратегия за непрекъснатост на бизнеса в 30 дни: IBM Cloud & VMware

В безпрецедентното време на промени днес, организациите трябва бързо да предприемат действия, за да гарантират, че бизнес операциите остават непрекъснати и надеждни. Независимо дали това включва прилагане на стратегия за непрекъснатост на бизнеса, временно мигриране на критични работни процеси към облака или бързо организаране на среда за разработка/тест (dev/test)- време е да действаме! IBM Cloud за VMware решения помага на вашата организация да се възползва от огромния потенциал на облака, като архивиране в облака, разширяване на капацитета на вашия център за данни и модернизиране на застаряващата инфраструктура и съществуващите работни процеси с помощта на AI и machine learning.

 

Присъединете се към нашите експерти и разберете как IBM и VMWare могат да ви помогнат в осъществяването на вашата стратегия за непрекъснатост на бизнеса в 30 дни!