Na hlavný obsah

Vzdelávanie na inteligentnejšej planéte

Cloud computing, virtualizácia a analytika študentských dát dokáže urobiť náš školský systém inteligentnejším

Vzdelávacie technológie: Najúspešnejšie krajiny OECD v oblasti vedy. Finland - 563, Canada - 534, Estonia - 531, New Zealand - 530, Australia - 527, Netherlands - 525, Korea - 522, Slovenia - 519, Germany - 516, United Kingdom - 515, Czech Republic - 513, Switzerland - 512, Austia - 511, Belgium - 510, Ireland - 508, Hungary - 504, Sweden - 503, Poland - 498, Denmark - 496, France - 495, Iceland - 491, United States - 489, Slovak Republic - 488, Spain - 488, Norway - 487. Zdroj: Organizácia  pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) — Prehľad vzdelávania 2009.

Ešte nikdy nebol vhodnejší čas spraviť naše systémy vzdelávacích technológií, tu a na celom svete, inteligentnejšími.


Školy a vyššie vzdelávacie systémy deformuje nízky rozpočet. Dopyt vedomostných pracovníkoch so špecializovanými zručnosťami narastá ročne o 11%. Veľa zamestnaní bude vyžadovať celoživotné vzdelávanie a neustále rozširovanie vedomostí. A vzdelávací priemysel narástol do obrovského komplexu, ktorý je veľmi ťažké kvantifikovať, keďže študenti hľadajú rôzne alternatívne vzdelávacie spôsoby (US).

Jedna z výziev je, že naše technológie vzdelávania musia byť... systémovejšie. V USA je 15 000 individuálnych školských obvodov a viac ako 4 000 inštitúcií vyššieho vzdelania, pričom väčšina z nich má vlastné ciele a procesy riadenia. V Číne je takmer 500 000 základných a stredných škôl, veľké množstvo z nich si samo zodpovedá za riadenie vlastných infraštruktúr. Tieto redundancie priniesli obrovskú neefektívnosť, nafukujú náklady a prostriedky.

Dobrou správou však je, že nastal pokrok v technológii vzdelávania - cloud computing, systémy s otvoreným zdrojovým kódom, virtualizácia, analýza - čo môže pomôcť našim systémom rozšíriť zastarané infraštruktúry o nové možnosti. Môžu sa stať prepojenejšími, automatizovanejšími a múdrejšími. Jednoducho inteligentnejšími. A už sa to deje.


 

Výdavky na vzdelávacie technológie: výdavky na vzdelávanie stúpli v krajinách OECD za desaťročie (1995-2004) o 42%.
Odhaduje sa, že s lepšou správou, kontrolou a procesmi by sa efektivita školských systémov mohla zvýšiť o 22% pri existujúcich úrovniach výdavkov.

 

Prepojenosť = zdieľanie prostriedkov na vzdelávanie
Prostredníctvom technológií založených na platforme cloud computing, každý študent v školách v štáte Severná Karolína (US), má prístup k najpokročilejšiemu vzdelávaciemu obsahu, softvérovým aplikáciám a výpočtovým a úložným prostriedkom. Prváčik v malej vidieckej dedinke sa môže učiť o geografii z tých istých 3D animácií a interaktívnych prostriedkov ako jeho rovesník na veľkej, významnej škole. Štát Severná Karolína dúfa, že sa stane lídrom na ceste k demokratizácii vzdelávania nie len vo vlastnom štáte, ale na celom svete.

V máji tohto roku, školský výbor mesta New York predstavil internetovú stránku Parent Link (odkaz smeruje mimo stránok ibm.com), ktorá bola vybudovaná v spolupráci s IBM a umožňuje rodičom sledovať akademické známky a hodnotenia, dochádzku a komparatívne údaje. Tento výkonný nástroj, ktorý je dostupný v 9 jazykoch, upozorňuje na nedostatky v učení a poskytuje rodičom informácie, ktoré potrebujú na spoluprácu s učiteľmi.

V Číne prevádzkuje Ministerstvo školstva pre základné školy vzdelávací portál Blue Sky, ktorý je založený čisto na technológiách s otvoreným zdrojovým kódom. Poskytuje možnosti na dištančné vzdelávanie pre chudobnejších vidieckych študentov, umožňujúc tak Číne premostiť ekonomickú priepasť medzi nimi a rozvinutejšími mestami. Denne ho používa viac ako 45 000 používateľov.

V nemeckom štáte Brandenbursko 18 000 učiteľov pracuje v rozľahlej oblasti pri vzdelávaní 220 000 študentov v 900 školách. Od zjednotenia Nemecka, populácia jeho bývalého Východného bloku rýchlo klesá. Mnoho škôl bolo zatvorených a financovanie verejného vzdelávania bolo narušené. Prostredníctvom grantu Znovuobjavenie vzdelávania (US) spoločnosť IBM poskytuje riešenie, ktoré umožní učiteľom a odborníkom na vzdelávanie sa po prvýkrát systémovo spojiť v celom štáte a zdieľať vysoko kvalitný obsah a spolupracovať pri riešení kľúčových otázok.

Automatizovaný = zhromažďujúci kľúčové údaje
Ak sa vyučovací systém stane automatizovaným - schopným zaznamenávať a transformovať kľúčové údaje, ako sú dochádzka, známky a účasť v rôznych činnostiach - môže získať okamžitý prehľad o tom, ako si študent, alebo škola vedú, kde je potrebné zasiahnuť a čo sa deje naprieč inštitúciami a v celom ich čase života.

Inteligentný = rozhodnutia, ktoré posúvajú vzdelávanie ďalej
Inteligentný školský systém môže poskytnúť svojim lídrom nástroje a prehľad, ktoré potrebujú na robenie inteligentnejších systémových rozhodnutí. Vzdelávacie systémy v štátoch Illinois, Pennsylvánia a Ohio a mnohých ďalších, spolupracujú so spoločnosťou IBM pri vývoji dátových systémov, ktoré budú zhromažďovať, integrovať, analyzovať a prezentovať informácie o kľúčových faktoroch výkonu, ako sú dochádzka, testy gramotnosti. Lídri a učitelia môžu získať úplný obraz o študentovom výkone a môžu rozhodovať na systémovej úrovni, čo môže zlepšiť vzdelávací proces, včas upozorniť na problémové správanie a zakročiť a vštepiť zmysel pre spoločný zámer na dosiahnutie stanovených cieľov.

Absolventi univerzít pre svet zajtrajška
Spoločnosť IBM spolupracuje s viac ako 250 univerzitami v 50 krajinách, ktoré ponúkajú vzdelanie v novom odbore veda, správa a vývoj služieb (US). Táto nová vedná disciplína spája technológie a podnikové zručnosti a sústredí sa na komplexnosť systému služieb, ako sú zdravotnícke a dopravné siete.