Na hlavný obsah

Inteligentnejšie mestá

Bezpečnejšie štvrte. Kvalitné školy. Dostupné bývanie. Plynulá doprava. To všetko je možné.

Mestá, v ktorých sa v roku 2008 žilo najlepšie. 1. Vancouver, Canada, 2. Melbourne, Australia, 3. Vienna, Austria, 4. Perth, Australia, 5. Toronto, Canada, 6. Helsinki, Finland, 7. Adelaide, Australia / Calgary, Canada, 9. Geneva, Switzerland / Sydney, Australia / Zürich, Switzerland. Na základe piatich kategórií: stabilita, zdravotníctvo, kultúra a životné prostredie, vzdelávanie a infraštruktúra. economist.com, 28. apríla 2008.

Udržateľné mestá

India potrebuje udržateľné mestá

Každú minútu v priebehu nasledujúcich 20 rokov, 30 Indov odíde z indického vidieka do miest. Keď to takto pôjde ďalej, India bude potrebovať asi 500 nových miest v priebehu nasledujúcich 20 rokov. Ak bol niekedy vhodný čas sústrediť sa na riešenia vývoja pre udržateľnosť miest, ten čas nastal práve teraz.

Tak, ako narastajú centrá populácie, rastú aj nároky na mestskú infraštruktúru, ktorá poskytuje životne dôležité služby ako sú doprava, zdravotníctvo, vzdelanie a verejná bezpečnosť. Napätie zvyšujú aj neustále sa meniace požiadavky verejnosti na lepšie vzdelanie, environmentálne programy, prístupnejšiu verejnú správu, cenovo dostupné byty a viac možností pre starších občanov.

Nahradenie aktuálnej mestskej infraštruktúry je často nereálne najmä z pohľadu nákladov a času. Avšak vďaka súčasným pokrokom v oblasti technológií, môžeme do našich existujúcich infraštruktúr včleniť novú inteligenciu. Vďaka tomu, dokážeme digitalizovať a prepojiť naše systémy tak, aby dokázali pochopiť, analyzovať a integrovať údaje a inteligentne reagovať na lokálne požiadavky. V skratke, dokážeme ich revitalizovať tak, aby sa stali inteligentnejšími a efektívnejšími. Mestá tak môžu rásť a udržať si kvalitu života pre svojich obyvateľov.


 

Naša planéta sa stáva inteligentnejšou vďaka mestám: Dubuque, Bordeaux, Tchaj-pej a ďalšie mestá sa stávajú inteligentnejšími v oblasti vzdelávania, bezpečnosti, vodných systémov a dopravy.


 

Transformovanie miest na automatizovanejšie, prepojenejšie a inteligentnejšie, nie je iba o prekonávaní problémov, ktorým mestá čelia. Je to o uvedomení si, že veľké množstvo výziev, ktorým čelíme pri vytváraní inteligentnejšej planéty, je zameraných na budovanie udržateľných miest.

Mestá symbolizujú a združujú tak veľa aspektov, ktoré povedú k vzniku inteligentnejšej planéty: inteligentnejšie vzdelanie, inteligentnejšie zdravotníctvo, inteligentnejšie hospodárenie s vodou a energiami, inteligentnejšia verejná bezpečnosť, inteligentnejšia doprava a inteligentnejšia vláda... a mnohé ďalšie.

Nová správa inštitútu spoločnosti IBM pre podnikové hodnoty "Vízia inteligentnejších miest" pojednáva o tom, že mestá musia využívať nové technológie na transformáciu svojich systémov na optimalizovanie používania vyčerpateľných zdrojov. Ako sa udržateľnosť miest a planéty stáva čoraz dôležitejšou, otázkou už nie je, či to mestá spravia, ale otázkou je, ktoré mesto tak urobí ako prvé. A kto to urobí najlepšie?

19. storočie bolo storočím impérií, 20. storočie bolo storočím národných štátov. 21. storočie bude storočím miest Wellington E. Webb Bývalý starosta mesta Denver, Colorado.

 

This video shows how cities are getting smarter--using instumented, interconnected and intelligent systems to grow more sustainably. Smarter cities are sustainable cities.

Inteligentné nápady po celom svete

V súčasnosti žije v mestách viac ľudí ako mimo nich. Nečudo, že sa mestá stávajú inteligentnejšími.

 


 

Inovatívne mestá


 

Inteligentnejšia doprava Niektoré mestá začínajú transformovaním dopravných systémov. Štokholm, Dublin (US), Singapúr (US) a Brisbane (US) spolupracujú so spoločnosťou IBM pri vývoji inteligentnejších regulačných systémov počnúc prediktívnymi systémami až po karty Smart Card a poplatky za dopravu, ktoré pomáhajú znížiť premávku a znečistenie.

Inteligentnejšia policajná ochrana a záchranná služba New York, Syrakrúzy (PDF, 181KB), Santa Barbara (US) a St. Louis (US) používajú analýzu údajov, funkcie rádiového a video monitorovaniu na posilnenie boja so zločinom a koordináciu pohotovostných jednotiek.

Do roku 2050 až 70 percent populácie bude žiť v mestách. Počet veľkomiest s popláciou vyššou ako 10 miliónov vzrastie z 19 aspoň na 27.
Mestá sú ideálne na propagáciu zmien a obnoviteľných energií. Mestá môžu slúžiť ako platforma pre inovácie, vytvárajúc obchodné zoskupenia okolo ekologickej energie –  Claude Turmes, Člen Európskeho Parlamentu, Reuters, 10. februára 2009.

Vitajte v inteligentnejších mestách Nie je to vízia zajtrajška ale vízia dneška. Inteligentné nápady z celého sveta na jednom mieste.

Inteligentnejšie riadenie napájania a vody Spoločnosť IBM spolupracuje s miestnymi vládnymi agentúrami, farmármi a rančermi v povodí rieky Paraguaj-Paraná, kde sa nachádza aj mesto São Paulo (US), v snahe pochopiť faktory, ktoré môžu napomôcť pri ochrane kvality a dostupnosti vodného systému. Malta (US) stavia inteligentnú rozvodnú sieť, ktorá vedie napájanie a vodné systémy a bude zisťovať úniky, umožní individuálnu cenotvorbu a poskytne spotrebiteľom lepšiu kontrolu. V konečnom dôsledku to umožní tejto ostrovnej krajine nahradiť fosílne palivá udržateľnými zdrojmi energie.

Inteligentnejšia vláda V Novom Mexiku, Albuquerque (PDF, 142KB), používa inteligentné podnikové riešenia na automatizáciu zdieľania údajov medzi 7 000 zamestnancami vo viac ako 20 oddeleniach, takže každý zamestnanec získa pravdivé informácie. Tento proces umožnil úsporu nákladov o takmer 2 000%. Traja miestni právni zástupcovia vo Veľkej Británii si osvojili nový podnikový model IBM, ktorý môže zmeniť spôsob, akým sa riadi miestna vláda. Prostredníctvom projektu Southwest One (PDF, 199KB), bude spoločnosť IBM riadiť IT infraštruktúru, zásobovanie, služby zákazníkom a vývoj pozícií pre zamestnancov, umožňujúc agentúram sústrediť sa na dodávanie kľúčových služieb občanom. Model je schopný zahrnúť až 30 agentúr z verejného sektora.