Hoppa till huvudinnehållet

Offentlig sektor

Smartare förvaltning ger effektivare administration
och bättre service till medborgarna

Effektivare skattemyndighet med analys

Den danska skattemyndigheten, SKAT, har som uppdrag att säkerställa en rättvis och effektiv finansiering av den offentliga sektorn i Danmark. I detta ingår också att driva in obetalda skatter, ett område som i stor utsträckning hanterats manuellt. SKAT tog hjälp av IBMs analysteknik för att med en statistisk modell kunna förutsäga sannolika betalningsbeteenden. När systemet är fullt implementerat innebär det att resurser, motsvarande 134 heltidsanställda personer, kan frigöras.

SKAT

 


 

Polisen bekämpar brottslighet med information

Polisen i Memphis har med smartare analys kunnat stävja en ökande kriminalitet trots budgetnedskärningar. Genom att analysera trender och beteenden för kriminell aktivitet har polisen kunnat förutse var brott kommer att begås och därmed fokusera sina patrullerande resurser dit. Resultatet har bland annat inneburit att allvarliga brott minskat med 30 procent.

 


 

Effektivare skattemyndighet med analys

Myndigheten för arbetsmarknad och pensioner (DWP) i Storbritannien har med IBMs hjälp genomfört en modernisering med målet att förbättra den operativa effektiviteten, minska bedrägerier och fel samt förbättra kundservicen. Det yttersta målet var att ta bort papper från de processer som är centrala i informationssystemet. Resultatet har varit att såväl kunder som personal är mer nöjda med att ärenden och frågor löses snabbare.

 


 

Smartare socialtjänst gör mer med mindre

Liksom många myndigheter hade socialtjänsten i Alameda, USA, en utmaning med att göra mer med mindre. Genom att ge handläggarna verktyg för att bli mer proaktiva och ge den hjälp som varje individ behöver har de både kunna göra stora besparingar och ändå öka servicen till medborgarna.

Vill du veta mer om smartare förvaltning, kontakta:

Lars Wiigh
Lars Wiigh är affärsområdeschef för offentlig sektor på IBM.

Kontakta Lars Wiigh:

Gustaf Söderlund
Gustaf Söderlund är affärsutvecklare med fokus på offentlig sektor, statlig förvaltning och städer.

Kontakta Gustaf:

På IBMs blogg ensmartareplanet.se skriver vi om smartare förvaltning