Hoppa till huvudinnehållet

Smartare industri

En transformation av svensk industri kan öka
innovation och konkurrenskraft för att bibehålla frontpositionen.

Om strategier, önskelistor och konsten att göra det enkelt för kunden

John Gibe

När det är enkelt att vara kund och man vet vad man kan förvänta sig av ett företag så har många bitar fallit på plats i deras verksamhet. Då finns det ofta en bra strategi i grunden – till exempel kostnadsledarskap och involvering av kunden i produktionsprocessen (som hos IKEA) eller innovation och design i världsklass (som hos Apple). Det är lite som en väl förberedd riktigt stor fest, allt ser ut att flyta på av sig själv.

Läs John Gibes krönika


Transformation av svensk industri kan bibehålla marknadsledning

Svensk industri är och har under lång tid varit världsledande i många aspekter. Konkurrensen är dock knivskarp. För att industriföretag ska kunna ligga i framkant utvecklingsmässigt, ha kostnadseffektiv och snabb produktion, en smidig försörjningskedja och samtidigt kunna överföra kunskap från och mellan anställda krävs en transformation till ett smartare arbetssätt. Vi på IBM kallar det smartare industri.

titta på videon

VDar för industriföretag brottas med specifika utmaningar

CEO. C-suite Studies. Peter Voser. Royal Dutch Shell. titta på videon

IBM har intervjuat 1709 vd:ar om deras utmaningar och fokus framöver. Bland resultaten framkommer att vd:ar för industriföretag har utmaningar som skiljer sig från andra branscher. Bland annat framkommer att vd:ar för industriföretag planerar att främja sin innovation med hjälp av partnerskap samt att det är viktigt att ha anställda med en stark global inriktning.

Hämta rapporten (893KB)

Läs mer


Många företag har redan upptäckt fördelarna med analys

Varje dag skapas 2,5 kvintiljoner byte data. Många företag har redan upptäckt hur de kan utnyttja de enorma datamängderna för att leverera rätt produkter, förebygga bedrägerier, fatta välgrundade och snabbt beslut och förändra och förbättra sina organisationer.

Läs mer om smartare analys

How businesses discover the real value in large volumes of data is key to their success. titta på videon

Smarta produkter kräver någon form av programvara

IBM Global Business Services. Information Technology. IBM Institute for Business Value. The software edge. How effective software development and delivery drives competitive advantage. Läsa pdf

Allt fler produkter innehåller idag någon form av programvara. Mer än hälften av alla företag anser att en effektiv utveckling av programvara - från idé till leverans - är avgörande för att få konkurrensfördelar. Det är dock endast en fjärdedel som gör detta effektivt idag. I rapporten The software edge beskrivs hur effektiv programvaruutveckling kan ge konkurrensfördelar.

Hämta rapporten (281KB)

Läs mer om IBMs forskning för industriföretag


IBMs egen transformation – från motigt till medgång

Från att under lång tid varit hela finansvärldens favorit redovisade IBM 1993 dåtidens största företagsförlust. IBM hade missat en rad viktiga teknikskiften, hade föråldrade erbjudanden och en internationell koncern som bestod av en rad mini-IBM i varje land. Utvecklingen kunde dock vändas och företaget transformeras, för att idag vara ett av världens mest framgångrika företag.

Hämta rapporten (1,4MB)

Läs mer om IBMs forskning för industriföretag

Jeanette Horan. Chief Information Officer IBM. titta på videon

Moln – flexibel IT med en ny affärsmodell

Reinventing business innovation. titta på videon

Alla företag behöver kontinuerligt omvärdera traditionsbundna affärsmodeller och tänka i nya banor. Att göra fasta kostnader till rörliga är ett sätt att vända upp och ner på något som tidigare var ett faktum. Med molntjänster skapas en skalbar IT-infrastruktur som möter affärsbehov beroende på ett företags marknadsförutsättningar. Cloud ger IT som är flexibel och samtidigt maximalt kostnadseffektiv inom de säkerhetsmässiga ramar som dagens näringsliv kräver.

Läs mer om IBMs molntjänster


Framgångsrika företag drar nytta av transformerad supply chain

Med ökade råvarukostnader har stålindustrin en utmaning med att bibehålla marginaler och samtidigt tillgodose efterfrågan. Det ställer stora krav på försörjningskedjan, men många företag har inte fullt ut dragit fördelar av en effektiviserad supply chain. I rapporten redogör IBM för vad framgångsrika företag gör för att transformera sin försörjningskedja.

Hämta rapporten (967KB)

Läs mer

IBM Global Business Services. White Paper. Industrial Products. Steel supply chain transformation challenges - Key learnings. IBM. läsa pdf

Sandvik outsourcar som steg i transformation

Sandvik har som ambition att bli ett snabbare, mer kundfokuserat och globalt företag med större synergier inom IT och andra utvalda områden. För att uppnå detta outsourcar Sandvik delar av sin IT-infrastruktur till IBM. Avtalet möjliggör en snabb anpassningsförmåga och flexibilitet vad gäller kostnader, resurser och kompetenser för Sandvik. Långsiktigt bidrar detta till ökad kostnadseffektivitet och kvalitet av IT-tjänsterna och säkerställer tillgången till rätt färdigheter och kompetenser.

Läs mer


CIOn har en viktig roll att spela

Aldrig förr har företag haft så tydliga behov av att integrera teknik i sin kärnverksamhet. Företagsledare vill skapa mer flexibla organisationer som snabbt och effektivt kan hantera förändring. Kollegor, kunder och leverantörer måste kunna samarbeta över gränserna. I denna utveckling kommer CIO:n att spela en allt viktigare roll. IBMs målsättning är att hjälpa Sveriges ledande CIO:er att fatta rätt beslut snabbare.

Hämta rapporten

Läs mer om hur IBM kan hjälpa dig som CIO

The Essential CIO. titta på videon

Att driva en effektiv verksamhet på global nivå

IBM Global Business Services. IBM. IBM Institute for Business Value. Industrial Industry. Beyond the familiar. Global Integration for metals, mining and forest and paper companies. läsa pdf

Globaliseringen ställer nya krav på dagens metall-, gruv- och skog- och pappersindustrin, inte minst för att driva en effektiv verksamhet på global nivå. Ett mål är att utnyttja olika former för produktion och värdeskapande, oavsett var de är planerade eller vem som äger resurserna. Läs mer om globalt integrerade företag i rapporten Beyond the Familiar.

Hämta rapporten (293KB)

Läs mer om IBMs forskning för industriföretag


Bharti transformeras med IBM

Bharti är Indiens största privata teleoperatör. De har tagit hjälp av IBM för att omvandla sina processer och förvalta sin IT-infrastruktur. Samarbetet har lett till att Bharti kunnat integrera sina kanaler och kundinriktade processer, vilket möjliggör en mer sömlös kundupplevelse, ökad kundnöjdhet och mer lönsam tillväxt.

Läs mer (179KB)

läsa pdf

Om du vill veta mer om smartare industri kontakta:

Anders Fredholm

Anders Fredholm
Anders är partner och ansvarig för industrisektorn i Norden

Pierre Sundgren

Pierre Sundgren
Pierre är kundansvarig inom industrisektorn