Na hlavný obsah

Smarter Analytics

Na Inteligentnejšej planéte vyhráva ten, kto disponuje najlepšími analýzami

Čo sú to Inteligentnejšie analýzy?

Organizácie, ktoré uchopili podnikové analýzy, prekonávajú svoju konkurenciu. Neostávajte pozadu.

Smarter Analytics je prístup spoločnosti IBM k podnikovým analýzam. S riešením IBM Smarter Analytics môžete extrahovať prehľad z podnikových údajov a zo všetkých veľkých údajov, ktoré neustále pritekajú z rozličných nových zdrojov.

Zmeňte informácie na prehľad a prekonajte svoju konkurenciu

Dosahujte lepšie výsledky vo svojom odvetví

Využívajte nové analytické nástroje a platformu veľkých údajov


Prehľady odhalené prostredníctvom Smarter Analytics vám môžu pomôcť robiť lepšie a rýchlejšie rozhodnutia a automatizovať procesy. Môžete si vybudovať solídnu základňu strategických analytických produktov a služieb a využívať výhody všetkých vašich zdrojov údajov, vrátane štruktúrovaných a neštruktúrovaných údajov. Navyše môžete získať podporu, ktorú potrebujete, aby ste mohli riadiť zmeny a byť o krok pred vašou konkurenciou.