Analytická řešení osvědčila svou schopnost podporovat agilitu a růst podniků

Řešení pro reporting

Cognos Analytics

  • Integrované řešení pro zjišťování dat a reporting
  • Návodné rozhraní pro přístup k datům a vytváření dashboard panelů a reportů
  • Konzistentní webové rozhraní na všech zařízeních online i offline

Základní řešení datového skladu

Cognos Analytics + Db2

  • Integrované řešení pro datové úložiště, zjišťování dat a reporting
  • Vysoká dostupnost dat a asistovaná tvorba dashboard panelů/reportů
  • Nižší celkové náklady spojené s vlastnictvím

Řešení pro plánování

Planning Analytics Express

  • Předem připravené šablony, které můžete ihned využít nebo dále upravovat
  • Prediktivní poznatky získávané automaticky a přímo z vašich dat
  • Dobře známé rozhraní Microsoft Excel
  • Zkušební verze bez rizika a asistence ze strany centra podpory