Na hlavný obsah

Technológia je tu.
Ľudia sú pripravení.
Teraz je ten správny čas.

V januári 2010, prezident spoločnosti IBM Sam Palmisano navštívil Chatham House v Londýne, kde popísal, ako si pokrokoví lídri v podnikaní, vo vláde a civilnej spoločnosti na celom svete osvojujú inteligentnejšie systémy na dosiahnutie ekonomického rastu, rýchleho zvýšenia efektivity, udržateľného vývoja a spoločenského pokroku. Pozrite si video (00:01:55).

Čo znamená byť inteligentnejší?

V spoločnosti IBM si myslíme, že inteligencia je včleňovaná do systémov a procesov, vďaka ktorým svet funguje - do vecí, v ktorých by nikto nespoznal počítače: automobily, zariadenia, cesty, rozvodové siete, oblečenie, dokonca prírodné systémy, ako sú poľnohospodárstvo a vodohospodárstvo.

Otázkou dneška nie je otázka, či je technológia na výstavbu inteligentnejšej planéty reálna. Teraz je dôležité vedieť, čo je potrebné spraviť ako ďalší krok. Ako začleniť inteligenciu do systémov, za ktoré nezodpovedá žiadna spoločnosť či agentúra? Ako dať dokopy všetky potrebné prvky? Ako sa zmestiť do rozpočtu? Kde začať?

Skúsenosti z uplynulých rokov nás naučili, čo všetko zahrňuje vybudovanie inteligentnejšej planéty. Čo je najdôležitejšie, naučili sme sa, že naše spoločnosti, naše mestá a náš svet predstavujú vskutku komplexné systémy, ktoré od nás ako od lídrov, pracovníkov a občanov vyžadujú nové veci. Inteligentnejšia planéta bude vyžadovať veľký posun v oblasti riadenia a kontroly smerom k spolupracujúcim metódam.

 


 

Inteligencia - nie intuícia - vedie k inovácii

Údaje sa v súčasnosti zaznamenávajú oveľa viac ako kedykoľvek predtým. Odhaľujú všetko, počnúc veľkými a systémovými globálnymi trhmi, pracovnými tokmi, národnými infraštruktúrami a prírodnými systémami, až po lokalitu, teplotu, bezpečnosť a podmienky jednotlivých položiek v globálnom dodávateľskom reťazci. A potom je tu ešte nárast prívalu informácií z veľkého množstva sociálnych médií. Sú to zákazníci, obyvatelia, študenti a pacienti. Hovoria nám, čo si myslia, čo majú radi, čo chcú a čo zažili. Dôležité je, že všetky tieto údaje dostávate oveľa rýchlejšie ako v minulosti.

A tu je kľúčový bod: údaje sami o sebe nie sú použiteľné. Počas uplynulého roka sme overili platnosť toho, čo sme považovali za pravdivé - a to je, že najdôležitejším aspektom inteligentných systémov sú údaje - konkrétnejšie užitočné prehľady, ktoré údaje môžu odkryť.

Ako to funguje: Analýza.

Videli sme vznik globálneho dátového poľa. Planéta sama o sebe vždy generovala enormné množstvo údajov, ale my sme neboli zvyknutí im naslúchať, vidieť ich, zaznamenať ich. Teraz to dokážeme, pretože všetky tieto veci sú teraz automatizované. Všetko je teraz prepojené, takže máme ku všetkému prístup. Takže planéta si vskutku vypestovala centrálny nervový systém. Pozrite si video (00:05:36).


 

O 10% nižšie náklady na elektrickú energiu. O 15% nižšie využitie. Štúdia laboratória Pacific Northwest National Laboratory Ministerstva energetiky USA o metrikách inteligencie.

Inteligentnejšia energia

Inteligentné rozvodové siete používajú senzory, merače, digitálne ovládacie prvky a analytické nástroje na automatizáciu, sledovanie a ovládanie obojsmerného toku energie - od elektrárne až po zástrčku.

Inteligentnejšie bankovníctvo

Uplatnením nebývalej sily výpočtovej techniky na vykonávanie pokročilej analýzy výkonu s použitím technológií, ako sú stream computing a deep computing visualization, môžeme zmeniť numerický oceán kreditov a rizík na využiteľný prehľad a inteligenciu.

Ak je naše zdravie tak dôležité, prečo teda mnoho zdravotníckych systémov funguje ako pred 100 rokmi?

Inteligentnejšie zdravotníctvo

Inteligentnejší prístup k zdravotníctvu je ten, ktorý používa informácie na vytvorenie reálneho pohľadu na starostlivosť o pacientov a výkon organizácie. Poskytovatelia zdravotníckej starostlivosti, výskumníci a riaditelia môžu pracovať inteligentnejšie, vytvorením komplexných, holistických zobrazení údajov o pacientoch.

Inteligentnejšie mestá

Mestá symbolizujú a združujú tak veľa aspektov, ktoré povedú k vzniku inteligentnejšej planéty: inteligentnejšie vzdelanie, inteligentnejšie zdravotníctvo, inteligentnejšia hospodárenie s vodou a energiou, inteligentnejšia verejná bezpečnosť, inteligentnejšia doprava a inteligentnejšia vláda... a mnohé ďalšie.

Automatizované. Prepojené. Inteligentné.