Na hlavný obsah

Inteligentnejšia vláda

Od mestského zastupiteľstva k medzinárodnej interakcii, nové spôsoby spolupráce sú na dosah

e-Government

"Zameranie na občanov" - evolúcia smerom
k e-government pokračuje

Presne tak, ako súkromné spoločnosti znovu objavili svoje poslanie a podnikový model, a to vďaka opätovnému sústredeniu sa na zákazníkov, vlády na celom svete žnú úspech vďaka preorientovaniu svojich štruktúr, informačných technológií a politiky smerom k občanom, ktorým slúžia.

Toto sa môže pohybovať od jednorázového nákupu v minulosti samostatných súborov služieb, až po zdieľanie informácií a spoluprácu naprieč regiónmi a hranicami v prospech občanov i vlády.

Na úrovni štátov, napríklad vo Veľkej Británii a v Singapure, vlády vzdelávajú občanov o viacerých spôsoboch získania služieb a povzbudzujú ich, aby využívali najvýhodnejšie a najefektívnejšie kanály. Na druhom konci spektra, naprieč celým kontinentom, Európa poskytuje množstvo príkladov zdieľania informácií naprieč ministerstvami a programami, slúžiacimi na poskytovanie služieb a prospechu občanom. Na podporenie tohto partnerstva sa od všetkých členských štátov Európskej únie vyžaduje národná legislatíva v súlade so smernicou EU o ochrane údajov. V skratke, vlády na všetkých úrovniach - miestnej, národnej i medzinárodnej - sa stávajú elektronickou vládou

 


 

Jednotné riešenia pre všetky platformy spolupráce

V minulosti sa často financovali a budovali jedinečné technológie na zdvojenie toho, čo by mohlo byť spoločnou službou pre veľa rôznorodých ministerstiev, alebo dokonca kancelárií na ministerstvách. V súčasnosti sú základom pre veľa jedinečných riešení inteligentnejšej vlády spoločné platformy a otvorené štandardy. Niekedy je to tak jednoduché, ako použitie sociálnych sietí, ako je Twitter, na nahlásenie denného toku peňazí v štáte Rhode Island (odkaz smeruje mimo stránok ibm.com). Alebo by to mohlo byť komplexné ako vytvorenie virtuálneho sveta (US) na trénovanie spravodajských agentov.

V ktorých mestách sa najviac používa služba Twitter? Londýn, za ktorým nasledujú Los Angeles a Chicago*. *Na základe celkového počtu používateľov služby Twitter s nastavením umiestnenia.

 

Vláda 2020

V správe "Vláda 2020," Inštitút spoločnosti IBM pre podnikové hodnoty identifikoval šesť celosvetových vplyvov, ktoré spôsobili tieto zmeny vo vládach na všetkých úrovniach. Týchto šesť vplyvov spoločne reprezentuje kombináciu príležitostí a hrozieb. Avšak, aj keď sú univerzálne, vyžadujú jedinečný a osobitný prístup pre každú krajinu, región alebo lokalitu.

Šesť stimulov pre zmeny vo verejnej správe na inteligentnejšej planéte: Zmena demografie; Čoraz rýchlejšia globalizácia; Rastúce ekologické problémy; Rozvíjajúce sa sociálne vzťahy; Ohrozenia stability a poriadku; Čoraz väčší dopad technológií.