Ana içeriðe geç

Herkese tek tip ürün dönemi sona eriyor

Otomobillerden et ambalajlarına ve yapay kalplere kadar günümüzün akıllı ürünleri, algılayıcıları, aktüatörleri, elektronik ve mekanik sistemleri birleştiren yeni nesil yetenekleri temsil ediyor. Ankete katılan üreticilerin %66'sı, ürünlerine yerleşik sistemler eklediğini belirtiyorlar (Aberdeen 2009). Bu yerleşik sistemler de son kullanıcılar için özelleştirilmiş, kişiselleştirilmiş ve özgün deneyimler sağlıyor.


 

Bu akıllı ürünler artık üretim bandından tüm parçaları takılmış olarak çıkmaz. Üreticiler artık gereksinim yönetimi, değişiklik ve yapılandırma yönetimi, model odaklı yazılım geliştirme, kalite/test ve portföy yönetimi gibi çok sayıda yazılım disiplinine hakim olmak zorundalar. Ancak bu becerilere kendi bünyesinde sahip olan üretici çok az veya hiç yok. Bu nedenle, akıllı ürünlerin pazara sunulması için geliştiricilerden, mühendislerden, sağlayıcılardan ve ortaklardan oluşan karmaşık bir ekosistem olması gerekiyor.

Bu durumda üreticiler, daha zengin müşteri deneyimleri sağlayan karmaşık ürünler tasarlarken, aynı zamanda başarısızlık olasılıklarını da artırıyorlar. Yazılım bağlantılı projelerin %49'u bütçesini aşıyor ve dış kaynak kullanılan projelerin %50'sinin başarısız olacağı öngörülüyor.

Doğru süreçlerin, ürünlerin ve insanların kullanılmaması durumunda, çeşitli ürünlerin, sistemlerin, şirketlerin ve ülkelerin giderek daha tümleşik ve birbiriyle bağlantılı hale gelmesiyle bağlantılı olarak, akıllı ürünlerin tasarım ve geliştirme maliyetleri de önemli ölçüde artacak. Bu süreçler arasında şunlar yer alıyor:

Akıllı ürünler dünyayı ve dünyayla olan etkileşim şeklimizi değiştirmeye başladı bile. Akıllı üretim, bu ürünlerin bir tasarımcının aklındaki parlak bir fikirden tüketicinin mutlaka sahip olması gereken bir aygıta dönüşme şeklini değiştiriyor.

Düşünen ürünler. Çiftçinin yardımcısı.Akıllı direksiyon sistemine sahip bir traktör, tarlanın aynı yerinin yeniden işlenmesini veya herhangi bir kısmının atlanmasını önleyerek ve yakıt tüketimini azaltarak çiftçilerin hasılatı artırmalarına yardımcı olur. Sevgi dışında her şeyi düzenleyebilen bir kalp: Yazılım ve algılayıcılardan en üst düzeyde yararlanan ve her hastanın tansiyon ve nabız gibi bireysel özelliklerine göre kendi performansını ayarlayabilen akıllı bir kalp. Akıllı balistik: Miğfere monte edilen bir sistem, düşmanların konumunu 3 boyutlu olarak belirler ve kullandıkları silahların kalibresini ve tipini kesin olarak tanımlar.

 

48%'i, Ürün şirketlerinin “kalitenin artırılmasını (daha az kusur)”, akıllı ürünler konusundaki en önemli zorluk olarak görmektedir. Yazılım/sistemler yeni bir yetkinliktir ve yönetilmesi elektrikli-mekanik ürün geliştirmede kullanılan geleneksel tedarik zinciri parçalarından daha zordur.

 

IBM yerleşik sistemlerle akıllı ürünler yapılmasına nasıl yardımcı oluyor

Bir uçak, üç katlı bina yüksekliğinde kitaba eşdeğer olan altı milyon satırlık yazılım kodu içerebilir. İşte bu nedenle Airbus (ABD), uçaklarının daha akıllı ve güvenli hale getirilmesine yardımcı olmak üzere çok karmaşık mekanik, elektronik ve yerleşik sistemler tasarlamak, test etmek ve üretmek için IBM ile birlikte çalıştı.

Daha yüksek gelir, daha fazla müşteri hizmeti fırsatı, daha yüksek kâr marjları ve sermaye iyileştirmesi sağlamak için kullanılacak yöntemlerden biri de parça düzeyinde takiptir. Bu nedenle Volkswagen (ABD), IBM ile gerçekleştirdiği ortaklık kapsamında tedarikçileriyle RFID teknolojisini test ettiği bir yıllık pilot projenin ardından yeni sistemi devreye alıyor.

Çözüm tasarlama ve geliştirme

Ürün Yaşam Çevrimi Yönetimi çözümleri

Akıllı ürünler için yapı taşları