Hoppa till huvudinnehållet

Smarta kraftnät

Energitillgång är inte någon självklarhet. Förbrukarna har blivit välinformerade kunder som vill veta hur energin produceras. I smarta elnät tillvaratas resurserna maximalt och kunderna får hjälp att både sänka sin konsumtion och sina kostnader.

Vi behöver smartare elnät

Se videon om smarta elnät

Över hälften av den energi som genereras över världen når aldrig ens en glödlampa. Totalt sett innebär det att en energimängd motsvarande hela Indiens, Tysklands och Kanadas energiförbrukning går förlorad varje år.

Med intelligens och styrning av kraftflödet - smarta kraftnät - kan vi bättre utnyttja den el och energi som produceras.

Vill du veta mer om Smartare energi, kontakta:

Katarina Lindholm
Katarina Lindholm är säljansvarig för energiområdet.

Tel: +46 707 93 00 28
Mail: katarina.lindholm@se.ibm.com


 

IBM har skapat den mest effektiva solcellen baserad på vanliga grundämnen

Idag nås jorden av mer energi från solen på en timme än vad som konsumeras på hela planeten under ett år ändå står solceller bara för mindre än 0,1 procent av all elproduktion. Anledningen till detta är främst att solceller är dyra att tillverka eller att de kräver material som finns i begränsad tillgång.

IBM har under lång tid forskat på solceller och nu tagit fram världens mest effektiva solcell baserad på koppar, tenn, zink och svavel, material som finns i rikliga mängder på jorden. Solcellen har en effektivitet som är 40 procent högre än vad som tidigare uppvisats med samma beståndsdelar. IBMs genombrott inom solcellsforskning kan innebära att mer energi kan produceras till en lägre kostnad.

10μm

 

IBM i projekt med vindenergi och elbilar på Bornholm

IBM deltar i ett testprojekt med namnet EDISON (Electrical Vehicles in a Distributed and Integrated Market using Sustainable Energy and Open Networks) på ön Bornholm. Projektet har som målsättning att möjliggöra storskalig användning av förnybar energi och elbilar.

I EDISON-projektet arbetar IBM-forskare med att utveckla en teknik där laddning av elbilar kan synkroniseras med tillgången på vindkraft vid ett visst tillfälle. Därmed kan exempelvis elbilens förare få besked om när det är särskilt lämpligt att ladda bilen. Elbilarna kan genom projektet också användas som ”lagringsenheter” för vindenergi, så att energi kan lagras när vindkraftverken går för fullt. Elbilar har börjat användas i allt större skala på Bornholm, och idag kör bland annat öns borgmästare en elbil!


 

IBMs analysexpertis bidrar till nästa generations vindkraft

Det danska energibolaget Vestas Wind Systems kommer att använda analyssystem från IBM för att förbättra placeringen av vindturbiner. Turbinplaceringen är en stor utmaning med vindkraft och med rätt placering kan energiproduktionen optimeras. För att adressera denna utmaning har Vestas tagit hjälp av IBM BigInsights och IBMs superdator Firestorm.

Med denna lösning kan Vestas analysera mängder av strukturerad och ostrukturerad data såsom väderleksrapporter, mån- och tidvattenscheman samt en rad olika geodata och vädermodeller. Den analys som tidigare kunde ta flera veckor att göra kan nu göras på mindre än en timme. Vestas kommer också att utnyttja IBMs analysexpertis i utvecklandet av nästa generations vindteknik vid företagets utvecklingscenter.


 

IBM i EU-projekt för ökat användande av förnybara energikällor

IBM har nu anslutit sig till ett samarbetskonsortium för att hjälpa till att utveckla en energi-grid, som använder minst 50 procent förnybara energikällor, såsom vindkraft, solenergi och biogas. Projektet, som heter ECOGrid, är initierat av EU och kommer att göra en pilot på den danska ön Bornholm. Där kommer de 2000 invånarna, som använder smarta elmätare, att få en webbaserad app som kan användas på en smartphone, pekplatta eller PC, där de online kan planera när de ska köpa elektricitet och till vilket pris.

Projektets forskare tror att de genom att göra data tillgängligt kommer få de miljömedvetna danskarna att välja att köpa el från förnybara energikällor framför fossila bränslen. Tester med utvalda deltagare kommer att påbörjas under slutet av nästa år.


 

Konsumenter värderar miljöhänsyn i val av elbilar

Why Buy an Electric Vehicle? Higher oll prices. 51%. 76%. Sustainability concenrns. 48%. 33%. Government incentives. 41%. 73%. Traffic congestion. 26%. 11%. Source: IBM Istitute for Business Value. Drivers. Industry Execs.

IBM har i en undersökning jämfört bilindustrins uppfattning om konsumenters drivkrafter för att köpa elbilar med konsumenternas egna uppfattningar.

Resultaten visar stora skillnader mellan vad industrin tror och vad som driver konsumenterna att köpa elbil. Bilindustrin uppger bland annat att statliga stimulansåtgärder bör ha stor inverkan på köp av elbil, medan konsumenterna själva tycker att miljöhänsyn är en viktigare drivkraft.


 

Bygga en smartare planet, land för land.

På Malta i Medelhavet är energi och vatten nära förknippade med varandra. All elektricitet produceras av importerade fossila bränslen och hälften av landets vattenförsörjning är beroende av eldrivna avsaltningsanläggningar. Cirka 75 % av kostnaderna för vatten är direkt relaterade till energiproduktionen. Idag hotas Maltas grundvatten av havsnivåns stigning.

Landet står inför en rad komplexa och inbördes förbundna utmaningar som kräver omedelbara åtgärder om man ska kunna trygga hållbara tillgångar för framtiden.

En smartare planet behöver smartare energisystem. Därför har Maltas el- och vattenmyndighet – Enemalta and Water Services Corporation – ingått partnerskap med IBM för att att bli först i världen med ett heltäckande smart elnät och ett helt och hållet integrerat el- och vattensystem.

Systemet kommer att kunna identifiera vattenläckage och förluster i elnäten så att el-och vattenleverantörerna bättre kan planera sina investeringar i nätverket och öka effektiviteten. 250 000 interaktiva mätare kommer att övervaka elförbrukningen i realtid, differentiera tarifferna och belöna kunder som sänker sin förbrukning av energi och vatten. Tusentals intelligenta sensorer kommer att installeras längs överföringsledningar, understationer och annan existerande infrastruktur för att effektivisera eldistributionen och förutse problemen.

Alla dessa data kommer att samlas upp och analyseras för att sänka kostnaderna, minska förbrukningen och begränsa utsläppen av växthusgaser. Genom en "systematiserad" hantering av vatten och el kan regeringen förse medborgarna med bättre information som möjliggör smartare beslut om hur och när de använder energin – så att landet kan börja ersätta fossila bränslen med förnybara energikällor.

En ögrupp av sju öar i Medelhavet, 93 km söder om Sicilien I brist på permanenta floder eller sjöar är landet beroende av grundvattnet Huvudstad: Valletta Uppnådde självständighet från Storbritannien 1964 Resurser: kalksten, gynnsamt geografiskt läge, välutbildad arbetskraft Världens femte bästa sjukvårdssystem (WHO -Världshälsoorganisationen) Procent av den vuxna befolkningen som kan läsa och skriva: 93 %

 

Intelligent energihantering öppnar nya perspektiv för företagen

Ge kunderna information
Energie Baden-Wurttemberg (US), en innovativ energileverantör i Tyskland, ger kunderna den prisinformation de behöver för att förändra sina energiförbrukningsmönster. De förbrukar nu mindre energi under perioder med hög belastning då elen är dyr, vilket lett till att efterfrågan planats ut.