Hoppa till huvudinnehållet

Smarta kraftnät

Energitillgång är inte någon självklarhet. Förbrukarna har blivit välinformerade kunder som vill veta hur energin produceras. I smarta elnät tillvaratas resurserna maximalt och kunderna får hjälp att både sänka sin konsumtion och sina kostnader.

Krönika


Smartare energi för en smartare planet.

För de flesta människor under förra seklet var elnäten en symbol för framsteg. Den billiga och flödande elkraften förändrade sättet på vilket världen fungerade – den fyllde hem, gator, företag, samhällen och städer med energi.

Men idag speglar dessa elnät en tid då energin var billig, miljöpåverkan ingen prioritet och konsumenterna inte ens ingick i ekvationen. På den tiden kunde elen centraliseras, hanteras och produceras i några relativt få stora anläggningar. Näten var konstruerade för ett kraftflöde i bara en riktning – inte för att hantera ett globalt, dynamiskt nätverk av energiförsörjning och efterfrågan.

Resultatet av detta systems brist på effektivitet är ett otroligt energislöseri i världens produktion och distribution av elkraft. Med lite eller ingen intelligent information om hur lasten kan balanseras eller kraftflödet styras, förlorar världen varje år nog energi för att försörja Indien, Tyskland och Kanada med elektricitet under ett helt år. Om elnäten i USA var så lite som 5 % effektivare, skulle det få samma effekt som om man permanent eliminerade växthuseffekten från 53 miljoner bilar. Miljarder dollar slösas bort på energi som aldrig ens når en glödlampa.

Lyckligtvis kan vi göra energin smartare. Hantera den som det komplexa och globala system den är.

Vi kan nu instrumentera allt, från elmätaren i våra hem till kraftverkens turbiner och själva nätverket. Faktum är att ett smart elnät mer liknar Internet än ett tradionellt elnät. Det kan kopplas ihop med tusentals kraftkällor – inklusive klimatvänliga strömkällor, t.ex. vind- och solkraft. All denna instrumentering genererar nya data som avancerade analysredskap kan omvandla till insikt, så att bättre beslut kan fattas i realtid. Beslut av enskilda människor eller företag om hur de kan ändra sin förbrukning och göra den mer effektiv. Beslut av elbolagen om hur de bättre kan hantera försörjning och belastning. Beslut av myndigheter om hur de kan värna om miljön. Hela systemet kan bli effektivare, pålitligare, mer flexibelt och… smart.

Smart Grid-projekt hjälper redan förbrukarna att minska sina elräkningar med 10 % och reducera toppbelastningarna med 15 %. Föreställ dig de potentiella besparingar detta innebär om det tillämpas på företag, myndigheter och universitet. Och den ekonomiska stimulus investering i smarta elnät skulle innebära för Amerika i nuvarande kris.

Det behövs faktiskt inte mycket fantasi. USAs regering planerar för närvarande en investering som skulle kunna skapa nästan en kvarts miljon nya jobbtillfällen för att digitalisera näten och relaterade verksamheter, t.ex. alternativa energikällor och bilindustrin. Det skulle möjliggöra nya former av industriell innovation genom att skapa exporterbara kompetenser, resurser och teknologier.

IBMs forskare och branschexperter tar fram smarta energilösningar i hela världen. Vi samarbetar med energibolagen för att påskynda införandet av smarta elnät som gör dem driftsäkrare och ger kunderna bättre information om deras elkonsumtion. Vi deltar i sju av världens tio största projekt för automatiserad elmätning. Vi undersöker också hur man skulle kunna utnyttja framtidens eldrivna bilar för lagring och hantering av överskottsenergi som sedan kan ledas tillbaka till systemet.

Våra elnät kan på nytt bli en symbol för framsteg, förutsatt att vi fyller dem med intelligens. Det kan vi göra.

Låt oss bygga en smartare planet.

Vill du veta mer om Smartare energi, kontakta:

Katarina Lindholm
Katarina Lindholm är säljansvarig för energiområdet.

Tel: +46 707 93 00 28
Mail: katarina.lindholm@se.ibm.com