Hoppa till huvudinnehållet

Smartare analys

Smartare analys innebär att skapa insikt ur data för att kunna fatta bättre och snabbare beslut för framtiden

Branscher där analys spelar extra stor roll

Bank

Att agera på en volatil marknad är vardag för banker. Mängden information, antalet påverkansparametrar och snabbheten som krävs för att agera på dessa är en stor utmaning. Till komplexiteten kommer också ökade krav på riskhantering och anamma externa regleringar. Smartare analys är ett utmärkt verktyg för att öka kundlojalitet, ligga steget före konkurrenterna och samtidigt hantera risker och regleringar på ett effektivt sätt för dig som bank.


Försäkring

Många försäkringsbolag har en utmaning med att verka och agera efter Solvency II-direktiven. Med smartare analys kan försäkringsbolag vända information till insikt, leverera bättre tjänster snabbare och samtidigt hantera risker och regleringar mer effektivt.


Telekom

Telekombranschen står inför stora utmaningar. Kunder och företag vill vara allt mer uppkopplade och valmöjligheterna ökar. Ny teknik, nya typer av enheter och en rad nya aktörer ger nya intäktsmöjligheter, men de innebär också ett hot. Genom att använda smartare analys går det att få bättre förståelse för kundernas beteenden, nya marknadsföringsmetoder, marknadens respons på nya tjänster samt hur olika tjänster kan sampaketeras.


Transport

IBM samarbetar med Kungliga Tekniska Högskolan, KTH, i Stockholm. I samarbetet använder forskarna på KTH IBMs strömmade analysteknik, för att samla in trafikinformation bland annat från GPS:er i 1500 taxibilar, från lastbilar, trängselskattesystemet, utsläpp och väder. Informationen bearbetas sedan och kan ge staden och dess invånare realtidsinformation om trafikflöden, restider och de bästa resvägarna. Målet med samarbetet är att erbjuda Stockholm smartare sätt att hantera och utnyttja trafik och transporter i staden.


Sjukvård

Mängden biomedicinsk litteratur fördubblas var sjunde år. Det innebär att det idag är mänskligt omöjligt för en läkare att hänga med och ta in den senaste forskningen till fullo. IBMs dator Watson, har slagit stormästare i frågesportprogrammet Jeopardy och kan i framtiden bistå läkare att korrekt diagnos ställs och rätt behandling ordineras, helst baserat på de senaste rönen och medicinska landvinningarna och dina egna specifika förutsättningar. I Jeopardy liksom i sjukvården lönar det sig nämligen inte att gissa.


Handel

De smarta konsumenterna vill att handlarna ska lyssna på dem och lära känna dem. Samtidigt är de smarta konsumenterna mer sparsmakade med var och på vad de spenderar sina pengar. De är inte heller lika mottagliga för marknadsföring som tidigare generationer. Anledningen till detta är främst att de har så många andra kanaler för att få information och uppfattningar om produkter. De handlare som förstår detta mönster belönas av mer lojala kunder.


Smartare städer

Polisen i Memphis har med smartare analys kunnat stävja en ökande kriminalitet trots budgetnedskärningar. Genom att analysera trender och beteenden för kriminell aktivitet har polisen kunnat förutse var brott kommer att begås och därmed fokusera sina patrullerande resurser dit. Resultatet har bland annat inneburit att allvarliga brott minskat med 30 procent.


Tillverkningsindustri

För att skapa, bibehålla eller stärka sin konkurrenskraft måste företag inom tillverkningsindustrin kunna förutse nya marknadskrafter, teknikskiften och förändringar i den globala dynamiken och utifrån detta förändra och förbättra sin verksamhet, sin affärsidé och sin marknadsstrategi. Här är analys ett nödvändigt stöd.

Vill du veta mer om smartare analys, kontakta:

Johan Walldius profile picture

Johan Walldius

Johan är ansvarig för tjänsteområdet smartare analys inom IBMs konsultorganisation, GBS, Global Business Services.

Kontakta Johan