Hoppa till huvudinnehållet

Smartare industri

En transformation av svensk industri kan öka
innovation och konkurrenskraft för att bibehålla frontpositionen.

VDar för industriföretag brottas med specifika utmaningar

IBM har intervjuat 1709 vd:ar om deras utmaningar och fokus framöver. Bland resultaten framkommer att vd:ar för industriföretag har utmaningar som skiljer sig från övriga branscher. Bland annat framkommer att vd:ar för industriföretag planerar att främja sin innovation med hjälp av partnerskap samt att det är viktigt att ha anställda med en stark global inriktning.

Hämta rapporten (894KB)

 
IBM Institute for Business Value. Industry perspective. CEO C-suite Studies. Leading Through Connections. Industrial Products Insights. Läsa pdf

Smarta produkter kräver någon form av programvara

Allt fler produkter innehåller idag någon form av programvara. Mer än hälften av alla företag anser att en effektiv utveckling av programvara - från idé till leverans - är avgörande för att få konkurrensfördelar. Det är dock endast en fjärdedel som gör detta effektivt idag. I rapporten The software edge beskrivs hur effektiv programvaruutveckling kan ge konkurrensfördelar.

Hämta rapporten (280KB)

 
IBM Global Business Services. Information Technology. IBM Institute for Business Value. The software edge. How effective software development and delivery drives competitive advantage. Läsa pdf

IBMs egen transformation – från motigt till medgång

Från att under lång tid varit hela finansvärldens favorit redovisade IBM 1993 dåtidens största företagsförlust. IBM hade missat en rad viktiga teknikskiften, hade föråldrade erbjudanden och en internationell koncern som bestod av en rad mini-IBM i varje land. Utvecklingen kunde dock vändas och företaget transformeras, för att idag vara ett av världens mest framgångrika företag.

Hämta rapporten (1,4MB)

 
IBM Global Technology Services Tought Leadership White Paper. october 2010. The road to a smarter enterprise. Ibm's transformation journey. IBM. Läsa pdf

Framgångsrika företag drar nytta av transformerad supply chain

Med ökade råvarukostnader har stålindustrin en utmaning med att bibehålla marginaler och samtidigt tillgodose efterfrågan. Det ställer stora krav på försörjningskedjan, men många företag har inte fullt ut dragit fördelar av en effektiviserad supply chain. I rapporten redogör IBM för vad framgångsrika företag gör för att transformera sin försörjningskedja.

Hämta rapporten (968KB)

 
IBM Global Business Services. White Paper. Industrial Products. Steel supply chain transformation challenges - Key learnings. IBM.

CIOn har en viktig roll att spela

Aldrig förr har företag haft så tydliga behov av att integrera teknik i sin kärnverksamhet. Företagsledare vill skapa mer flexibla organisationer som snabbt och effektivt kan hantera förändring. Kollegor, kunder och leverantörer måste kunna samarbeta över gränserna. I denna utveckling kommer CIO:n att spela en allt viktigare roll. IBMs målsättning är att hjälpa Sveriges ledande CIO:er att fatta rätt beslut snabbare.

Hämta rapporten

 
Förstå hur 3000 ledande CIOer tänker. Ladda ner 2011 IBM Global CIO Study. Besök sidan

Att driva en effektiv verksamhet på global nivå

Globaliseringen ställer nya krav på dagens metall-, gruv- och skog- och pappersindustrin, inte minst för att driva en effektiv verksamhet på global nivå. Ett mål är att utnyttja olika former för produktion och värdeskapande, oavsett var de är planerade eller vem som äger resurserna. Läs mer om globalt integrerade företag i rapporten Beyond theFamiliar.

Hämta rapporten (293KB)

 
IBM Global Business Services. IBM. IBM Institute for Business Value. Industrial Industry. Beyond the familiar. Global Integration for metals, mining and forest and paper companies. Läsa pdf

Utveckling inom informationsanalys och big data

IBM och Saïd Business School vid Oxford University, har nyligen frågat personer från affärsverksamhet och IT om hur de ser på utvecklingen inom big data. 63 procent uppger att informationsanalys kan ge konkurrensfördelar och 76 procent av de tillfrågade uppgav att de arbetar med någon form av big data-initiativ. Rapporten Analytics: The real-world use of Big Data (US) ger 1144 personer sin syn på utvecklingen inom Big Data och dess möjligheter.

Hämta rapporten (US)

 
2012 Analytics Study. Besök sidan

Omdefiniera leveranskedjan

Smarter Commerce omdefinierar leveranskedjan. Det börjar med att sätta kunden i centrum - vilket i sig inte är någon ny idé – men att verkligen realisera denna strategi är inte lätt. Det krävs att hela värdekedjan synkroniseras för att leverera konsekventa och förutsägbara resultat samt ett bättre samarbete och synlighet för såväl kunder som partner.

Hämta rapporten (1,72MB)

 
IBM Global Business Services. Executive Report. Supply Chain Management.IBM Institute for Business Value. Cennecting the dots for smarter commerce. Multi-enterprise visibility. Läsa pdf

Om du vill veta mer om smartare industri kontakta:

Anders Fredholm

Anders Fredholm
Anders är partner och ansvarig för industrisektorn i Norden

Pierre Sundgren

Pierre Sundgren
Pierre är kundansvarig inom industrisektorn