Hoppa till huvudinnehållet

Watson-baserat verktyg för cancervård

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center (MSKCC) och IBM samarbetar för att utveckla ett kraftfullt verktyg för cancervård. Verktyget baseras på IBMs datorsystem Watson (US), och kommer att kunna ge medicinsk personal bättre tillgång till cancerdata och behandlingsinformation. Initiativet kommer att kombinera datorkraften i Watson med MSKCCs kliniska kunskap och även information om en rad cancerfall samt molekylär- och gendata.Seton Healthcare hanterar behov av vårdplatser med analys


Seton Healthcare behövde kunna hantera en befolkningsökning på 1 miljon och 1500 nya vårdplatser. Genom att utnyttja data som fanns inom verksamheten och IBMs Content and Predictive Analytics for Healthcare fick vårdpersonal, chefer och analytiker underlag för att kunna fatta de bästa vårdbesluten så att invånarna får den bästa vården.


Watson används för sjukvårdsutbildning på Cleveland Clinic

IBMs superdator Watson hjälper Cleveland Clinic att utveckla medicinsk utbildning och forskning. Studenterna tränas tillsammans med Watson att praktiskt utöva det de lärt sig, formulera hypoteser och genom Watsontekniken hitta relaterad information i de senaste journalerna för att fastställa rätt diagnos och behandlingsmetod.Rätt sak, på rätt plats, i rätt skick – med IBMs Maximo-lösning

Landstinget Dalarna, har med IBMs inventarie-system fått ökad kontroll och tillgänglighet för all medicinteknisk utrustning och även förbättrat underhåll och service. Den nya lösningen ger en säkrare och effektivare sjukvård.

Läs mer om Landstinget Dalarnas smartare lösning (PDF, 125KB).

Om du vill veta mer om Smartare sjukvård, kontakta:


Stefan Ohlsson
Healthcare Industry Leader - Nordic

Om Stefan:
Stefan arbetar med försäljning och utveckling av IBMs lösningar inom IT i vården på den Nordiska marknaden.

Kontakta Stefan

Följ mig på IBMs blogg där jag bloggar om en smartare sjukvård.

Torbjörn Hägglöf
Torbjörn är kundansvarig inom området Life Sciences


 

VacSam – ett stick närmare säker barnhälsa

År 2009 uppskattade WHO att ca 1,5 miljoner barn dog av smittsamma sjukdomar. Den omfattande personrörligheten i världen ger stora problem när det gäller befolkningens vaccinationsskydd. Idag vaccineras barn enligt nationellt framtagna vaccinationsprogram, men såväl program som genomförande skiljer sig åt mellan länder och regioner. Det är därför viktigt att skapa säkra rutiner för att fasa in en person från ett annat land i ett nationellt vaccinationsprogram. IBM har utvecklat en digital regelcentrerad tjänst, baserad på IBMs programvara, i samarbete med Institutionen för Informatik vid Lunds universitet och Smittskyddsinstitutet.


 

Dansk diabetesforskning utnyttjar IBMs analysverktyg

I Danmark utnyttjas information för forskning om diabetesbehandling. Steno är ett relativt litet forskningscenter, som använder IBMs prediktiva analys för att kunna göra olika typer av överlevnadsanalyser bland diabetespatienter. Bland annat framkom att bland 800 patienter med typ-1-diabetes kunde olika typer av ”biomarkers” visa att låga nivåer av vitamin D kunde kopplas till bland annat hjärt- och kärlsjukdomar.


 

Dataanalys ger färre sjukhusvistelser

Rizzoli Orthopaedic Institute använder ett kraftfullt analysverktyg som ger forskare och läkare bättre förståelse för ärftliga sjukdomar. Analysen kan leda till färre sjukhusvistelser och bättre livskvalitet för patienterna.


 

Framgångssagan Mina vårdkontakter

Vårdguidens e-tjänster på nätet.
Så kan man enkelt beskriva Mina Vårdkontakter. Idag är den IBM-baserade lösningen en prisbelönt IT-satsning, och på god väg att bli ett rikstäckande hjälpmedel för alla Sveriges invånare som vill ha en smart kontaktyta med vården.


 

Framtidens sjukhus

Cleveland Clinic Abu Dhabi

Cleveland Clinic Abu Dhabi (CCAD) är ett exempel på hur framtidens moderna sjukhus kan fungera. CCAD arbetar med att knyta ihop forskning, läkemedelsföretag, patienter och läkare. Med ett modernt och säkert IT-system kan de olika aktörerna dela information, analyser och forskningsresultat på ett effektivt och säkert sätt, vilket gör att patienter får en bättre vård baserad på den absolut senaste forskningen och de forskande delarna får snabb återkoppling på olika behandlingar och läkemedelsanvändningar. Ryggraden hos CCAD är ett avancerat IT-stöd, som inte bara uppfyller stora krav på att patientintegritet, säkerhet och avidentifiering för att alla berörda parter ska få tillgång till rätt information utan att lämna ut patientdata om individer. Kärnan i CCADs verksamhet är att ha patienten i fokus, idag och i framtiden. Att bygga ett system designat för de kliniska verksamhetsbehoven har varit målsättningen för CCAD. Det har också varit av största vikt att lösningen är hållbar över tiden, för att kunna möta framtidens krav och inte bygga in sig i ett statiskt system. Arbetet med att utforma systemet har letts av IBM. Du kan läsa mer om smartare sjukvård och Cleveland Clinic i Abu Dhabi på

bloggen en smartare planet.