Hoppa till huvudinnehållet

titta på videon

 

IBM bakom trängselskatterna i Stockholm

 

IBM har varit huvudansvarig för design, utveckling och drift av trängselskattesystemet, som varit i permanent drift sedan augusti 2007. För Stockholm har systemet bland annat inneburit att kötiderna på de inre infarterna nästan halverats och koldioxidutsläppen i innerstan minskat med uppskattningsvis 14-18 procent. Dessutom har andelen trängselskattebefriade miljöbilar nästan tredubblats och antalet kollektivtrafikresenärer ökat med cirka 7 procent.

 


 

Singapore och IBM för hållbar trafikSingapore är Sydostasiens minsta land. På en yta motsvarande halva Öland bor närmare fem miljoner människor. Singapore har bland annat med hjälp av IBM tagit ett djärvt och tänkvärt grepp om sin trafiksituation. Singapore har en organisation, Land Transport Authority (LTA), som är ansvarig för all trafik, vägar, kösituationer och kollektivtrafik. Det har gjort att Singapore kunnat sätta upp tydliga mål för sin trafiksituation och aktivt jobba mot det.

 


 

Bättre trafikflöde och ökad säkerhet i Eindhoven med IBMs hjälp

It's getting busier and busier on the road. Titta på videon

 

IBM har tillsammans med NXP och andra partner genomfört en pilot i den nederländska staden Eindhoven. I piloten har anslutna bilar automatiskt skickat information om inbromsningar, acceleration och sin position till trafikmyndigheterna som analyserar dem för att upptäcka och lösa problem i trafiken.

 


 

Schweiziska järnvägen ökade tillgängligheten och minskade kostnaderna

Schweizerische Bundesbahnen (SBB) transporterar över 800.000 passagerare och mer än 220 tusen ton gods varje dag. En fungerande drift är avgörande för SBB, då stopp, förseningar och problem inte bara strandsätter passagerare och kunder utan också ger upphov till stora kostnader. En lösning för Service Management med hjälp av IBM-teknik ger SBB en heltäckande bild av den samlade infrastrukturen. Med systemet får SBB information om hur infrastrukturen mår, varnar om något inte står rätt till. Med systemet kan 50 procent av incidenterna åtgärdas innan de påverkat verksamheten. Systemet bidrar till att SBBs tåg har ökad tillgänglighet samtidigt som verksamheten sparar över 2 miljoner USD per år.

 


 

Att aktivt förebygga trängsel genom resenärsinformation

I Kalifornien i USA har IBM varit delaktiga i att ta fram ett system som ser till den enskilda resenärens resa. Systemet kan genom att inhämta data från tusentals enskilda bilförare användas för att dels förutspå trafikstockningar och trängsel men också till att kommunicra med trafikanterna och ge dem information om alternativa vägar redan innan de påbörjar sin resa.

 


 

Ladda elbilen med smart och grön el

Marknaden för elbilar växer globalt. En utmaning är dock hur vårt elnät ska klara belastningen när tusentals bilar kopplas in och ska laddas. Tillsammans med EKZ, en Schweizisk ellevarantör, har IBM utvecklat applikationer, som hjälper elbilsägarna att ladda grön el till ett lågt pris och vid rätt tillfälle för att undvika överbelastning i kraftnäten.

 


 

 

Kungliga Tekniska Högskolan, som genom att samla in och analysera stora volymer data i realtid från bland annat kollektivtrafik, gps i taxi och trängselskattesystemet, kan ge resenärer information och förslag kring resvägar och trafiksituation. De nya insikterna kan korta restider, minska utsläpp och avgaser samt göra Stockholm till en attraktivare stad.

 


 

Punktlighet, säkerhet och effektivitet med smart underhåll

Höghastighetstågen i Taiwan transporterar dagligen 90 000 passagerare i över 300 km/tim. Genom att använda sig av IBMs system för övervakning, sammankoppling och underhåll håller de Taiwanesiska höghastighetstågen mycket hög punktlighet och säkerhet. Genom att aktivt övervaka 320 000 ingående komponenter (från enstaka hjul till hela tunnlar) kan man arbeta förbyggande med undehåll och därmed öka punktlighet, säkerhet och tillse att resurser och investeringar används på effektivast möjliga sätt.

 


 

Nöjdare kunder och bättre lönsamhet genom smartare information

Genom att mäta, koppla ihop och analysera information kan flygresenärerna få information direkt i mobiltelefonen om reaktiva observationer, information om nya flygtider och lösningar för att förenkla resan. Applikationerna, som tagits fram av IBM för Air Canada har också möjliggjort snabbare genomströmningstid på flygplatsen, minskade incheckningskostnader och ökad kundlojalitet.

 

Vill du veta mer om smarta transportsystem, kontakta:

Karl Hedberg
Karl är kundansvarig inom området Transport.

Kontakta Karl


Gunnar Johansson
Gunnar arbetar med försäljning och utveckling av IBMs verksamhet inom offentlig sektor i Norden.

Kontakta Gunnar