Hoppa till huvudinnehållet

Smartare ekonomi
på en smartare planet

Idag kan banker snabbt och enkelt införa specialinriktade analysverktyg som ger omedelbara fördelar.

BBVA

Den internationella finanskoncernen BBVA erbjuder privatpersoner och företagskunder ett utbud av finansiella produkter och tjänster. Med verksamhet i över trettio länder ville företaget kunna övervaka hur de betraktades och upplevdes samt kunna förebygga att rykten eller missnöje om företaget spreds på nätet. Tidigare hade varje land gjort sin egen manuella bevakning och sedan rapporterat in detta till huvudkontoret. BBVA valde att automatisera denna process, med ett system som kan identifiera ämne, typ av kommentar, avsändare, titel och land, för alla kommentarer på nätet. Med en automatiserad process och enhetlig rapportering över hela världen sparar BBVA inte bara tid, utan kan också enklare bemöta kritik och åtgärda fel eller problem. Faktum är att på bara sex månader ökade antalet positiva kommentarer om företaget med en procent och de negativa kommentarerna minskade med 1,5 procent.

Läs mer


Banco Itau Argentina

Läs mer

Banco Itau Argentina ökade sina intäkter från befintliga kunder med 40 % genom att använda prediktiva modeller som identifierar vilka kunder som sannolikt skulle acceptera ett visst erbjudande, samt hur detta erbjudande ska utformas.


BankPlus

BankPlus förbättrade sin effektivitet avsevärt genom att ge finansierings- och redovisningsteamen korrekt information och exakt de uppgifter de behövde för att kunna avgöra och jämföra hur de låg till jämfört med budget. De kunde också sätta fingret på eventuella avvikelsers natur, så teamen kunde fatta mer välgrundade beslut framöver.

Läs mer


Länsförsäkringar

Läs mer

Länsförsäkringar har implementerat IBM SPSS Modeler, som kan ta in information från stora mängder datakällor och effektivt urskilja olika beteendemönster. Med 3,2 miljoner kunder och en uppsjö av data, kan Länsförsäkringar nu enkelt fånga upp olika konsumentbeteenden och använda informationen för att individanpassa sin marknadsföring. Lösningen erbjuder också olika tekniker för att illustrera resultaten på ett pedagogiskt sätt.

Vill du veta mer om Smartare bank, kontakta:

Carl Mikael Dufberg

Carl Mikael Dufberg
Carl Mikael Dufberg är direktör för bank- och finanssektorn på IBM i Sverige
Tel: + 46 707 93 41 92

Mail:dufberg@se.ibm.com


David Wajnblom

David Wajnblom
David är kundansvarig inom bank- och finanssektorn
Tel: +46-707 93 19 60

Mail:
david.wajnblom@se.ibm.com


Åke Freij

Åke Freij
Åke är lösningsutvecklare och innovationsforskare
Tel: + 46 70 7935881

Mail:ake.freij@se.ibm.com