Hoppa till huvudinnehållet

Smartare byggnader

Optimerade processer och informationsdelning ger smartare
byggnader under byggandet, underhåll och nedmontering.

Lösningar för smartare byggnader och byggande

IBMs expertis
IBM har särskild kompetens inom byggbranschen samt inom strategisk rådgivning och transformation.

(Kontakta Pierre Sundgren eller Erik Wessman)


IBM TRIRIGA Fastighetshantering
Med IBM TRIRIGA Real Estate Management kan finans- och fastighetsansvariga ta snabbare och väl underbyggda beslut som ger ökat värde till deras organisationer genom att identifiera fastighetstransaktioner med hög avkastning, genom att kontinuerligt utnyttja inbyggda kontroller av leasingredovisning och automatiserad jämförelse av leasingkostnader.

Läs mer om IBM TRIRIGA fastighetshantering (US) eller kontakta Louise Skordby


IBM TRIRIGA Energioptimering
Denna integrerade programvara erbjuder kombinerade realtidssystem för övervakning av utrustning och händelser, som också kan analysera och optimera anläggningar och verksamheter, minska energikostnader samt förbättra förvaltningen. Lösningen ger fastighetsägare och förvaltare möjlighet att samla information i realtid och automatisera korrigeringar för en effektivare hantering av fastigheter.

Läs mer om IBM TRIRIGA energioptimering (US) eller kontakta Louise Skordby


IBM TRIRIGA Kapitalstyrning
IBM TRIRIGA ger dig verktyg för styrning av investeringsprojekt som gör att du kan förbättra kvaliteten på kapital-, lokal- och miljöprojekt och påskynda projekttidplaner. Med hjälp av IBM TRIRIGA kan du identifiera finansieringsprioriteringarna för investeringsprojekt, analysera projektrisker och ekonomiska fördelar och automatisera projekthanteringskontroller och grundläggande information så att du effektivt kan genomföra såväl tillfälliga projekt som komplexa program oavsett storlek.

Läs mer om IBM TRIRIGA (US) eller kontakta Louise Skordby


IBM TRIRIGA Facility Management
IBM TRIRIGA gör det möjligt att centralisera och integrera kritiska facility managementprocesser som förbättrar en flexibel arbetsstyrkas effektivitet, ökar användningen av lokaler och effektiviserar och anpassar utformningen av en organisations arbetsplatser.

Läs mer om IBM TRIRIGA (US) eller kontakta Louise Skordby


IBM TRIRIGA Drift och underhåll
IBM TRIRIGA gör det möjligt att automatisera förebyggande och akut underhåll samt förbättra hanteringen av tjänsteleverantörer för att minska underhållskostnaderna. Funktionerna för Anläggningsbedömning används för att identifiera och bedöma brister i fastigheter och installationer. De kan också vara till hjälp för att identifiera potentiella förbättringar av miljöförhållandena och utöka livslängden för fastigheter och lokaler.

Läs mer om IBM TRIRIGA (US) eller kontakta Louise Skordby


IBM Maximo Enterprise Asset Management
Anläggningar stödjer och möjliggör företagande i världen, allt från flottor av lastbilar till järnväg, från oljeraffinaderier till kärnkraftverk, från hotell till utbildningssäten, från biltillverkning till bioteknik. För att maximera värdet av dina tillgångar behöver du en robust lösning för hantering av dina anläggningar.

Läs mer om IBM Maximo Asset Management eller kontakta Louise Skordby


IBM Maximo Asset Management for Energy Optimization
IBM Maximo Asset Management for Energy Optimization 7.1.1 samlar in och visar energi- och miljödata, som exempelvis temperatur, luftfuktighet och energiförbrukning, för att visa var åtgärder kan vidtas för ökad effektivitet.

Läs mer om IBM Maximo Asset Management for Energy Optimization eller kontakta Louise Skordby


IBM Supply Chain
IBMs supply chain-lösningar gör att du kan garantera visibilitet och effektivitet genom hela försörjningskedjan.

Läs mer (US) eller kontakta Anders Fredholm

 

Vill du veta mer om smartare byggnader, kontakta:

Pierre Sundgren

Pierre Sundgren
Pierre Sundgren är ansvarig för området smartare byggnader och smartare byggande.

Kontakta Pierre: