Hoppa till huvudinnehållet

Offentlig sektor

Smartare förvaltning ger effektivare administration
och bättre service till medborgarna

Krönika: "Vi har hittat en skattkista med 250 miljarder till offentlig förvaltning!"

2010 uppskattade vi på IBM, baserat på data från OECD, att världens sammantagna ineffektivitet uppgick till motsvarande drygt 107 000 miljarder kronor. Det är ett hisnande belopp och näst intill ointagligt. För drygt ett år sedan intervjuade vi därför över 500 ekonomer från hela värden för att göra en ingående analys av världens totala BNP. Det var inga upplyftande resultat! 28 procent av den globala bruttonationalprodukten är ren förlust på grund av ineffektiva system.


 

Konkreta råd för en smartare välfärd

I rapporten har vi ställt upp ett antal konkreta råd för att kunna gå från ord till handling och med hjälp av IT skapa smartare välfärd. Vi föreslår inte några miljardinvesteringar i nya projekt, inga radikala omstruktureringar eller krav på ny lagstiftning. Vi menar att vägen till ännu smartare välfärd framförallt handlar om förändrade arbetssätt och metoder, nya attityder och prioriteringar, där samarbete över politiksektorer och myndigheter skapas för att få till stånd en effektiv offentlig sektor i medborgarnas tjänst.

Hämta hela rapporten


 

Smartare förvaltning – en bro till morgondagens möjligheter

Sverige har vi tagit för vana att betala räkningar, handla julklappar och boka biljetter snabbt och enkelt på nätet. Egentligen finns det inget som hindrar att vi också ska kunna rösta, få tillgång till våra patientjournaler och ansöka om bygglov via nätet. Genom att i ännu större utsträckning utnyttja teknik och lösningar som finns tillgängliga redan idag kan vi få en offentlig sektor som ger bättre service till medborgarna, snabbare handläggningstider och mer resurser över till områden som vård, skola och omsorg.

Vill du veta mer om smartare förvaltning, kontakta:

Lars Wiigh
Lars Wiigh är affärsområdeschef för offentlig sektor på IBM.

Kontakta Lars Wiigh:

Gustaf Söderlund
Gustaf Söderlund är affärsutvecklare med fokus på offentlig sektor, statlig förvaltning och städer.

Kontakta Gustaf:

På IBMs blogg ensmartareplanet.se skriver vi om smartare förvaltning
 

Vi bloggar om smartare förvaltning

 

På IBMs blogg ensmartareplanet.se bloggar vi regelbundet om offentlig sektor och smartare förvaltning. Här kan du läsa om vad vi gör, event vi deltar på och analyser av aktuella händelser.

På bloggen kan du också kommentera, diskutera och ställa frågor.

Följ oss gärna på ensmartareplanet.se

 


 

Ramavtal

 


 

Effektivare skattemyndighet med analys

 

SKAT

Den danska skattemyndigheten, SKAT, har som uppdrag att säkerställa en rättvis och effektiv finansiering av den offentliga sektorn i Danmark. I detta ingår också att driva in obetalda skatter, ett område som i stor utsträckning hanterats manuellt. SKAT tog hjälp av IBMs analysteknik för att med en statistisk modell kunna förutsäga sannolika betalningsbeteenden. När systemet är fullt implementerat innebär det att resurser, motsvarande 134 heltidsanställda personer, kan frigöras.

 


 

Krönika: Drivkraften att bli bäst

För fem år sen ansökte vi på IBM om att få bli avtalsleverantör av hårdvara till den offentliga sektorn. Kammarkollegiets dom blev hård: Sämst. Det är självklart ett odiskutabelt misslyckande, men det är också en ganska bra drivkraft och i sig ett tacksamt utgångsläge för revansch. Så när det var dags att lämna in till nästa upphandling, bestämde vi oss: Vi ska vara bäst. Vi vill visa att vi menar allvar, inte bara bli godkänd – utan bäst.

 


 

Analys - ett verktyg för en smartare offentlig sektor

 

Vi lever och verkar i en informationsexplosion. Mängden av och tillgången på information är ett kraftfullt verktyg i optimering och effektivisering av verksamheten, planering framåt och ett viktigt stöd för avgörande beslutsfattande framöver.

IBM har intervjuat fler än 100 chefer inom offentlig sektor över hela världen. I rapporten The power of analytics for public sector beskrivs utmaningarna som chefer inom offentlig sektor upplever, men också tips, förslag och strategier för hur offentlig sektor kan utnyttja analys för en smartare verksamhet.

 


 

 

Läs mer

Smartare Städer

I växande städer blir köerna längre. I smartare städer hjälper IT till att korta dem.

Läs mer

Smartare Sjukvård

Det är hög tid att ge sjukvårdssystemet en ny diagnos - och rädda fler liv.

Läs mer

Smartare transporter

I vår allt mer urbaniserade värld blir det en allt större utmaning att transportera människor och varor från A till B - i tid.