Hoppa till huvudinnehållet

Smartare handel

En smartare handel sätter kunden i centrum, oavsett om han eller hon handlar i butik eller på nätet. Med utnyttjande av information och effektivare leveranskedjor ger handeln mer värdefulla kunder.

Krönika: Just fix IT!


Du har troligen redan mött henne - vår nya "Chief Executive Customer". Min övertygelse är att möjligheterna för handelns aktörer idag ligger i att reagera på denna förväntansfulla konsument och se till att kunna leverera det hon vill ha och är villig att betala för. Detta kommer troligen kräva en ny definition av er affär, val av kanalstrategi och organisation.


Smartare handel

Köpbeteendet hos dagens konsumenter är unikt i detaljhandelns historia. Konsumenterna använder idag mer information och teknik i sin köpprocess än någonsin tidigare. Detta gör att handlarna inte har monopol på inflytandet över konsumenternas val och lojalitet. För att handeln ska kunna möta dessa konsumenter krävs bättre kundkännedom, integration av fysisk och digital butik och bättre leveranskedjor – det krävs en smartare handel.

Video

Utmaningar för marknadschefer inom detaljhandel

Video

För att bättre förstå marknadschefers utmaningar har IBM genomfört intervjuer med 1734 marknadschefer över hela världen, varav 152 från detaljhandeln. Marknadscheferna inom detaljhandeln har många utmaningar gemensamt med sina kollegor i andra branscher, men de har ytterligare en utmaning. De påverkas i större utsträckning av förändringar på marknaden än sina kollegor i andra branscher.


Vi bloggar om detaljhandel och smartare handel

#

På IBMs blogg, En smartare planet, bloggar vi kontinuerligt om detaljhandel och en smartare handel. Där kan du läsa det senaste, få insyn i hur handeln kan bli smartare och hur handlare använder smarta handels- och betalningslösningar. Där kan du också diskutera och ställa frågor.


Forskning om en smartare handel

När IBM undersökte 28 000 konsumenter uppgav de att de aktivt diskuterar, kritiserar och främjar olika varumärken, men att de enbart kommer att ge sin lojalitet till ett fåtal utvalda favoriter. Hur väl handlare och varumärken kan identifiera varför något blir hett och bygga ett förtroende med både individer och grupper kommer att avgöra om de omfamnas av lojala förespråkare eller får nöja sig med flyktiga och ombytliga kunder.

Winning over the empowered consumer

Vad är smarter commerce

See video

Smartare Commerce sätter kunden i centrum för all verksamhet. Smarter Commerce bygger affärsprocesser som hjälper företag att köpa, marknadsföra, sälja och ger service, genom att analysera såväl viktig kundinformation som operationell data – i alla kanaler, från butik och webbhandel till innehåll i sociala medier.


Nya lösningar och tjänster för en smartare handel

IBM Commerce on Cloud är branschens första integrerade e-handelslösning i molnet, som innefattar både marknadsföring, försäljning och leverans. Lösningen kan bistå marknadschefer och e-handelsansvariga i att ge en enhetlig digital köpupplevelse, som spänner från att generera kundintresse, sälja produkter till att fullfölja en order.

Video

IBMs kunder som anammat en smartare handel

Video

Elie Tahari är ett framstående globalt modemärke. De behövde mer insiktsfull och omedelbar information för att kunna fatta snabbare beslut och hålla sina processer i synk med den snabba föränderliga marknaden. Med IBMs hjälp och smartare analyssystem kunde de i realtid få information om försäljning, lager och logistik. Den nya lösningen minskad rapporteringscykeln från två dagar till några minuter, vilket också resulterade i en minskning av kostnaderna för leveranskedja och logistik med 30 procent.


Analys av kunddata kan ge en smartare handel och lojalare kunder

Handeln har väldigt mycket information om kunderna. Varje kundvagn, varje inköp och varje kvitto är en guldgruva av information – om den bara används. Ur denna information kan handlarna se vilka kunder som attraherades av vilka erbjudanden och vad dessa kunder också köpte vid samma tillfälle, hur inköpen varierar över året, preferenser på produkter och mycket annat.

Genom att analysera den information som handlarna redan har så kan de kategorisera kunderna på ett bättre sätt, anpassa erbjudanden och därmed få lojalare kunder.

Video

Vill du veta mer om smartare handel, kontakta:

#

Bengt Eliasson
Bengt är kundansvarig inom detaljhandelsområdet

Kontakta Bengt