Sus

Clădiri mai inteligente

La impactul pe care îl au asupra mediului, este timpul să le proiectăm pornind de la pământ în sus.

Clădirile ecologice

Clădirile ecologice sunt clădiri inteligente


Dacă vă aflaţi într-un birou obişnuit în timp ce citiţi acest text, opriţi-vă pentru un moment pentru a asculta zgomotul de fond făcut de obiectele din jurul dumneavoastră.

Sistemul de aer condiţionat, iluminarea, apa, ascensoarele, alimentarea şi răcirea aparatelor, încălzirea şi răcirea aerului pentru angajaţi: toate contribuie la a desemna clădirile drept surse semnificative de emisii de gaze cu efect de seră - şi utilizatori energetici considerabili. De fapt, până în 2025, clădirile vor folosi mai multă energie decât orice altă categorie de "consumatori". (Deja astăzi, în Statele Unite, acestea reprezintă 70% din consumul energetic.) De asemenea, pentru clădiri se consumă 40% din producţia mondială de materii prime. Aceasta înseamnă aproximativ 3 miliarde de tone... anual.

Clădirile reprezintă 70% din consumul electric actual al Statelor Unite.

 

IBM is a leader in building green data centers and specialized facilities that are tightly integrated with technology. Green data centers help make green buildings.

IBM este un lider (US) în construcţia de centre de date ecologice şi de facilităţi specializate care sunt strâns integrate cu tehnologia, aşa cum sunt spaţiile comerciale şi fabricile automatizate. Tot mai mult, companii din toate domeniile de activitate descoperă că, pentru operaţiile şi facilităţile lor, tehnologia este la fel de importantă ca şi factorul uman, iar uneori chiar mai mult. De exemplu, în regiunea Asia-Pacific, expertiza IBM în construcţia de clădiri ecologice s-a concretizat în consultanţă, proiectare şi management de proiect pentru clădiri întregi şi subsistemele acestora, cu rezultate de excepţie (cum ar fi St. Regis Hotel din Shanghai (link-ul nu se află pe site-ul ibm.com)) şi angajamente (cum ar fi cel privind parcul de birouri GreenSpaces (link-ul nu se află pe site-ul ibm.com) din Delhi, India).

IBM's Green Sigma consulting services, based on the Lean Six Sigma approach, helps clients reduce their energy and water usage. These services can help clients make their buildings greener.

Serviciile de consultanţă IBM Green Sigma, bazate pe abordarea Lean Six Sigma, ajută clienţii să-şi reducă consumul de energie şi apă. Îmbinând experienţa IBM cu eficienţa energetică şi reducerea emisiilor de carbon, procese Lean Six Sigma şi consultanţă pentru responsabilitatea socială a corporaţiei, Green Sigma le permite clienţilor să aplice această strategie pentru operaţiile şi practicile lor privind mediul înconjurător, astfel încât să asigure:

  • Gestionarea şi reducerea emisiilor de carbon şi ineficienţelor privind apa
  • Reducerea consumului de energie şi apă şi a costurilor asociate
  • Utilizarea unor tehnici avansate de analiză pentru a stabili amprenta de carbon actuală şi practicile de gestionare a apei
  • Creşterea profiturilor prin activităţi cum ar fi comerţul cu carbon (carbon trading)

Pe lângă expertiza sa (şi experienţa câştigată în timpul modernizării propriilor centre de date şi clădiri), software-ul IBM, cum este IBM Maximo (US), face posibilă crearea de tablouri de bord şi de centre de control operaţionale astfel încât orice persoană autorizată - de la manageri de clădiri la directori financiari - să poată înţelege şi gestiona larga varietate de subsisteme, instrumente de măsurare şi senzori din clădirile lor, pentru a asigura utilizarea optimă şi conservarea.

 


 

Clădirile ecologice pot reduce consumul de energie de la 30% la 50%, în medie. Obţinerea unor reduceri de doar 15% în consumul energetic al clădirilor din întreaga lume ar însemna 295 de miliarde de dolari economisiţi şi reducerea  emisiilor de gaze cu efect de seră cu 1,68 gigatone anual.

Pe scurt, clădirile sunt scumpe - atât ca proprietăţi imobiliare, cât şi prin costurile de întreţinere, dar şi în privinţa costurilor asupra planetei. Din fericire, identificarea unor cauze cheie aduce oportunităţi cheie pentru crearea mai multor clădiri ecologice:

Instrumentare: Astăzi, multe dintre sistemele care alcătuiesc o clădire sunt gestionate independent - iar pentru multe dintre ele nu se urmăreşte gradul de ocupare, consumul energetic sau efectul termic, din cauza lipsei senzorilor şi aparatelor de monitorizare necesare pentru aceasta.

Interconectare: Lipsa standardelor de măsurare a consumului energetic şi a amprentelor de carbon izolează între ele sistemele clădirilor şi conduce la practici pentru controlul şi gestionarea utilizării energiei care sunt mai dificil de implementat. Iar lipsa unor interfeţe standardizate pentru gama largă de dispozitive şi sisteme dintr-o clădire face aproape imposibilă gestionarea lor dintr-un punct central.

Inteligenţă: Însă într-o clădire instrumentată şi interconectată, proprietarii clădirii şi persoanele care o folosesc pot să ia decizii mai bune privind consumul energetic - iar adesea se pot baza pe deciziile luate de clădirea însăşi. În plus, politicile inteligente - noile standarde guvernamentale pentru eficienţă energetică şi stimulentele pentru arhitecţi, constructori, dezvoltatori şi proprietari fac ca economiile obţinute din costurile viitoare de operare să poată merge la cei ce fac investiţii anticipate - pot fi combinate cu stimularea atingerii unui nivel de reducere a cererilor de energie şi apă în clădiri.