Hoppa till huvudinnehållet

Smartare vattenhantering

Antingen det finns för mycket eller för lite av det, behövs ett nytänkande för hur vi förvaltar världens vattenresurser.

IBMs tre expertcenter i Europa med inriktning på vatten


I Montpellier i Frankrike har IBM etablerat det senaste expertcentret för vattenhantering i Europa. I centret arbetar IBMs vattenexperter med modeller och simuleringar för översvämningar, reservoarsystem och nya lösningar för att förutspå olika negativa effekter på vattenförsörjningen. Med hjälp av sensorer och avancerade datamodeller kan forskarna samla information om väderförhållanden och vattens rörelse och användande detta för att skapa insikt om och förbättra vattenförhållandena. IBM har redan vattencenter i både Amsterdam och Dublin, med inriktning på översvämningar respektive vattenföroreningar.

Generic image

Vill du veta mer om Smartare vatten, kontakta:


Christian Kleen
Christian Kleen är säljansvarig för vattenområdet på IBM.


 

6,5 miljarder droppar i en hink. Vattnets ständiga cirkulation mellan hav, atmosfär och jord har pågått i tusentals år. Men människans ökade ingrepp i denna cykel har medfört ökad komplexitet, och andra konsekvenser. TRANSPORT AV VATTENÅNGA. STRÅLNINGSUTBYTE. HUSHÅLLSBRUK. Städernas behov av vatten från reservoarer och floder ändrar färskvattnets naturliga lopp. FÖRÅNGNING. NEDERBÖRD. KOLDIOXIDUTSLÄPP. Koldioxiden i atmosfären tas upp av havet och ökar vattnets surhetsgrad. FRAKT. Fartyg släpper ut barlastvatten tusentals kilometer från avgångshamnen, vilket kan ge oönskad spridning av skadliga arter i ekosystemen. GRUNDVATTEN. JORDBRUK. Intensivbevattning, kemiska gödningsmedel och pesticider från jordbruket förorenar vattendrag och grundvatten. ENERGI. Vattenkraftverken rubbar flodernas ekosystem. AVLOPP. Orenat avloppsvatten kan förorena vattenförsörjningen, men avloppsvattenrening är energikrävande och ökar koldioxidutsläppen. UTVINNING. Pumpning av grundvatten i kustområden sänker vattentrycket så att stvatten kan tränga in i färskvattenreserverna. FISKE. Överfiske kan tömma havet på fisk och skada vattnets ekosystem för alltid.

 

Smartare vatten för en smartare planet


Watch the video

Även om den totala mängden vatten på jorden aldrig ändrats, har vattnets natur ändrats. I allt ifrån var regn faller till havens kemiska sammansättning. Dessa förändringar tvingar oss ställa en rad frågor om hur vi lever, var vi bor och på vilket sätt vi gör affärer – på vilket sätt vi använder och hanterar vatten.


 

IBM ger bättre kommunikation för säkrare östersjötrafik


Östersjön är redan idag världens mest förorenade havsområde. Att förhindra ytterligare utsläpp är därför på agendan för att rädda Östersjön. IBM är också inblandade i ett Östersjöprojekt som ska analysera hur säkerhet och båttransporter över Östersjön kan förbättras. IBM arbetar tillsammans med finska sjöfartsverket och Baltic Sea Action Group (BSAG) för att hitta smartare sätt att hantera kommunikationen ombord på båtarna.

Båtarna på Östersjön får en stor mängd information om allt från väder och vind till farleder och mycket mer. Mängden information är svår att överblicka. Projektet IBM deltar i ska kunna ge befälhavaren bättre beslutsunderlag och därigenom ökar säkerheten till havs.

Generic ship image

 

IBM har utvecklat nytt effektivt och tåligt membran för vattenrening


Watch the video

Eftersom var femte människa idag saknar tillgång till dricksvatten är vattenfiltrering mycket viktigt. IBM har därför utvecklat en ny typ av membran. Det nya membran som IBM tagit fram kan filtrera vatten från salt och gifter, som exempelvis arsenik, på ett mer effektivt sätt än tidigare och utan att skadas av tillsatt klor. Tidigare membran har varit mycket känsliga för klor, som ofta tillsätts vattnet för att hindra bakterietillväxt.


 

IBMs vattenanalys kan förutse översvämningar dagar i förväg


IBM har tagit fram en ny avancerad analysmodell för flodsystem, väder och mätdata för att kunna förutsäga hur floden Guadalupe kommer att bete sig. Systemet gör analyser över 100 gånger snabbare än normalt. I USA är översvämningar den vanligaste typen av naturkatastrof. Genom att analysera alla vattendrag i ett flodsystem kan varningar för flodkatastrofer göras flera dagar i förväg.

Watch the video

 

App utvecklad av IBM gör varje medborgare till vattenkontrollant


Watch the video

IBMs forskningsavdelning har utvecklat gratis-appen Creek Watch, som gör det möjligt för iPhone-användare att hjälpa till att övervaka vattenkvaliteten och larma problem till myndigheter. Genom att fotografera en bäck eller en flod samt svara på tre frågor om vattendraget kan medborgarna bidra till övervakningen. Data laddas upp till en central databas i realtid, som de lokala vattenmyndigheterna är ansvariga för och har tillgång till.

På grund av det stora antalet vattendrag har ansvariga för övervakningen av lokala vattenförhållanden i många fall inte möjlighet att på egen hand kontrollera dem. Creek Watch kan därför bidra med värdefull information.


 

IBM bidrar med smart vattenanalys för att värna irländsk kust


En rad gula bojar guppar i Galway Bay utanför Irland. I bojarna finns en mängd avancerade sensorer som samlar in och överför realtidsinformation om förhållandena till havs. Bojarna är ett resultat av samarbetet mellan IBM och Marine Institute Ireland och ingår i informationssystemet SmartBay.

Via systemet får forskare tillgång till information och analyser om bland annat vågförhållanden, marint liv och föroreningsnivåer i och runt Galway Bay. Med systemets hjälp kan forskare också upptäcka och larma om föroreningar, algblomning, våghöjder och förändringar i havsförhållandena. Via systemet kan fiskare också rapportera problem, som exempelvis flytande föremål eller utsläpp. Med den tillgängliga informationen i systemet kan rörelser eller utbredning av dessa faror beräknas och förutspås upp till ett dygn framöver.

Watch the video

 

SmartBay Galway I Galway Bay på Irland, samlas data in från en rad källor för att ge information till en mängd olika verksamheter. SKALDJURSODLING. Skaldjursodlare behöver information om vattnets salthetsgrad, temperatur och kvalitet. Algblomningen är det allvarligaste hotet, då det kan leda till stora inkomstförluster. KOMMERSIELLT FISKE. Yrkesfiskare är i första hand intresserad av information om väder och vattenkvalitet, för att lokalisera fångstområden och garantera säkerheten. RESTAURANGER. Fiskebåtarna kan kommunicera med lokala restauranger för att informera dem om när det kommer i hamn och vad fångsten innehåller. ALTERNATIV ENERGI. Energibolag är särskilt intresserade av data om vågkraftens möjligheter. TURISM. Irish Water Safety Association kan stänga badstränder eller larma badvakter om farliga vattenförhållanden, t.ex. inflytande manetkolonier eller tidvattenvågor. HAMNSÄKERHET. Övervakning av buktens frakthamnar kräver realtidsinformation om högvatten och strömhastigheter. SmartBuoy. DATAINSAMLING. Data om väder. Data om vatten. Data om vågor. Data om tidvatten. Data om strömmar. Kartläggning av havsbottnens topografi.