Na hlavný obsah

Inteligentnejšie
produkty

Produkty, ktoré používame sú čoraz
inteligentnejšie. Prišiel čas aby ich výroba nasledovala.

Vnorené systémy

Éra univerzálnych produktov sa končí

Od osobných automobilov, cez prepravky, až po umelé srdce - súčasné inteligentné produkty predstavujú novú generáciu možností, ktoré spájajú senzory, ovládacie prvky, elektronické a mechanické systémy. V skutočnosti až 66% výrobcov, ktorých sme sa pýtali, používa vnorené systémy vo svojich produktoch (Aberdeen 2009). A tieto vnorené systémy poskytujú koncovým používateľom jedinečné možnosti.


 

Tieto inteligentné produkty neschádzajú z montážnej linky so všetkými týmito vymoženosťami. Výrobcovia si musia v súčasnosti osvojiť rôzne softvérové disciplíny, vrátane správy požiadaviek, správy zmien a konfigurácií, vývoja softvéru na základe modelov, správy testovania/kvality a portfólia. Ale len malý počet výrobcov, ak vôbec nejakí, má tieto schopnosti priamo vo svojom podniku. Takže na dodanie inteligentných produktov na trh je potrebný komplexný ekosystém vývojárov, inžinierov, dodávateľov a partnerov.

Pri navrhovaní viacerých komplexných produktov, ktoré umožňujú bohatšie zákaznícke skúsenosti, výrobcovia v podstate projektujú viac oblastí, v ktorých môžu zlyhať. Až 49 % softvérovo zameraných projektov trpí prečerpaním rozpočtu a 50 % mimo externých projektov nedosiahne očakávané ciele.

Spolu s touto narastajúcou úrovňou integrácie a prepojenia medzi rozmanitými produktmi, systémami, spoločnosťami a krajinami, budú dramaticky narastať aj očakávané náklady na návrh a vývoj inteligentnejších produktov, kým nebudú implementované správne procesy, produkty a ľudia. Tento proces môže zahŕňať:

  • Lepšie riadenie kvality, zahrňuje rozlišovateľnosť a sledovateľnosť.
  • Transformáciu hodnotových reťazcov, súčasne s neustálym vývojom vzťahov medzi výrobcami originálnych zariadení a ich dodávateľmi a zmluvnými partnermi.
  • Vybudovanie nových partnerstiev medzi priemyselnými odvetviami umožňuje spoločnostiam sústrediť sa na svoje kľúčové ciele, využívajúc inovácie z externých zdrojov.

Inteligentnejšie produkty už v súčasnosti transformujú svet a aj spôsob, ako s nimi zaobchádzame. Cieľom inteligentnejšej výroby je transformácia spôsobu, akým sa skvelé nápady od návrhárov stávajú nenahraditeľnými vynálezmi v rukách zákazníkov.

Produkty, ktoré obsahujú vnorené inteligentné systémy.
Pomocník farmárov: Inteligentný fraktorový systém
riadenia pomáha farmárom zlepšiť ich úrodu,
odstrániť prekrývanie alebo vynechanie časti poľa
a znížiť tak spotrebu paliva.
Srdce, ktoré reguluje všetko okrem lásky: Inteligentné srdce
s vyspelým využitím softvérov a senzorov, môže zvýšiť svoj vlastný
výkon. Podľa jednotnej charakteristiky individuálnych pacientov, ako je  tlak krvi a pulzová frekvencia.
Inteligentnejšia balistika: Systém pripojený k helme zameria umiestnenie
nepriateľských strelcov a presne identifikuje kaliber
a typ zbrane, ktorú používajú.

 

Ako spoločnosť IBM pomáha vyvíjať inteligentnejšie produkty s vnorenými systémami

Jedno lietadlo môže obsahovať až šesť miliónov riadkov softvérového kódu, čo sa rovná kope kníh vysokej tri poschodia. Z toho dôvodu spoločnosť Airbus spolupracovala so spoločnosťou IBM (US) pri návrhu, testovaní a výrobe vnorených systémov, ktoré napomáhajú tomu, aby ich lietadlá boli inteligentnejšie a bezpečnejšie.

Sledovanie na úrovni položiek je jedným zo spôsobov na generovanie vyšších výnosov, rozsiahlejších možností zákazníckeho servisu, objemnejších marží a optimalizácie kapitálu. Z toho dôvodu spoločnosť Volkswagen (US) nasadzuje po ročnom pilotnom projekte nový systém, v ktorom výrobca automobilov spolu s dodávateľmi a IBM testovali technológiu RFID.

Návrh a vývoj riešení

Riešenia na správu životného cyklu produktov

Základné prvky inteligentnejších produktov