Overheden staan voor complexe uitdagingen

Hogere verwachtingen bij de burger, krimpende budgetten, verouderde infrastructuur—klinkt dit u bekend in de oren? In de snel veranderende wereld van vandaag kunnen deze uitdagingen verlammend werken.

Hoe stelt u uw organisatie in staat net zo snel te werken als een bedrijf in de private sector? U zet vol in op de kracht van digitaal en het collectieve denken van uw team om zo ver te komen.

Breng uw collega's bij elkaar voor onze persoonlijke digitale transformatieworkshop en stel een heruitvindingsplan op dat is afgestemd op uw prioriteiten.

Over de workshop

Wie, wat, wanneer, waar? Hier vindt u de antwoorden op uw vragen.

Wat kan ik verwachten van een workshop?

De workshops zijn zeer gestructureerd en Verlopen binnen een vast tijdsbestek. Ze zijn afgestemd op specifieke uitdagingen die u wilt oplossen of specifieke doelen die u wilt bereiken.

De workshops worden geleid door een Design Thinking moderator die de deelnemers, waaronder ook IBM-experten op het gebied van digitale transformatie bij de overheid, begeleidt bij een reeks opdrachten. Deze opdrachten helpen u niet alleen het bredere probleem op te lossen, maar ook kleinere knelpunten die succes in de weg kunnen staan.

Hoe ziet de agenda van de workshop er uit?

Workshops worden specifiek afgestemd op uw organisatie, maar de agenda zou er bijvoorbeeld zo uit kunnen zien:

Dag 1: Inleiding tot IBM design thinking, stakeholder- en empathy-maps, in kaart brengen van het bestaande proces, grote ideeën en prioriterings-grid.

Dag 2: Maps van to-be proces, testen van veronderstellingen, identificeren van obstakels, inleiding tot prototypering, playbacks, experience mapping en actiepunten.

Moet er voorbereidend werk worden gedaan?

Ja, er is wat voorbereidend werk te doen.

Een deel hiervan wordt geleid door IBM en hierbij is uw input vereist, zoals bijvoorbeeld interviews met stakeholders. Er is ook voorbereidend werk dat u binnen uw organisatie zult doen zoals het maken van een bedrijfsoverzicht.

De duur van de workshop hangt af van de complexiteit van het probleem dat u wilt oplossen, toegang tot belangrijke informatie en de deelname van uw stakeholders.

Meer FAQ's

Waarom zou ik kiezen voor de IBM-workshop Digitale Transformatie?

We hebben onze workshop ontworpen vanuit een uniek oogpunt en met krachtige onderscheidende factoren.

 • Het IBM-team beschikt over bewezen overheidsexpertise op het gebied van de toepassing van digitale technologie.
 • De design thinking benadering van IBM helpt u de snelste weg te bepalen naar ROI, met minder risico's dan traditionele re-engineering.
 • IBM beschouwt digitale transformatie als een iteratief proces dat uit meerdere stappen bestaat. Wij helpen u om de beste totaaloplossing te vinden met een stappenplan dat u geleidelijk kunt implementeren, zodat u niet alles in één keer hoeft te veranderen. U en uw collega's hebben zo de gelegenheid te leren en te optimaliseren in elke implementatiefase van uw stappenplan, wat het risico op onvoorziene problemen verlaagt.
 • Uw stappenplan - op basis van uw expertise, inzichten en data - deelt uw langetermijndoelstellingen op in kleinere, beter beheersbare fasen en projecten, zodat u reeds binnen een aantal maanden, niet jaren, resultaten ziet.
 • Als u besluit technologie van IBM aan te schaffen:
  • Alleen IBM biedt één gecentraliseerd platform (Watson Data Platform) ter ondersteuning van de technologieën die u nodig zult hebben, zoals AI, Blockchain, IoT, analytics, beveiliging en mobiele technologie.
  • IBM heeft een hybride cloudplatform dat gevoelige gegevens beheert conform de overheidsvoorschriften.

Wat zijn de voordelen van deze workshop?

Over het geheel genomen, verlaagt de workshop het risico en de kosten van het doorvoeren van veranderingen terwijl de implementatiesnelheid wordt verhoogd. Hoe?

 • Aangezien IBM een design thinking-benadering volgt, worden de oplossingen voor uw uitdagingen ontworpen vanuit het perspectief van de eindgebruiker.
 • De workshop stelt u in staat in een veilige omgeving te werken aan procesproblemen en uitdagingen. Een open discussie wordt aangemoedigd terwijl u toewerkt naar een consensus.
 • Uw pad naar digitale transformatie wordt geformaliseerd in een stappenplan. De belangrijkste betrokkenen keuren het stappenplan niet alleen goed maar hebben er ook daadwerkelijk invloed op en leveren zelf input aan.
 • U komt uit de workshop met een goed begrip van de middelen die u nodig hebt om uw stappenplan te doorlopen. Zo krijgt u inzicht in de startpunten voor de implementatie van nieuwe technologie.

Wat is design thinking?

Design thinking is een probleemoplossende benadering die de noden van de ontvanger van de oplossing centraal stelt. Door de behoeften van uw burgers en kiezers als uitgangspunt te nemen bij alles wat u doet, komt u uit bij diensten en interne processen waarbij "de mens centraal staat". Design thinking helpt echte waarde te bieden vanaf het begin, omdat de oplossingen ook vanaf het begin ontworpen zijn met de eindgebruiker in het achterhoofd.

Wat is de rol van een Design Thinking moderator?

Een Design Thinking Moderator begeleidt uw team bij de voorbereiding en bij de oefeningen. Zo komt u tot een consensus over de belangrijkste doelgroepen, hoe u hen beter van dienst kunt zijn en bouwt u samen een stappenplan voor de uitvoering van de oplossing stappenplan naar de uitvoering. Zij zijn gecertificeerd in design thinking en hebben meerdere sessies geleid voor een breed scala aan klanten. Zij putten uit de ervaring van de duizenden sessies die IBM met teams over de hele wereld heeft gedaan.

Wat wordt er bedoeld met een IBM-expert op het gebied van digitale transformatie bij de overheid?

IBM-experten op het gebied van digitale transformatie bij de overheid brengen jarenlange ervaring mee uit werken met (en dikwijls voor) overheden over de hele wereld. Zij hebben deel uitgemaakt van belangrijke transformaties bij klanten in de publieke sector, van Gezondheids- of Welzijnszorg tot Defensie & Inlichtingendiensten tot Belastingdienst & Douane. Zij beschikken over inhoudelijke ervaring toepasbaar op de uitdagingen waar u voor staat. Ze zijn vertrouwd met de aanpak van andere overheidsinstanties en hebben een diepgaande kennis van hoe de nieuwste technologieën kunnen worden ingezet om uw uitdagingen op te lossen.

Hoeveel mensen van mijn organisatie kunnen aan de workshop deelnemen?

De workshops hebben meestal 8 tot 20 deelnemers, inclusief IBM-medewerkers. Het belangrijkste is natuurlijk dat uw voornaamste belanghebbenden en experten erbij betrokken zijn. Dit zijn onder meer vertegenwoordigers van uw organisatie, van andere afdelingen waarmee u samenwerkt en van partnerbedrijven, alsook eventueel burgers die u uitnodigt om deel te nemen.

Hoeveel dagen duurt een workshop?

Workshops duren één tot twee dagen, afhankelijk van de complexiteit van het probleem dat u wilt oplossen.

Wat kost een workshop?

De kosten variëren van USD 35K tot USD 50K, afhankelijk van de complexiteit van het probleem dat u wilt oplossen.

Wat is inbegrepen in de kosten?

De kosten hangen af van uw specifieke behoeften. U sluit de workshop af met minimaal een digitale transformatiestrategie en een stappenplan voor de implementatie. Om verantwoording en verantwoordelijkheid te garanderen, staat daarin ook het akkoord van alle betrokkenen.

Hoe lang op voorhand moet ik een workshop inplannen?

De looptijd om een workshop in te plannen, varieert per organisatie. Gemiddeld duurt het voor de meeste organisaties ongeveer een maand om voor een workshop een definitieve datum vast te leggen die werkt voor alle deelnemers. Bij het voorbereidende werk wordt ook tijd gevraagd van de betrokkenen, wat een invloed kan hebben op het vinden van een geschikte datum voor de workshop.

Waar worden de workshops gehouden?

Workshops kunnen worden georganiseerd bij u op kantoor, in een IBM Design Center of op een daarvoor uitgeruste externe locatie.

Waar bevinden de IBM Design Centers zich?

Wij hebben Design Centers op zes van de zeven continenten. Zie hier.

Het pad naar digitale transformatie

Boek in drie simpele stappen vooruitgang op uw digitale transformatietraject.

Evaluatie

Bepaal waar u zich nu bevindt op uw pad naar digitale transformatie.

Voorbereiding

Gebruik onze vragenlijst om de eerste workshopgesprekken met IBM voor te bereiden.

Inplannen

Meld u aan voor een bespreking over de workshopmogelijkheden voor uw organisatie

Spreken met een overheidsexpert van IBM