Na hlavný obsah

Inteligentné zdravotníctvo

Na vybudovanie inteligentnejšieho systému, musia byť riešenia zdravotníctva automatizované, prepojené a inteligentné

 

Séria rozhovorov pre inteligentnejšiu planétu. Diagnóza pre lepšiu planétu.

Problémy s našim zdravotníckym systémom sú dobre známe a dobre zaznamenané a donekonečna omieľané. Čo nie je také očividné je, že veľa z nich vzniká pretože náš zdravotnícky systém v skutočnosti žiadnym systémom nie je.

Narastajúce náklady, limitovaný prístup, vysoká miera chybovosti, nedostatočné pokrytie, slabá reakcia na chronické choroby a rozvláčny cyklus vývoja nových liekov - väčšina z týchto nedostatkov by sa mohla odstrániť, keby sme dokázali prepojiť diagnostiku, výskum nových liekov, poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, poisťovne, zamestnávateľov, pacientov a komunity. V súčasnosti tieto komponenty, procesy a účastníci, ktorí tvoria rozsiahly zdravotnícky systém, nie sú prepojení. Prevládajú duplicity a tlačené materiály. Hlboké pramene životne dôležitých informácií sú nedostupné.

Inteligentnejší zdravotnícky systém začína lepšími prepojeniami, lepšími údajmi a rýchlejšou a detailnejšou analýzou. Znamená to integráciu našich údajov a sústredenie sa na pacienta, takže každá osoba "vlastní" svoje údaje a má prístup k prepojenému tímu kolaboratívnej starostlivosti. To znamená prechod z papierových záznamov s cieľom eliminovať medicínske omyly a zvýšiť efektívnosť. Rovnako to znamená použitie rozšírených analýz na obrovský počet údajov s cieľom zlepšiť výsledky.

Inteligentnejšie zdravotníctvo je automatizované, a preto naše zdravotnícke systémy dokážu automaticky zaznamenať aktuálne informácie v reálnom čase. Spoločná iniciatíva spoločnosti IBM, Google Health a Continua Health Alliance umožňuje jednotlivcom a rodinám ukladať a sledovať informácie o svojom zdravotnom stave a poskytuje tok informácií z medicínskych zariadení. Spoločnosť Implanet, francúzsky výrobca ortopedických pomôcok, používa technológiu RFID na sledovanie chirurgických implantátov od výroby až pokým sa dostanú do tela pacienta.

Inteligentnejšie zdravotníctvo je prepojené, tak, že doktori, pacienti a poisťovne môžu zdieľať informácie jednoducho a efektívne. Sainte-Justine, výskumný ústav v štáte Quebec, automatizuje zhromažďovanie, riadenie a aktualizáciu kľúčových údajov výskumu, ktoré sú často rozptýlené na viacerých oddeleniach. Potom používajú analýzu na urýchlenie výskumu detskej rakoviny a zlepšenie starostlivosti o pacienta, zatiaľ čo výrazne znižujú náklady na získavanie údajov a zvyšovanie kvality údajov. Servicio Extremeño de Salud, verejná zdravotnícka služba v Španielsku, vybudovala regionálny integrovaný systém, ktorý umožňuje pacientom navštevovať viacero zdravotníckych centier v regióne, pričom vedia, že tamojší lekár bude mať pacientove úplné a aktualizované záznamy pre rýchlejšiu a primeranejšiu liečbu.

Inteligentnejšie zdravotníctvo je inteligentné, používa rozšírené analýzy na zlepšenie výskumu, diagnostiky a terapie. Geisinger Health Systems integruje lekárske, finančné, prevádzkové, poistné, genomické a iné informácie do integrovaného prostredia medicínskej inteligencie, ktorá pomáha lekárom poskytovať osobnejšiu starostlivosť. Toto im umožňuje robiť inteligentnejšie rozhodnutia a poskytovať starostlivosť vyššej kvality a to všetko preto, že môžu informácie jednoducho premeniť na užitočný poznatok. IBM pomáha niektorým z popredných svetových univerzít pri vývoji globálnej siete medicínskych údajov, poskytujúc lekárom diagnostické prostriedky, ktoré boli v minulosti nepredstaviteľné. Tieto archívy v súčasnosti obsahujú milióny digitálnych záznamov.

Inteligentnejšie zdravotnícke systémy ako tieto prinášajú prísľub za hranicami špecifických komunít, pacientov a chorôb. Inteligentné nápady jednotlivca sa môžu rozšíriť naprieč čoraz efektívnejším, prepojenejším a inteligentnejším systémom. Toto by mohlo priniesť nižšie náklady, kvalitnejšiu starostlivosť a zdravších ľudí. Inými slovami, budujeme skutočný zdravotnícky systém zameraný na to najdôležitejšie - na pacienta.

Vybudujme inteligentnejšiu planétu.
 
Think