Hoppa till huvudinnehållet

Offentlig sektor

Smartare förvaltning ger effektivare administration
och bättre service till medborgarna

Konkreta råd för en smartare välfärd

I rapporten har vi ställt upp ett antal konkreta råd för att kunna gå från ord till handling och med hjälp av IT skapa smartare välfärd. Vi föreslår inte några miljardinvesteringar i nya projekt, inga radikala omstruktureringar eller krav på ny lagstiftning. Vi menar att vägen till ännu smartare välfärd framförallt handlar om förändrade arbetssätt och metoder, nya attityder och prioriteringar, där samarbete över politiksektorer och myndigheter skapas för att få till stånd en effektiv offentlig sektor i medborgarnas tjänst.

Smartare välfärd


Smartare kommuner gör stora besparingar med enkla medel

7 miljarder. Det är den summa som kommunerna kan spara varje år genom relativt enkla åtgärder. Det visar en undersökning som vi på IBM, i samarbete med bland andra TeliaSonera, låtit analysföretaget Exido genomföra.

Besparingarna är inte enbart ekonomiska utan också miljömässiga.

Några exempel på sådana åtgärder är:


Forskning om smartare förvaltning

Analys - ett verktyg för en smartare offentlig sektor

Vi lever och verkar i en informationsexplosion. Mängden av och tillgången på information är ett kraftfullt verktyg i optimering och effektivisering av verksamheten, planering framåt och ett viktigt stöd för avgörande beslutsfattande framöver.

IBM har intervjuat fler än 100 chefer inom offentlig sektor över hela världen. I rapporten The power of analytics for public sector beskrivs utmaningarna som chefer inom offentlig sektor upplever, men också tips, förslag och strategier för hur offentlig sektor kan utnyttja analys för en smartare verksamhet.

IBM


En öppnare förvaltning är här för att stanna

Det finns ingen återvändo nu - medborgarnas krav på öppenhet är här för att stanna. Öppnare relationer krävs därför också för människors interaktion med både det offentliga och näringslivet. Eftersom denna förändring engagerar medborgarna på nya sätt kan en öppnare förvaltning göra det lättare att skapa innovation, sysselsättning och ny ekonomisk tillväxt samtidigt som kostnaderna sjunker.

IBM


Tullen i förändring

Denna rapport ger en översikt över aktuella tullförhållanden inom EU och identifierar de drivkrafter som pressar EUs medlemsstater mot att införa e-tull. Rapporten diskuterar också den transformerande roll som IBM spelar i denna process.

Vill du veta mer om smartare förvaltning, kontakta:

Lars Wiigh
Lars Wiigh är affärsområdeschef för offentlig sektor på IBM.

Kontakta Lars Wiigh:

Gustaf Söderlund
Gustaf Söderlund är affärsutvecklare med fokus på offentlig sektor, statlig förvaltning och städer.

Kontakta Gustaf:

På IBMs blogg ensmartareplanet.se skriver vi om smartare förvaltning