Hoppa till huvudinnehållet

Välkommen till ett smartare årtionde

Vår planet har utvecklat ett centralt nervsystem.

Se filmen, "The Internet of Things" (00:05:25)

 

En serie samtal för en smartare planet. För att förbättra måste vi förändra.

Krav på förändring ställs inte bara på våra politiska ledare. Ledare inom företag och institutioner överallt på jorden har en unik möjlighet att förändra sättet på vilket vår värld fungerar.

Krisen på finansmarknaderna har öppnat våra ögon. Den har gjort oss medvetna om de faror som mycket komplexa globala system för med sig. Men det är ingen nyhet. Faktum är att under tjugohundratalets första decennium har vi gång på gång påmints om de realiteter den globala integreringen innebär.

Problem som klimatförändringen, världens energiförsörjning, globala leveranskedjor för livsmedel och medicin, nya säkerhetsproblem som t.ex. identitetsstöld och terrorism – allt detta hänger samman med en framväxande global integrering.

Världen fortsätter att bli "mindre" och "plattare". Men vi har nu insett att integrering inte är nog. Lyckligtvis pågår något annat som innebär en helt ny potential: vår värld är på väg att bli smartare.

Det sätt som världen fungerar på håller bokstavligen på att bli intelligentare – genom tillskott av intelligens i systemen, i processer och infrastrukturer som gör att miljarder människor kan leva och arbeta, fysiska varor utvecklas, tillverkas, köpas och säljas, och tjänster levereras. Allt är i rörelse – från pengar till olja, vatten och elektroner.

Hur är det möjligt?

För det första blir vår värld allt mer instrumenterad. Föreställ dig en värld med en miljard transistorer per människa. Vi är nästan redan där. Sensorer bäddas in överallt: i bilar, hushållsapparater, kameror, vägar, pipeliner… t.o.m. i medicin och djur.

För det andra blir den allt mer sammankopplad. Inom en snar framtid beräknas två miljarder människor använda Internet. Men även system och föremål kan nu "tala" varandra. Föreställ dig en biljon anslutna och intelligenta föremål och den enorma mängd data de kommer att producera.

För det tredje blir alla dessa instrumenterade och ihopkopplade föremål intelligenta. De är kopplade till nya kraftulla backend-system som kan bearbeta denna enorma mängd data, och till avancerade analysredskap som i realtid omvandlar dem till användbar kunskap.

Genom att bygga in beräkningsförmåga i ting som vi inte ser som datorer, kan personer, föremål, processer, tjänster och organisationer – oberoende av storlek – bli digitalt aktiva ihopkopplade och intelligenta.

Om det finns så mycket teknik och nätverksmöjligheter tillgängliga till en så låg kostnad, vad skulle du då inte förbättra? Vilken information skulle du inte göra tillgänglig? Vad skulle du inte ansluta? Vilka tjänster skulle du inte erbjuda en kund, medborgare, student eller patient?

Svaret är att du kommer att göra allt det här – för att du kan göra det. Men inte bara därför. Faktum är att vi måste göra det.

Tänk bara:

I USA kostar trafikstockningar 78 miljarder dollar per år i form av 4,2 miljarder förlorade arbetstimmar och ca 11 miljarder liter bortslösad bensin – för att inte tala om luftföroreningen som detta medför. Ineffektiva leveranskedjor kostar varje år 40 miljarder dollar i förlorad produktivitet – mer än 3 % av den sammanlagda försäljningen. Vårt sjukvårdssystem kan knappast kallas "system". Det länkar inte samman diagnoser, behandlingar, vårdgivare, försäkringsbolag och patienter, och en farlig kostnadsspiral hotar både enskilda människor och institutioner. Var femte människa på vår jord har inte tillgång till rent dricksvatten. Och vi har sett vad som hänt på våra finansmarknader när ett system sprider riskerna, men är oförmögen att spåra dem. Alla dessa problem kan vi faktiskt lösa på en smartare planet.

Stockholm har infört ett smart vägtullsystem som lett till 20 % mindre trafik, 12 % mindre utsläpp och en drastisk ökning av användningen av allmänna kommunikationsmedel.

Smarta livsmedelssystem utnyttjar RFID-teknik för att spåra kött och fågel från gården, genom leveranskedjan och till butikshyllorna.

Smarta sjukvårdssystem kan minska vårdkostnaderna med upp till 90 %.

Smarta system omvandlar elnät, leveranskedjor och vattenhantering, de gör det möjligt att garantera läkemedels äkthet och säkrar valutatransaktioner.

Det finns ett enormt behov av positiva förändringar i världen. Vi har resurserna för att genomföra dem. Under kommande veckor får du höra mer från IBM om hur vi kan skapa en värld som fungerar bättre.

Låt oss bygga en smartare planet.
Think