Hoppa till huvudinnehållet

Smartare sjukvård med samordning och kunskapsutbyte

Dagens sjukvård är under stor press och det finns ett stort behov av att hitta nya vårdmodeller som främjar samordning och kunskapsutbyte mellan olika vårdgivare, med mål att ge patienterna bättre vård. Detta kommer att kräva teknik och verktyg som stödjer alla former av beslut.


Framgångsrik sjukvård utnyttjar sin information

Sjukvården har en rad utmaningar, bland annat med att hantera en åldrande befolkning, allt fler kroniskt sjuka och att kunna ge bättre vård till en lägre kostnad. IBMs har tagit fram rapporten The value of analytics in healthcare, som har tittat på vad som karaktäriserar framgångsrika vårdverksamheteter.

IBM

Enkel utrustning för bättre personlig hälsa

Utrustning som mäter och registrerar olika hälsodata har hittills främst används av kroniskt sjuka eller väldigt träningsinriktade individer. Mellan dessa ytterligheter finns dock en stor mängd människor som skulle kunna utnyttja utrustningen för att bättre kunna sköta sin hälsa. Hur detta kan fungera beskrivs i rapporten.

Om du vill veta mer om Smartare sjukvård, kontakta:


Stefan Ohlsson
Healthcare Industry Leader - Nordic

Om Stefan:
Stefan arbetar med försäljning och utveckling av IBMs lösningar inom IT i vården på den Nordiska marknaden.

Kontakta Stefan

Torbjörn Hägglöf
Torbjörn är kundansvarig inom området Life Sciences


Vinna eller försvinna – läkemedelsföretagens dilemma

Trots att läkemedelsföretagens forskningsbudgetar har ökat drastiskt, så har detta inte resulterat i att fler nya läkemedel kommit ut på marknaden. Dessutom har patenten för de storsäljande läkemedlen som varit företagens kassakor under en längre tid gått ut samtidigt som läkemedel är under extrem prispress. Läkemedelsindustrin står verkligen inför ett avgörande.

Följ mig på IBMs blogg där jag bloggar om en smartare sjukvård.


Personligt anpassad vård – en förutsättning för en smartare sjukvård

Många tror att sjukvården står för en genomgripande omvandling. Ingredienser i denna omvandling är en mer personligt anpassad vård, tillgång till fullständig patientinformation och mer avancerat beslutsstöd i det kliniska beslutsfattandet. IBMs forskningsavdelning Institute for Business Value (IBV) har i rapporten IT-enabled personalized healthcare - Improving the science of health promotion and care delivery, undersökt ett antal faktorer i omvandlingen av sjukvården.


Hälso- och sjukvård 2015

Aldrig förr har vården varit så framstående och forskningen gjort så stora genombrott. Ändå står sjukvården inför stora utmaningar och de hälso- och sjukvårdssystem som finns på många håll i världen just nu står inför ett paradigmskifte kring 2015. I rapporten Healthcare 2015: Win-win or lose-lose? utgiven av IBMs forskningsavdelning Institute for Business Value (IBV) beskrivs vad som krävs av alla olika intressenter för att lyckas omvandla sjukvården.