Hoppa till huvudinnehållet

Smartare ekonomi
på en smartare planet

Idag kan banker snabbt och enkelt införa specialinriktade analysverktyg som ger omedelbara fördelar.

KrönikaAllt guld glimmar inte!

Du vet att du kan. Det är den gröna tårtbiten som står på spel. Du har namnet där, djupt nere i minnet, som rådata ligger det där och skvalpar. Men, nej, det kommer inte fram – inte förrän motståndarlaget läser rätt svar.

Liksom i Trivial Pursuit, i affärslivet och för banker i synnerhet råder samma sak. Rådata är alla uppgifter, siffror och värden. Den som tittar på rådata behöver inte förstå någonting. Men, ur rådata kan man skapa information. Information är uppgifter, siffror och värden som säger någonting om någonting. Tänkt att rådata är fakta och att information är kunskap. Du behöver inte förstå ett dugg av världens utveckling även om du har en mängd fakta och årtal. Men genom att koppla ihop denna fakta kan du skapa värdefull insikt, information, som ger dig kunskap – och helt ny förståelse. Du behöver rådata för att skapa information. Information är värdefullt om du kan använda det i rätt sammanhang vid rätt tidpunkt. Och rådata och information är inte bara värdefullt. Det är en guldgruva.

Banker är experter på värdering, avkastning, finansiella värden, vinster och mycket mycket mer. Ibland får jag dock en känsla av att ni i banksfären inte fullt ut har insett vilken ofantlig guldgruva ni har, mitt framför ögonen. Och en guldgruva som idag dessutom växer lika mycket på två dagar som den gjort från mänsklighetens början och fram till år 2002. Jag pratar om rådata!

Det står idag helt klart att genom att utnyttja den rådata som finns tillgänglig, inte minst i alla interna system, och omvandla den till information, kan banker avgöra vilka produkter som ger störst lönsamhet, vilka kunder som är i behov av fler tjänster samt förutspå vilka kunder som är i begrepp att göra något så otänkbart som att lämna banken. Hur etablerad bank- och finansverksamhet nu än må vara, så finns det en rad nya intäktsmöjligheter inom räckhåll. Det gäller bara att avgöra var och hur.

Jag vågar säga att genom att utnyttja rådata, en näst intill gratis tillgång, som kan förvaltas, utvecklas och förädlas, får banker möjlighet att attrahera och behålla kunder, identifiera nya intäktskällor, effektivisera verksamheten och proaktivt hantera risk och myndighetskrav.

Låt mig förklara. Ur rådata kan banker avgöra vilka kunder som passar dem bäst, ge dessa attraktiva erbjudanden och behålla de lönsamma kunderna. Informationen kan också stötta kundservicen oavsett hur kunden väljer att interagera med banken. En stor europeisk bank integrerade exempelvis data från flera olika system. Baserat på denna information kunde banken skräddarsy erbjudanden utifrån kundens tidigare interaktion med banken. Detta innebar att bankens kostnader för direktmarknadsföring kunde minskas med 35 procent. Något liknande gjorde också en amerikansk bank med resultat att avkastningen av direktreklam ökade med 600 %.

Nyskapande inom områden som blivit lågmarginalområden underlättas genom analys av rådata och framförallt dess förädling till värdefull information, eftersom informationen pekar verksamheten i rätt riktning och kan ge en bild av hur förändringen bör göras för att bli en framgång. Ett sådant exempel är betalningar där varsammare hantering av existerande rådata skulle ge stort genomslag.

En kanadensisk bank satt fast i gamla tankebanor och gamla system för betalningstransaktioner. Tidigare hade varje ny affärsmöjlighet inom betalningar tvingat fram en ny applikation eller till och med en komplett ny silo där all rådata satt inlåst. Banken försökte analysera situationen men fick endast en fragmenterad bild. Banken tänkte om, satte information i första rummet för transformeringen och skapade ett nav för betalningar. Eftersom alla betalningar flödade genom ett och samma ställe blev det enkelt att samla in den rådata som kunde ge en integrerad vy av transaktionskostnaderna. Resultatet är en bättre förståelse för kundernas totala engagemang och även att kunderna själva kan hålla kolla på sina betalningar – i realtid. Information skapar möjlighet till affärsutveckling och effektivisering i ett slag.

Risk är ytterligare ett område där rådata är en möjliggörare. Genom analys av rådata kan risker snabbare identifieras och samtidigt säkerställa att de hanteras bättre. En förbättrad riskhantering får också långtgående positiva effekter för banken i stort, från validering av nya kunder och till prissättning, för att inte tala om möjligheten att efterleva regelverk och samtidigt frigöra kapital. Ett mönsterexempel är den europeiska bank som med hjälp av rådata förstod sina risker och på så sätt skapade en ökad avkastning på 357 % genom bättre hantering av sina kreditrisker.

Jag ser tillgången till rådata som nyckeln till tillväxt för banker framöver. Jag ser också att ni på bankerna kommer att bli allt mer beroende av hur rådata hanteras i strävan efter att omvandla den till värdefull information, hur informationen kan utnyttja för att skapa insikt och för att på ett bättre sätt förutse och hantera ekonomisk turbulens och växande affärsmöjligheter inom oväntade segment.

Garanterat kan jag säga att de som har kontroll på sin rådata, tillgång och överblick över den samt kan sätta värde på sin information kommer att vara vinnare – både i sällskapsspel och i bankvärlden i stort.

David Wajnblom

David Wajnblom
David är kundansvarig inom bank- och finanssektorn
Tel: +46-707 93 19 60

Mail:
david.wajnblom@se.ibm.com