Hoppa till huvudinnehållet

Smartare analys

Smartare analys innebär att skapa insikt ur data för att kunna fatta bättre och snabbare beslut för framtiden

Smartare analys gav lägre kostnader och snabbare beslut för modeföretag

Elie Tahari är ett framstående globalt modemärke. De behövde mer insiktsfull och omedelbar information för att kunna fatta snabbare beslut och hålla sina processer i synk med den snabba föränderliga marknaden. Med IBMs hjälp och smartare analyssystem kunde de i realtid få information om försäljning, lager och logistik. Den nya lösningen minskad rapporteringscykeln från två dagar till några minuter, vilket också resulterade i en minskning av kostnaderna för leveranskedja och logistik med 30 procent.


Miljoner i nya intäkter med förbättrade informationstjänster

Den finska teleoperatören Elisa önskade en djupare förståelse för sina kunders behov. De valde IBM Netezza som kan ge den flexibilitet och prestanda som krävs för att få kunna identifiera nya affärsmöjligheter.

Lösningen har givit Elisa en årlig besparing på nästan 800 000 Euro.


Analys för identifiering av hjärtsvikt

Seton Healthcare är en icke-vinstdrivande organisation och en ledande leverantör av hälso- och sjukvårdstjänster i centrala Texas. Genom en avancerad analystjänst kan de nu identifiera trender och mönster bland patienter och behandlingar. Detta har gjort att de kan identifiera patienter med risk för hjärtsvikt, sätta in behandling på ett tidigt stadium och därmed minska både dödligheten, patienternas livskvalitet och kostnaderna.

Titta på videon
(00:03:01)


IBMs smartare analys ger effektivare vindkraft

Titta på videon
(00:01:30)

Det är svårt att hitta en optimal placering för vindturbiner. Därför har det danska energibolaget Vestas Wind Systems tagit hjälp av smartare analys från IBM för att förbättra placeringen av företagets vindturbiner. Med denna analyslösning kan Vestas analysera mängder av strukturerad och ostrukturerad data såsom väderleksrapporter, mån- och tidvattenscheman samt en rad olika geodata och vädermodeller. Den analys som tidigare kunde ta flera veckor att göra går nu på mindre än en timme.


Analys gav ROI på 383 % på fyra månader

Becker Underwood är ett globalt multinationellt företag som utvecklar och tillverkar ett brett sortiment av jordbruks-och trädgårdsprodukter. De använde sig av IBMs analysverktyg för att effektivisera sin globala verksamhet och förfina sin försörjningskedja, vilket resulterade i förbättringar till ett värde av en miljon USD per år.


Vill du veta mer om smartare analys, kontakta:

Johan Walldius profile picture

Johan Walldius

Johan är ansvarig för tjänsteområdet smartare analys inom IBMs konsultorganisation, GBS, Global Business Services.

Kontakta Johan


Se videon

KTH

Kungliga Tekniska Högskolan, som genom att samla in och analysera stora volymer data i realtid från bland annat kollektivtrafik, gps i taxi och trängselskattesystemet, kan ge resenärer information och förslag kring resvägar och trafiksituation. De nya insikterna kan korta restider, minska utsläpp och avgaser samt göra Stockholm till en attraktivare stad.


Lojalare bankkunder med smartare analys

Banco Pastor är Spaniens äldsta bank. De implementerade ett analyssystem, som gjorde att de kunde använda de stora mängderna oförädlad kunddata de hade och ur dessa planera och automatisera riktade och effektiva kampanjer till individuella kunder. De kunde också identifiera vilka kunder som riskerade lämna banken. Den nya analyslösningen resulterar i en ökning av kundlojaliteten med tjugo procent.


Polisen bekämpar brottslighet med information

Memphis PD is the 16th largest police department in the U.S.
(00:03:02)

Polisen i Memphis har med smartare analys kunnat stävja en ökande kriminalitet trots budgetnedskärningar. Genom att analysera trender och beteenden för kriminell aktivitet har polisen kunnat förutse var brott kommer att begås och därmed fokusera sina patrullerande resurser dit. Resultatet har bland annat inneburit att allvarliga brott minskat med 30 procent.


Förvandla information till insikt

Många företag brottas idag med en informationsexplosion. Det går dock att optimera informationsflödena, att utnyttja informationen, paketera den och använda den i verksamheten.

Med en effektiv informationshantering kan produkter bli mer kundanpassade, dina kundrelationer starkare och samarbetet med dina partner bättre.

Watch the video
(00:01:29)