Chuyển đến nôi dung chính

'Thông minh hơn' nghĩa là gì

Và vì sao nó quan trọng đối với tương lai của chúng ta

Thông minh hơn nghĩa là gì?


 

Chúng ta đang sống trong một thời đại luôn thay đổi bất thường, gây áp lực cho tất cả loại hình doanh nghiệp và khắp các ngành nghề. Thế giới cũng đang thay đổi, theo những cách cơ bản khác. Thế giới trở nên nhỏ hơn, phẳng hơn và thông minh hơn.

Kết quả là các nhà lãnh đạo của nhiều loại hình doanh nghiệp phải đối mặt với thách thức mới để duy trì thành công. Những tổ chức có thể giải quyết những thách thức này nắm giữ vị trí tốt nhất để phát triển vượt trội trong "Thập kỷ Thông minh."  

Thập niên thông minh. Xem video
Thông minh hơn, nghĩa là chúng ta muốn thế giới trở nên: ngày càng được lắp đặt nhiều thiết bị.  kết nối.  thông minh

Dấu hiệu của hành tinh thông minh hơn xung quanh chúng ta.

Ngày nay dữ liệu đang được thu thập như chưa từng được thu thập trước đây. Nó tiết lộ mọi thứ từ các mô hình lớn, toàn diện—của thị trường thế giới, luồng công việc, cơ sở hạ tầng quốc gia và hệ thống tự nhiên—đến vị trí, nhiệt độ, bảo mật và điều kiện của mỗi mục trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Tại IBM, chúng tôi muốn tri thức được đưa vào hệ thống và quy trình giúp thế giới hoạt động—theo cách mà không ai có thể nhận ra đó là những chiếc máy tính: ô-tô (US), thiết bị (US), đường đi (US), lưới điện (US), quần áo (US), ngay cả hệ thống tự nhiên như nông nghiệp (US)đường thủy (US).

Từ năm 2008 (US), chúng ta đã nói về cách xây dựng hành tinh thông minh hơn. Chúng ta đã biết rằng công ty, thành phố và thế giới của chúng ta thực ra là những hệ thống phức tạp, hệ thống trong hệ thống. Nâng cấp những hệ thống này để được lắp đặt nhiều thiết bị, thông minh và kết nối sẽ đòi hỏi một sự thay đổi sâu rộng trong quản lý và quản trị, hướng đến nhiều biện pháp mang tính cộng tác hơn.

Loạt hội thoại về một hành tinh thông minh hơn


 

6 yêu cầu cho hành tinh thông minh hơn

Để vượt trội trên một hành tinh thông minh hơn, các doanh nghiệp phải đối mặt với 6 yêu cầu cơ bản:

1. Chuyển thông tin thành tri thức

Dữ liệu của các tổ chức đều quá tải. Tại một hành tinh thông minh hơn, các tổ chức thành công nhất có thể chuyển dữ liệu thành tri thức có giá trị. Với phân tích chuyên sâu, bạn có thể mở ra cơ hội mới cho tối ưu hóa doanh nghiệp bằng cách đưa ra các quyết định và hành động nhanh chóng, am hiểu và tự tin.

Ðọc thêm về Phân tích và Tối ưu hóa Kinh doanh (US).

2. Thúc đẩy tính hiệu quả và hiệu  suất hoạt động doanh nghiệp

Trong môi trường phát triển chậm, các tổ chức phải đầu tư ít vốn nhưng vẫn phải đạt lợi nhuận nhiều hơn. Ðể thành công, tổ chức của bạn phải thực hiện cải tiến liên tục và lâu dài để giảm chi phí và giảm độ phức tạp.

Ðọc thêm về Điện toán Thông minh hơn.

 

3. Tăng tính linh hoạt

Ở hành tinh thông minh hơn, thay đổi là một hằng số duy nhất. Các công ty linh hoạt, đáp ứng nhanh—được hỗ trợ bằng các mô hình và quy trình cải tiến—sẽ ở vị trí dẫn đầu trong ngành của họ và vượt xa các đối thủ.

Ðọc thêm về Khả năng Linh hoạt trong Kinh doanh.

4. Kết nối và trao quyền

Cải tiến đến từ sự cộng tác. Và cộng tác có từ khắp nơi. Các công ty nắm giữ sức mạnh công nghệ xã hội sẽ đạt được năng suất và cải tiến thông qua toàn bộ chuỗi giá trị—từ nhân viên đến đối tác, từ nhà cung cấp đến khách hàng.

Ðọc thêm về Kinh doanh qua Mạng Xã hội (US).

 

5. Giup cai tien san phẩm va dich vu kinh doanh

Các nhà sản xuất phải đối mặt với kỳ vọng cao về các sản phẩm thông minh hơn, dịch vụ thông minh hơn và khả năng sáng tạo hơn—trong khi vẫn tạo ra các trải nghiệm được cá nhân hóa cho toàn bộ vòng đời của sản phẩm và dịch vụ. Có thể mang lại loại đổi mới này, liên tục cải thiện chi phí và tính hiệu quả.

Ðọc thêm về Sản phẩm và Dịch vụ Thông minh hơn (US).

6. Quản lý rủi ro, bảo mật và tuân thủ

Loạt rủi ro có trên hành tinh thông minh hơn: rủi ro về bảo mật, thẻ tín dụng, thị trường, vận hành, môi trường và tuân thủ...là một vài ví dụ. Với cải tiến quy trình và hệ thống đúng đắn, các nhà cung cấp có thể nhận diện, đánh giá và giám sát những rủi ro này để giảm và ngăn ngừa rủi ro.

Ðọc thêm về Bảo mật và Thích ứng (US).