Hoppa till huvudinnehållet

Smartare analys

Smartare analys innebär att skapa insikt ur data för att kunna fatta bättre och snabbare beslut för framtiden

Utvecklingen inom informationsanalys

IBM och Saïd Business School vid Oxford University, har nyligen frågat personer från affärsverksamhet eller IT om hur de ser på utvecklingen inom big data. 63 procent uppger att informationsanalys kan ge konkurrensfördelar och 76 procent av de tillfrågade uppgav att de arbetar med någon form av big data-initiativ. Rapporten “Analytics: The real-world use of Big Data” ger 1144 personer sin syn på utvecklingen inom Big Data och dess möjligheter.

Analytics: The real-world use of big data


CMO + CIO

IBM intervjuade 3200 IT-chefer i en CIO-studie. Det stod då klart att deras prioriteringar i stor utsträckning sammanföll med marknadschefernas. 79 procent av IT-cheferna uppger bland annat att en av deras viktigaste prioriteringar är att utnyttja data för att skapa värdefulla insikter för organisationen, vilket CMO:erna också uppgav. I rapporten CMOs and CIOs - Acquaintances or allies? (US) beskrivs vilka vinster ett utökat samarbete mellan CMO och CIO kan ge.

CMOs and CIOs


Konkurrera i en uppkopplad värld präglad av Big Data

Vår tid präglas av att vara uppkopplade och enorma informationsmängder, Big Data. Människor kommunicerar mer än någonsin. Sammantaget genererar vi femton petabyte ny information varje dag - ungefär åtta gånger så mycket information som finns i samtliga amerikanska akademiska bibliotek. Under 2011 skickades uppskattningsvis 7000 miljarder textmeddelanden. Det finns nästan 6000 miljoner mobiltelefonabonnemang och idag är två miljarder människor anslutna till Internet samt interagera och dela information på webbplatser som Facebook och Twitter.

Outperforming in a data-rich, hyper-connected world


Vill du veta mer om smartare analys, kontakta:

Johan Walldius

Johan Walldius

Johan är ansvarig för tjänsteområdet smartare analys inom IBMs konsultorganisation, GBS, Global Business Services.

Kontakta Johan

Affärsanalys för och genom styrelsen

Det brukar sägas att styrelser finns för att ställa de frågor som chefer kan ha förbisett. I takt med att företag och organisationer i större utsträckning anammar affärsanalys kommer möjligheterna att ställa tuffa frågor – och även att få svar på dem – att öka. Men analys måste genomsyra företaget från styrelse, ledning och ut i varje del av organisationen.

Analytics in the boardroom


Vad står i vägen för affärsanalys

Företag som anammar affärsanalys stärker sin konkurrenskraft och sina resultat. Därför har IBM och MIT Sloan Management Review undersökt vilka utmaningar företag har med att anamma affärsanalys. Resultaten redovisas i rapporten Analytics: The widening divide och baseras på svar från 4500 chefer och analytiker, som representerar 30 branscher i 120 länder. Många kanske tror att de största hindren är tekniska, men 44 procent av organisationerna uppger att kulturella hinder är det största motståndet mot att ta sig an affärsanalys.

Analytics: The widening divide


Framgångsrik sjukvård utnyttjar sin information

Sjukvården har en rad utmaningar, bland annat med att hantera en åldrande befolkning, allt fler kroniskt sjuka och att kunna ge bättre vård till en lägre kostnad. IBMs har tagit fram rapporten The value of analytics in healthcare, som har tittat på vad som karaktäriserar framgångsrika vårdverksamheteter.

The value of analytics in healthcare


Att utnyttja analys för optimala resultat

För att förstå hur företag och organisationer bättre kan utnyttja information och analys för att förstå vad som händer just nu, vad som kommer att hända framöver och vilka åtgärder som behöver vidtas för att uppnå optimala resultat har IBM tillsammans med MIT Sloan Management Review intervjuat närmare 3000 chefer och analytiker i över 30 branscher i 100 länder. I rapporten Anlytics: The new path to value redovisas resultaten av intervjuerna samt en rad rekommendationer användbara för såväl företag som organisationer.


Affärsanalys skiljer agnarna från vetet

Var tredje verksamhetsansvarig uppger att de fattar kritiska beslut med inkomplett information eller med underlag som inte är tillförlitligt. Denna situation tvingar många organisationer att främst förlita sig på historiska erfarenheter – enligt devisen såhär har vi alltid gjort! Det finns dock verksamheter som är mer framgångrika än sina konkurrenter. Rapporten Breakting away with business analytics and optimization beskriver de faktorer som skiljer de framgångsrika företagen från sina mindre lyckosamma konkurrenter.