Hoppa till huvudinnehållet

Smartare analys

Smartare analys innebär att skapa insikt ur data för att kunna fatta bättre och snabbare beslut för framtiden

Krönika


Vad står i vägen för din analys – och din framgång

Skulle Malcolm X formulerat sina bevingade ord “Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it today” är det inte otroligt om han idag bytt ut ”Education” mot analys. För mig som jobbat med affärsanalys och Business Intelligence i många år kan jag med stor säkerhet säga att analys är nyckeln till morgondagens framgång. Det är dock lätt för mig att säga, men jag vet också att många företag och organisationer brottas med hur de ska angripa analys på ett bra sätt.

Många företag är idag fullt medvetna om vad analys kan ge dem. Att det med analys exempelvis går att utnyttja informationen från sensorer i avancerade maskiner för att förändra sättet att arbeta med service av dessa till att inkludera tjänster kring prediktivt och preventivt underhåll Att med hjälp av analys kunna förutse och förebygga kostsamma produktionsstopp i en fabrik. Eller, att det med hjälp av teleoperatörens samtalsdata kunna avgöra konsumtionsmönster som ligger till grund för bemanning i kundservice eller utveckling av nya mobiltelefontjänster. Trots att det idag är få som ifrågasätter möjligheterna med och värdet av analys är det svårt för många företag att verkligen fullt ut våga ta steget och anamma en genomgripande analysstrategi. De områden som utgör de största hindren anser jag är:

 • Infrastruktur
  För att kunna utnyttja data, sensorer, information och analys krävs en viss infrastruktur, både i form av programvara men det krävs också datorkraft. Det kan te sig både komplext och kostsamt att investera i detta, särskilt för de företag som just nu brottas med en minskad orderingång och en pressad ekonomi. Idag går det dock att köpa analysinfrastruktur som tjänst, med såväl nödvändig infrastruktur, kunskap, drift och expertis. Jag ser också att de företag som brottas med vikande resultat har mycket att vinna på analys, då de inte har råd att göra ”fel” och dessutom ofta har mycket svårt att enbart spara sig till ökad konkurrenskraft.
 • Kunskap
  För att analys ska skapa verkliga konkurrensfördelar krävs konkret matematisk och statistisk kunskap, något som många företag inte själva har i överflöd idag. Det kan kännas främmande både att rekrytera och hantera denna typ av kompetens. Det går dock idag även att köpa denna kompetens som tjänst.
 • Osäkerhet
  Trots att de allra flesta förstår att proaktiv och prediktiv analys kan ge enorma fördelar och möjligheter att utveckla nya affärer är det ett oprövat område för många företag och organisationer och därmed finns en naturlig osäkerhet. Det finns redan idag en hel del statistik som visar på fördelarna med analys. Vi på IBM kan exempelvis visa att företag som anammar analys för att uppnå konkurrensfördelar överträffar sina branschkollegor med 2,2 gånger högre sannolikhet. Här finns det också mycket att lära av branschöverskridande erfarenheter. Det finns branscher som telekom och e-handel, som varit tidigt ute med att utnyttja sin data. Det finns ett stort värde av att lära av vad dessa branscher och se vilka utmaningar och framsteg de gjort för de branscher som inte kommit lika långt.
 • Data
  Allt analytiskt arbete kräver tillgång till data. Ju mer data som finns tillgängligt desto större är värdet som analysen ger. Traditionellt sett har data inte nödvändigtvis varit en del av företags kärnverksamhet. Detta gör att många företag idag känner stor osäkerhet kring vad som gäller och i vilket utsträckning de kommer att kunna kapitalisera på en analytisk investering. Den andra sidan av detta mynt är dock att då det rör sig om just data är det möjligt att fastslå det konkreta värdet av ett visst analytiskt utfall. Genom att ta små steg på den analytiska mognadstrappan kan företag kontinuerligt försäkra sig om att värdet de får ut av analys alltid överträffar investeringen. Vi på IBM jobbar exempelvis mycket med initiala ”Proof-of-Values” som ett första steg för att säkerställa ett analytiskt business case innan en större investering görs.

För alla er som överväger och brottas med hur ni ska anamma analys vill jag bara säga: Ni är i mycket gott sällskap. Många många organisationer är i exakt samma position. Men, du kommer inte vilja vara tvåa på denna boll.

Dela krönika

Vill du veta mer om smartare analys, kontakta:

Patrick Couch

Patrick är seniorkonsultchef för tjänsteområdet affärsanalys inom IBMs konsultorganisation, GBS, Global Business Services.

Kontakta Patrick


Johan Walldius profile picture

Johan Walldius

Johan är ansvarig för tjänsteområdet smartare analys inom IBMs konsultorganisation, GBS, Global Business Services.

Kontakta Johan