Na hlavný obsah

Inteligentná rozvodná sieť

Inteligentnejšia rozvodná sieť je transparentná,
dostupná a odolná. A optimalizovaná
v celom rozsahu už od individuálnych užívateľov.

Fórum GridWise Global Forum 2010

V nedávnom príhovore na fóre GridWise Global Forum 2010 načrtol predseda predstavenstva spoločnosti IBM Samuel J. Palmisano výhody a výzvy vyplývajúce z implementácie inteligentnej rozvodnej siete. „Jeden prvok tohto energetického ekosystému ešte nebol úspešne aktivovaný alebo mobilizovaný,“ povedal Palmisano, „a je to ten najdôležitejší prvok zo všetkých: koncový odberateľ energie.“ To sa však začína meniť.

Viacero energetických spoločností pokročilo v nasadení inteligentných rozvodných sietí, ktoré užívateľom poskytujú lepší prehľad a kontrolu:

  • Spoločnosť Energy Australia nainštalovala viac než 14 000 nových rozvodných snímačov, prostredníctvom ktorých poskytuje 1,5 miliónu svojich domácich a podnikových zákazníkov špičkové funkcie monitorovania a ovládania.
  • V rámci inovatívneho programu s názvom Smart Meter Texas nasadili spoločnosti Centerpoint, Oncor a American Electric Power viac než 7 miliónov meracích zariadení s pokročilými funkciami. Tieto zariadenia umožňujú zákazníkom vykonávať informovanejšie rozhodnutia o využívaní energie, angažovať sa v zmluvách o dodávke energie a využívať výhody inovatívnych nových energetických služieb.

Séria rozhovorov pre inteligentnejšiu planétu


Optimalizácia investičného procesu


 

Najzaujímavejšie články o inteligentných rozvodných sieťach

Analýzy, správa aktív a ďalšie technológie robia farmy veterných elektrární inteligentnejšími a podporujú pozitívne zmeny v tomto rýchlo rastúcom odvetví.

Energetický a automobilový priemysel sa pripravuje na cestu smerom k elektrickej mobilite.

Získajte najnovšie nápady týkajúce sa stratégií a riešení zabezpečenia inteligentnej rozvodnej siete.

Mikro rozvodné siete. Inteligentnejšia jadrová energia. Zabezpečenie rozvodných sietí.
Stiahnite si tieto tri ukážkové kapitoly z našej novej knihy Generating Insights – Accelerating into a New Era in Energy

Spolupráca medzi spoločnosťou IBM a vydavateľstvom Kyoto Publishing


 

Inteligentná rozvodná sieť

Energia v číslach: Dvanásťčlenná globálna koalícia pre inteligentné verejné siete prináša celosvetový pokrok v oblasti inteligentných rozvodných sietí

V roku 2007 vytvorila spoločnosť IBM koalíciu inovatívnych energetických spoločností s cieľom zrýchliť používanie technológií inteligentných rozvodných sietí a posunúť priemysel smerom k jeho najdôležitejšej transformácii. Cieľom globálnej koalície pre inteligentné verejné siete je zmeniť spôsob, akým sa energia vyrába, distribuuje a používa – pridaním digitálnej inteligencie do existujúcich systémov, ktorá eliminuje výpadky a poruchy a umožňuje riadiť dopyt a integrovať obnoviteľné zdroje energie, ako je napríklad veterná energia.

Koalícia v súčasnosti zahŕňa dvanásť členov, ktorí svoje služby poskytujú približne 100 miliónom odberateľom energie na celom svete. Každá z členských spoločností prispieva svojimi jedinečnými znalosťami. Napríklad dánska spoločnosť DONG Energy je lídrom v oblasti obnoviteľných zdrojov energie. 20 % svojej energie získava prostredníctvom veterných elektrární a pracuje na tom, aby do roku 2020 vytvárala 50 % svojej energie zo zdrojov, ktoré neprodukujú CO2. Spoločnosť NDPL v Indii zasa ponúka perspektívu poskytovania energie na rozvíjajúcom sa trhu, na ktorom je spoľahlivosť a úplný prístup k elektrickej energii stále problémom.

Koalícia zdieľa nové nápady a overené postupy prostredníctvom osobných stretnutí a virtuálnej spolupráce, zdieľa informácie o dôležitých problémoch, podporuje iniciatívy založené na spolupráci a jej členovia si navzájom porovnávajú výsledky svojich aktivít. Napríklad úspešné predvádzacie centrum inteligentných rozvodných sietí spoločnosti CenterPoint Energy poskytlo spoločnosti Country Energy informácie, ktoré potrebovala na vytvorenie vlastného centra v meste Queenbeyan v Austrálii.

Prvým výsledkom spolupráce globálnej koalície pre inteligentné verejné siete bolo vytvorenie modelu zrelosti inteligentnej rozvodnej siete (US), ktorý viac než 60 energetických spoločností z celého sveta použilo na vyhodnotenie svojej aktuálnej pozície a naplánovanie vlastného programu inteligentných rozvodných sietí. Tento model bol nedávno venovaný Inštitútu pre softvérové inžinierstvo na univerzite Carnegie Mellon, ktorý zabezpečuje jeho využitie v energetickom priemysle. Ďalšia spolupráca je zameraná na vplyv inteligentných rozvodných sietí na zmenu klímy, vyhliadky zákazníkov, štandardy, interoperabilitu a možné budúce regulačné moduly.

'Ako člen koalície IUN spolupracujeme a zdieľame skúsenosti s tými najlepšími na svete, aby sme dosiahli naše ciele: optimalizovať využívanie veternej energie, zlepšiť efektivitu a spoľahlivosť energie a inteligentne investovať do rozvodných sietí s minimálnymi nákladmi.' Jens Jakobsson, Viceprezident pre distribúciu energie, DONG Energy v Dánsku.

Map: Globálna koalícia pre inteligentné verejné siete. 1. Alliander, Holandsko; 2. CenterPoint Energy, Inc., USA; 3. Country Energy, Austrália; 4. CPFL Energia, Brazília; 5. DONG Energy, Dánsko; 6. ERDF, Francúzsko; 7. IBM, USA; 8. North Delhi Power Limited, India; 9. Onco, USA; 10 Pepco Holdings, Inc., USA; 11.Progress Energy, USA; 12. Sempra Energy, USA.

 

Členovia globálnej koalície pre inteligentné verejné siete

Alliander (Arnhem, Holandsko) Alliander, najväčšia sieťová spoločnosť v Holandsku, si dláždi cestu smerom k väčšiemu osvojeniu a používaniu elektrických vozidiel. V spolupráci s ďalšími spoločnosťami vo svojom ekosystéme plánuje do roku 2012 vytvoriť 10 000 dobíjacích staníc v celej krajine.

CenterPoint Energy (Houston, TX) Spoločnosť CenterPoint Energy Houston Electric je prenosová a distribučná spoločnosť, ktorá poskytuje svoje služby približne 2,2 miliónu zákazníkov v oblasti Houstonu, štvrtého najväčšieho mesta v USA, a pracuje na elektrickom deregulovanom trhu. Predvádzacie centrum spoločnosti CenterPoint Energy bolo jedným z prvých centier na svete, v ktorom boli predvedené výhody inteligentných meracích zariadení a obnovenia prevádzky po výpadku, ktoré možno dosiahnuť prostredníctvom technológií inteligentných rozvodných sietí.

Country Energy (Queenbeyan, Austrália) Najväčšia energetická zásobovacia sieť v Austrálii, ktorá dodáva energiu na približne 95 percentách pevniny Nového Južného Walesu. Inovatívne predvádzacie centrum Intelligent Network (IN) spoločnosti Country Energy predvádza výhody inteligentných rozvodných sietí prostredníctvom reálnych príkladov, ako je napríklad uskladňovanie energie a systém V2G (Vehicle-to-Grid).

CPFL (Sao Paulo, Brazília) Spoločnosť CPFL je najväčšou súkromnou spoločnosťou v brazílskom sektore elektrickej energie a prvou spoločnosťou, ktorá obchoduje s uhlíkovými kreditmi.

DONG Energy (Kodaň, Dánsko) Spoločnosť DONG Energy je jednou z popredných energetických spoločností v Škandinávii, ktorej aktivity pokrývajú celú energetickú sieť. Spôsobila prevrat prácou na projektoch načasovania nabíjania vozidiel pomocou nesúvislého vetra.

ERDF (Paríž, Francúzsko) ERDF, distribučná divízia spoločnosti EDF a najväčšia elektrická distribučná sieť v Európskej únii, pracuje na využití pokročilých funkcií správy meracích zariadení, ktoré by umožňovali zlepšiť prevádzku, riadenie, údržbu a rozvoj sietí.

IBM (New York, NY) Spoločnosť IBM pomáha zákazníkom na celom svete plniť víziu inteligentnej rozvodnej siete prostredníctvom svojich komplexných riešení, programov zameraných na informovanie o pravidlách a nariadeniach a rozširovania povedomia o kritických oblastiach, ako sú napríklad štandardy. Riešenia spoločnosti IBM sú zamerané na celú energetickú sieť a na využívanie vody a zemného plynu a sú dôležitou súčasťou programu Inteligentnejšia planéta.

NDPL (Dillí, India)
Spoločnosť NDPL, spoločný podnik medzi spoločnosťou Tata Power a vládou Dillí, vytvorila novátorské iniciatívy, ktoré výrazne znížili energetické straty, a stala sa priekopníkom v oblasti automatizácie rozvodní v Indii. Spoločnosť NDPL hrá tiež vedúcu úlohu pri presadzovaní pravidiel pre iniciatívy zamerané na inteligentné rozvodné siete v Indii.

Oncor Electric Delivery (Dallas, Texas) Spoločnosť Oncor je regulovanou spoločnosťou zameranou na distribúciu a prenos elektrickej energie, ktorá využíva prvotriedne vedomosti o správe aktív, vďaka čomu poskytuje spoľahlivé služby dodávky elektrickej energie svojim zákazníkom. Spoločnosť Oncor prevádzkuje najväčší distribučný a prenosový systém v Texase, prostredníctvom ktorého zásobuje energiou približne 3 milióny domácností a spoločností. V Texase prevádzkuje približne 188 000 kilometrov distribučných a prenosových vedení.

PHI (Washington, D.C.) Spoločnosť PHI je jedným z najväčších poskytovateľov energie v Stredoatlantickej oblasti USA so zákazníkmi v troch štátoch a dištrikte Kolumbia. Prostredníctvom svojich inovatívnych videí „Day in the Life Of“ (Deň v živote) na svojej webovej lokalite pomáha spoločnosť PHI odberateľom energie pochopiť, aké výhody im prinesú technológie inteligentných rozvodných sietí a programy zamerané na efektívne využívanie energií.

Progress Energy (Raleigh, NC) Spoločnosť Progress Energy je plne integrovanou energetickou spoločnosťou, ktorá poskytuje služby od výroby energie až po služby individuálnym zákazníkom v rámci Floridy, Severnej Karolíny a Južnej Karolíny. V roku 2008 oslávila sto rokov od svojho založenia. Prostredníctvom svojich aktivít v oblasti riadenia napätia a vyhľadávania porúch pracuje na zlepšovaní efektivity toku energie vo svojom systéme.

Sempra Energy (San Diego, CA) Spoločnosť Sempra Energy hrá vedúcu úlohu v progresívnom programe zameranom na meranie energie v Kalifornii prostredníctvom svojho aktuálne prebiehajúceho rozšíreného nasadenia inteligentných meracích zariadení. Do konca roku 2011 budú meracie zariadenia všetkých domácich a podnikových zákazníkov nahradené inteligentnými meračmi. Aktivity spoločnosti Sempra Energy na poli mikro rozvodných sietí, podmienenej správy rozvodovní a špičkového systému OMS/DMS okrem toho podporujú pokrok v oblasti inteligentných rozvodných sietí na viacerých frontoch.


 

Veková skupina 18 – 24 rokov je najochotnejšia platiť za špecifické služby. Inteligentnejšia automatická správa meračov a energie: 18-24: 68%, Priemer (všetky vekové skupiny): 45%, 65+: 56%. Nezávislé služby správy: 18-24: 75%, Priemer (všetky vekové skupiny): 65%, 65+: 57%. Vzdialené upozorneniana výpadky energie cez mobil: 18-24: 54%, Priemer (všetky vekové skupiny): 42%, 65+: 37%.

Celé desaťročia bola energia niečo, o čom bežní ľudia veľmi nepremýšľali.

Až kým nedošlo k výpadku. Potom bola energia tým jediným, na čo ľudia mysleli.... až kým sa jej dodávka zasa neobnovila. To už je minulosť.

Zmena klímy, nárast cien energií a technologický pokrok – to všetko sú sily, ktoré menia kolektívne myslenie zákazníkov. Z mnohých zákazníkov, ktorých možno označiť ako „pasívnych platiteľov faktúr“, urobili dobre informovaných a ekologicky uvedomelých zákazníkov, ktorí chcú hrať úlohu pri využívaní energií. S rozvojom technológií, ktoré umožňujú využívanie inteligentných rozvodných sietí, dnes môžu spoločnosti poskytovať svojim zákazníkom informácie a kontrolu, ktoré potrebujú na skutočnú zmenu svojich návykov a na zníženie spotreby a nákladov.

Vstup do digitálneho veku

Spoločnosť IBM pomáha energetickým spoločnostiam pridať do svojich rozvodných sietí digitálnu inteligenciu. Tieto inteligentné rozvodné siete využívajú senzory, meracie zariadenia, digitálne ovládacie zariadenia a analytické nástroje na automatizáciu, monitorovanie a ovládanie obojsmerného toku energie medzi jednotlivými prevádzkami – od elektrárne až po elektrickú zásuvku. Energetická spoločnosť môže optimalizovať výkon rozvodnej siete, predchádzať výpadkom, rýchlejšie obnoviť prevádzku po výpadku a umožniť zákazníkom riadiť využitie energie na úrovni jednotlivých sieťových spotrebičov.

Inteligentné rozvodné siete môžu tiež zahŕňať nové obnoviteľné zdroje energie, ako je napríklad veterná a solárna energia, a lokálne spolupracovať s distribuovanými zdrojmi energie alebo elektrickými vozidlami, ktoré sa nabíjajú zo zásuvky.


 

Chart: Ročné náklady. Koľko elektrickej energie spotrebujú vaše spotrebiče? Elektrická prikrývka $11-125kW, Domáci počítač $13-155kW, Televízor $19-190kW, Mikrovlnná rúra $21-220kW, Pohlcovač vlhkosti $38-485kW, Vodné čerpadlo $46-590kW, Akvárium/terárium $50-640kW, Umývačka riadu $55-660kW, Elektrický sporák $63-750kW, Mraznička $69-820kW, Ohrievač vodnej postele $74-900kW, Sušička šatstva $75-915kW, Práčka $83-1000kW, Chladnička $95-1200kW, Bazénové čerpadlo $120-1450kW, Vírivá vaňa (čerpadlo a ohrievač) $179-2150kW. Ministerstvo energetiky USA.