Hoppa till huvudinnehållet

Krönika: Vi behöver mer visioner och djärvare lösningar för framtidens transporter


 

Det finns många goda ambitioner för Stockholm och Sverige, som syftar till att skapa attraktiva platser att bo i, driva företag i och besöka. Ska vi göra det är transporter och framkomlighet en absolut grundsten. Det saknas dock visioner om hur vi skapar smarta transportsystem, som gör att vi bättre kan utnyttja den infrastruktur vi redan har idag, att göra resandet mer förutsägbart och samtidigt kunna ge resenärer en bättre service. Här krävs ett holistiskt perspektiv på transporter, ett bredare grepp och djärvare visioner för framtiden.

 


IBM är huvudsponsor på Kollektivtrafikdagen 2014 - se videon från förra årets event

Titta på videon (00:03:39)

Kollektivtrafikens betydelse ökar och har en viktig roll att spela i en regions expansion, men är också i sig en verksamhet under stark tillväxt. IBM är Kollektivtrafikdagens huvudpartner.

Filmen är en summering av Kollektivtrafikdagen 2013.


 

Smartare transporter

Transporter av människor och varor är livskraften i vår ekonomi. Städer kan inte existera om vi inte hade transportsystem för att förflytta människor och varor i, ur och runt dem. Men många av våra transportsystem kan inte tillgodose behoven vi har idag. Genom att integrera teknik och intelligens i transportinfrastrukturen kan vi förbättra kapaciteten, förbättra resenärens upplevelser och göra våra transportsystem effektivare, säkrare och pålitligare.

 


 

Hur vi med teknologi kan lösa transportutmaningarna

Många städer dras idag med problem i trafiken, köer, trängsel, avgaser och oförutsägbara restider. En storstad som har förmåga att lösa sina transportutmaningar kan öka sin attraktionskraft avsevärt, vilket kan leda till att fler företag etablerar sig i regionen, fler arbetstillfällen skapas och regionen får en positiv tillväxt.

 


Gunnar Johansson: Mer asfalt löser inte transportproblemen

Gunnar Johansson är ansvarig för transportbranschen på IBM i Norden och höll ett föredrag på forumet Technoport i Trondheim där han pratade om samhällets förkärlek för att om och om igen investera i gårdagens teknik. Historien fortsätter alltjämt att upprepa sig. Nu är det dock dags att satsa på framtiden!

Titta på videon

 


 

Vi bloggar om trafik och smartare transportsystem

En smartare planet

På IBMs blogg ensmartareplanet.se bloggar vi regelbundet om trafik och smartare transportsystem. Här kan du läsa om vad vi gör, event vi deltar på och även läsa inlägg från intressanta gästbloggare inom transportområdet.

På bloggen kan du också kommentera, diskutera och ställa frågor.

Följ oss gärna på ensmartareplanet.se

 


Bättre trafikflöde och ökad säkerhet i Eindhoven med IBM

IBM har tillsammans med NXP och andra partner genomfört en pilot i den nederländska staden Eindhoven. I piloten har anslutna bilar automatiskt skickat information om inbromsningar, acceleration och sin position till trafikmyndigheterna som analyserar dem för att upptäcka och lösa problem i trafiken.

It's getting busier and busier on the road. Titta på videon

 


Styr, förutsäg och maximera utnyttjandet av transportinfrastruktur

Städer behöver intelligenta transportsystem, som med hjälp av information och analys kan skapa system som styr, förutsäger och maximerar utnyttjandet av vår transportinfrastruktur.

 


Behovet av framsteg är tydligt  Trafikstockningar kostar EU mer än 1 % av dess BNP - över 100 miljarder euro per år.  60 % av inställningen till flygresor i USA är negativ. Jämfört med 2006 fanns det två år senare 19 % färre märkeslojala resenärer – ett recept för produktifiering.  USA Trafikstockningar i USA spillde ut 10 600 miljoner liter bränsle och slösade bort 4,2 miljarder timmar. Den totala kostnaden för det här slöseriet med bränsle och tid var 87,2 miljarder dollar.    Möjligheterna finns nu  I Stockholm har trängselskatterna minskat trafiken med upp till 18 %. Kollektivtrafiken har ökat med 80 000 passagerare per dag. Projektet har idag stöd av en majoritet av medborgarna.  En europeisk flygplats minskade misstag i bagagehanteringen med 60 % genom att använda en innovativ RFID-baserad lösning.  Ett ton fraktgods med tåg kommer 68 mil på en liter bränsle. En enda godståg kan ersätta 280 lastbilar. Det betyder mindre bränsleförbrukning, mindre trängsel och mindre utsläpp.

 

Vill du veta mer om smarta transportsystem, kontakta:

Karl Hedberg
Karl är kundansvarig inom området Transport.

Kontakta Karl


Gunnar Johansson
Gunnar arbetar med försäljning och utveckling av IBMs verksamhet inom offentlig sektor i Norden.

Kontakta Gunnar