Hoppa till huvudinnehållet

Smartare städer

Ger medborgarna i staden en bra service och är attraktiv för invånare och företag

System av system

En stad är ett ultimat system av system. Den är navet för vattensystemet, de ledningar där vårt vatten rinner. Transportnätet där människor och varor färdas in och ut, fram och tillbaka. Nätet som reglerar strömtillförseln, från hela regionen och ned till den enskilda apparaten. Utbildnings- och sjukvårdssystem där invånarna får undervisning och vård. Om vi kan integrera de här kärnsystemen och göra dem öppna, integrerande och anpassningsbara kan vi förbättra livskvaliteten i det dagliga stadslivet.

År 2050 
kommer 70 procent av jordens befolkning att bo i städer. 
Det kommer att finnas minst 27 megastäder med över 10 miljoner invånare. I dag finns det 19.

 

Myndigheter

I en nyligen genomförd undersökning identifierade IBM sex faktorer som kommer att förändra förvaltningen inom en snar framtid. Det handlar om urbanisering, förändrad demografi och teknikens allt större roll. De här faktorerna är universella, men de måste hanteras unikt och anpassat till varje nation, region eller lokalt samhälle.


 

Allmän säkerhet

År 2050 kommer närmare tre fjärdedelar av världens befolkning att bo i städer. Därför riktar tjänstemännen inom statlig och kommunal förvaltning in sig mot autonoma funktioner för avkänning och svarsåtgärder, analys, visualisering och beräkningsmodeller så att vi kan övergå från att agera på händelser till att förutse och förhindra dem.


 

Utbildning

Skolorna kämpar med budgetåtstramningar, men en positiv nyhet är att det har skett stora tekniska framsteg inom utbildningssektorn – moln, system med öppen källkod, virtualisering och analys – som gör att gamla infrastrukturer har uppdaterats med nya funktioner. De har redan blivit smartare.


 

Energi

Under en rad årtionden har människor egentligen inte funderat över elkraft. I dag intresserar sig de flesta över hur elen framställs och används. Smarta nät gör att elen distribueras effektivt, men de innebär dessutom att konsumenterna informeras om hur de själva kan göra för att minska förbrukningen och kostnaderna.


 

Trafik

Det nya tänkandet kring hur vi tar oss från punkt A till punkt B innebär att vi tillämpar ny teknik och nya regler på gamla antaganden och vanor. Det innebär att vi förbättrar bilförarens upplevelse. Det kan leda till nya framsteg när det gäller bilarna vi kör, vägarna vi kör dem på och kollektivtrafiken som vi kanske väljer i stället.


 

Hälso- och sjukvård

Världen förändras, och människor blir sjuka på andra sätt än förr. Sjukvårdssystemen i världen måste ligga före. I smartare sjukvårdsnätverk kan sjukjournaler, vårdpersonal och sjukhus samordnas under hela vårdtiden för patienten, från diagnos till tillfrisknande.


 

Vatten

Om vattnet ska räcka i framtiden måste vi dela det smartare. Vi kan koppla samman sensorer, smarta mätare och avancerad dataanalys och på så sätt analysera vattencykeln genom ekosystem, floder och reservoarer till vattenledningarna därhemma. Då får vi den information vi behöver för att kunna använda vattnet utan onödigt slöseri.


 

Järnväg

Tänk dig ett smart järnvägssystem som rymmer tillräckligt mycket intelligens för att dynamiskt kunna anpassa tidtabellen efter vädret, som kan identifiera potentiella problem innan de orsakar förseningar och som kan övervaka mönstren för tågen, leveranskedjan och passagerarnas resor så att miljöpåverkan blir minimal.


 

Byggnader

År 2025 kommer byggnader att använda mer energi än någon annan "förbrukare". (Redan idag står de för 70 % av energiförbrukningen i USA.) Och 40 % av världens uttag av råmaterial går till byggnader. Det är cirka 3 miljarder ton varje år.