Hoppa till huvudinnehållet

Smartare byggnader

Optimerade processer och informationsdelning ger smartare
byggnader under byggandet, underhåll och nedmontering.

Smartare byggande och byggnader

Ökad konkurrens, stor prispress, nya lagkrav och ambitioner att minska miljöpåverkan ställer stora krav på en rad aktörer som fastighetsägare av alla slag, byggbolag, förvaltare och facility management. Ett transformerat arbetssätt, processer och informationsdelningssystem kan dramatiskt minska byggtider, effektivisera energi-, el-, vatten- och avfallshantering, optimera renovering och underhåll samt en mindre miljöpåverkan för byggnadens hela livstid. Vi kallar det smartare byggnader.

 


Krönika: Smartare byggande – något svensk byggindustri väntar på


Pierre Sundgren

Vore det inte fantastiskt att kunna bygga något som idag tar två år på, ja, säg 2 månader? Det kanske låter utopiskt, men det är faktiskt fullt möjligt. Att dessutom få full kontroll på kostnader, tider och underhåll för ett byggprojekt, från start till mål. I Kina monterades exempelvis ett sexvåningshus på 24 timmar med hjälp av detta förhållningssätt.
Det handlar till stor del om informationsdelning – vi kallar det smartare byggande!

 


IBM kan bidra till realiserade fördelar med BIM

Building Information Modelling (BIM) kan effektivisera byggprocessen minska byggkostnaderna och eliminera svinn. För att kunna realisera fördelarna med BIM krävs dock en transformation av organisationen, ett anpassat arbetssätt och en handfast implementation av systemet. IBM har stor erfarenhet av sådant arbete. Den brittiska regeringen utmanade byggbranschen att börja använda BIM på alla offentliga byggprojekt, vilket motsvarar en besparing på 18 miljarder GBP per år.

In March 2011, the UK Government mandated a 20 percent saving each year on publicly funded construction projects. That equates to £18 billion a year at total UK spend levels. So how can construction get smart and rise to the challenge?

 


Smartare supply chain i byggbranschen

The Smarter Supply Chain of the Future.

För att supply chain ska vara effektivt måste flöden av information, material och tjänster mellan råvaruleverantör till slutkund optimeras. I byggbranschen är detta ett komplext flöde som har mycket att vinna på effektivisering. Genom att optimera sin supply chain kan byggbranschen både öka sin produktivitet och minska sin resursförbrukning.

 


Optimerade byggnader och drift ger lägre kostnader och klimatpåverkan

Det finns mycket smart att göra när väl en byggnad står på plats. Att optimera energi- och vattenkonsumtion samt minska avfallet kan ha stora positiva effekter på såväl kostnader som klimatpåverkan. IBM har många lösningar och expertis för att optimera och systematisera förbrukning, underhåll och avfall för byggnader.

 


Smart renovering ger ökad hållbarhet

Tulane University i New Orleans blev hårt åtgånget när orkanen Katrina drog fram. I den omfattande renoveringen och återuppbyggnaden av universitetsområdet ville universitetet, tillsammans med IBM, skapa en hållbar byggnad.

 


Facility management – minskade kostnader och miljöpåverkan

IBM har intervjuat 130 yrkesverksamma med ansvar för planering och genomförande av hållbarhetsarbete. 91 procent av de organisationer som framgångsrikt uppnått sina miljö- och energiförbrukningsmål har gjort det med hjälp av en energieffektiviseringslösning. Idag finns en rad knep, lösningar och mängder av erfarenhet för att minska kostnaderna och samtidigt uppnå miljömålen.

Crossing the sustainability chasm. Strategies and tactics to achieve sustainability goals.

 


Lösningar för energioptimering i byggnader

85 % av världens globala företag har någon form av hållbarhetsprogram de arbetar utifrån. Bara 30 % samlar dock in data i den omfattning att de kan förbättra den egna verksamheten. IBM Maximo Asset Management for Energy Optimization 7.1.1, samlar in och visar energi- och miljödata, som exempelvis temperatur, luftfuktighet och energiförbrukning i en datahall, för att visa var åtgärder effektivt kan vidtas.

Vill du veta mer om smartare byggnader, kontakta:

Pierre Sundgren

Pierre Sundgren
Pierre Sundgren är ansvarig för området smartare byggnader och smartare byggande.

Kontakta Pierre: