Hoppa till huvudinnehållet

Smartare byggnader

Optimerade processer och informationsdelning ger smartare
byggnader under byggandet, underhåll och nedmontering.

Smart renovering ger ökad hållbarhet

Tulane University i New Orleans blev hårt åtgånget när orkanen Katrina drog fram. I den omfattande renoveringen och återuppbyggnaden av universitetsområdet ville universitetet, tillsammans med IBM, skapa en hållbar byggnad.

 


Nokia sänkte energiförbrukningen i fastigheter med 7 %

TRIRIGA Success Story: Nokia Corporation

Nokia har under en längre tid genomfört ett tekniskt projekt för att uppnå energibesparing i Europa, Mellanöstern och Afrika. Totalt sett uppnåddes en besparing på cirka 8 000 000 kWh, vilket motsvarar ungefär 7 % av Nokias anläggningars totala energiförbrukning för regionen.

 


GE har sparat närmare 100 miljoner USD med TRIRIGA

General Electric ansvarar för anläggningar och fastigheter på drygt 6 300 platser runt om i världen. De hade en begränsad överblick över den totala utnyttjandegraden, vilket gjorde det svårt för GE att identifiera ineffektivitet och höga kostnader. GE valde TRIRIGA’s Integrated Workplace Management System (IWMS). Med det globala systemet kan GE hantera hela sitt fastighetsbestånds totala livscykel på ett effektivare sätt.

TRIRIGA Success Story: General Electric

 


Canadian Tire Real Estate and Construction valde TRIRIGA

TRIRIGA Success Story: Canadian Tire Corporation

Kanadensiska Canadian Tire Real Estate and Construction ville förbättra hanteringen och livscykeln för företagets fastighetsbestånd med en enhetlig teknikplattform. De valde TRIRIGAs programvarulösning eftersom det var den enda produkten som uppfyllde alla deras krav.

Vill du veta mer om smartare byggnader, kontakta:

Pierre Sundgren

Pierre Sundgren
Pierre Sundgren är ansvarig för området smartare byggnader och smartare byggande.

Kontakta Pierre: