Na hlavný obsah

Inteligentnejšie peniaze

Jednotky a nuly dokážu pomôcť svetu efektívnejšie hospodáriť s eurami a centami

Peniaze sa čoraz menej posúvajú z rúk do rúkVďaka bankovým technológiám, je hotovosť potrebná už iba v niekoľkých transakciách. V skutočnosti, skutočné peniaze predstavujú iba 11% z peňazí používaných v USA. Zvyšok našich "peňazí" tečie digitálne zo šeku do banky a k predajcovi a následne cez dodávateľský reťazec, aby sa zas vyskytol na ďalšom podnikateľskom účte... a mohol začať svoju cestu znovu.

To znamená, že naše peniaze sa transformovali na nuly a jednotky. Sú nehmotné a neviditeľné. Sú informáciou. A tie sú kľúčom k problému, ktorému čelíme, ako aj k jeho riešeniu.

Aby sme spravili peniaze inteligentnejšími, môžeme začať s inteligentnejšou bankovou technológiou. Uplatnením nebývalej sily výpočtovej techniky na vykonávanie pokročilej analýzy s použitím technológií, ako sú stream computing a deep computing visualization, môžeme zmeniť numerický oceán kreditov a rizík na využiteľný prehľad a inteligenciu. Táto technológia sa vlastne už využíva v iných priemyselných odvetviach, ktoré majú vnorené senzory vo svojich dodávateľských reťazcoch. Senzorové technológie sa využívajú na zlepšenie výkonu dodávateľských reťazcov (US), efektivity sietí zdravotníckych zariadení (US), správy mesta (US) a dokonca aj monitorovania prírodných systémov, ako sú rieky (US) a zhromažďovaním informácií, ktoré môžu viesť k lepšiemu rozhodovaniu.

Bilióny tranzistorov, ktoré sú už vnorené do skutočnej ekonomiky, začínajú do globálneho finančného systému prinášať v minulosti nepredstaviteľné údaje, poskytujúc nové zdroje informácií na vytváranie hodnôt a riadenia rizika.

Môžeme vidieť, aký dopad má inteligencia na vznik inteligentných bánk. Napríklad, konzorcium 52 vedúcich finančných inštitúcií Operational Riskdata eXchange Association používa anonymné údaje na zlepšenie štatistického modelovania, presnejšie kvantifikovanie odhadovaného rizika a vyhovenie požiadavkám legislatívnych predpisov. Rovnako môžeme vidieť, ako inteligencia transformuje celé globálne trhy. Pozrime sa napríklad na devízový trh, najväčší jednotný trh na svete. Denné riziko vysporiadania vo výške viac ako $2 bilióna - viac ako 60% devízových transakcií - bolo znížené na nulu.

Tento nový typ vysokorýchlostného, vysokobezpečného, vysokotransparentného systému je cesta, ako inteligentnejšie bankové technológie môžu viesť k inteligentnejším peniazom.

Peniaze sa musia transformovať na nuly a jednotky. Tie sú nedotknuteľné, neviditeľné. To sú informácie. A tie sú kľúčové pre problémy, ktorým čelíme, ako aj pre ich riešenie.

 

50% percent zákazníkov, by odpustili svojej banke len dve zlyhania pred tým, ako začnú uvažovať o jej zmene. 25 miliárd. Globálnych obchodných systémov podlieha extrémnemu zaťaženiu, keďže denne spracovávajú miliardy správ s trhovýni údajmi.

 

Percento respondentov, ktorí očakávajú legislatívne zmeny v priebehu najbližších piatich rokov. Požiadavky na transparentnosť - 31%, Kapitálové požiadavky - 22%, Globálna harmonizácia - 13%, Bezpečnosť - 11%, Regulácia odchodu do dôchodku - 11%, Konflikty záujmov - 7%, Zmena klímy - 4%, Iné - 2%. Prieskum finančných trhov spoločnosti IBM, 2009.

Smerom k transparentnosti a udržateľnosti: Budovanie nového finančného poriadku

Ako budú finančné trhy v budúcnosti zarábať peniaze? Súčasná finančná kríza odokryla problémy s tvorbou a používaním nekalých praktík naprieč celým systémom. Ak má toto odvetvie dosahovať udržateľné výnosy, musí sa veľa zmeniť. Bude musieť začať spolupracovať s regulátormi na vytvorenie finančného systému, ktorý bude stabilný a umožňuje zdravú inováciu. Individuálne spoločnosti sa budú musieť špecializovať a naučiť sa splniť svoje podnikové ciele.