Sidens hovedinnhold

Smartere vannforsyning

Enten det er for mye eller for lite av det må vi å tenke smartere rundt vann.

 

Samtaler om en smartere verden. Smartere vann i en smartere verden.

Vann finner vi overalt – i luften, på land, i kroppen vår og i den globale økonomien. Hver gang en vare eller tjeneste kjøpes eller selges, foregår det en virtuell utveksling av vann. Det kreves 2500 liter vann for å dyrke nok bomull til en T-skjorte, 2000 liter for å produsere én liter melk og nesten 150 000 liter for å lage en bil.

Vi bruker vann til å behandle råmaterialer, produsere varer, generere strøm og frakte mennesker og varer. Vi avsalter vannet for å kunne bygge byer i ørkenen. Er det da merkelig at det globale vannforbruket de siste 100 årene har økt dobbelt så mye som befolkningsveksten?

Hver gang vi bruker vann, endrer vi retningen, kjemien, egnetheten eller tilgjengeligheten. På grunn av denne kompleksiteten blir vann ofte benyttet på feil måte. I det globale jordbruket blir for eksempel rundt 60 % av de 2500 billioner literne som benyttes hvert år, sløst bort. Kommuner mister så mye som 50 % av vannet på grunn av lekkasjer i ledningsnettet. Og det er nesten 53 000 vannverk bare i USA, som hver administrerer en kort strekning av en elv eller en håndfull reservoarer.

Og oppi all denne ineffektiviteten mangler fortsatt hvert femte menneske tilgang til rent og trygt drikkevann. FN anslår også at halvparten av jordens befolkning kommer til å oppleve alvorlig vannmangel rundt 2080.

Men dette kan gjøres bedre. Dagens teknologi kan overvåke, måle og analysere vann-økosystemene – alt fra elver og reservoarer til hovedkraner og rør i husene våre. Vi kan gi alle organisasjoner, bedrifter, lokalmiljøer og nasjoner som er avhengige av en kontinuerlig forsyning av ferskvann – det vil si alle sammen – en samlet, pålitelig, oppdatert og relevant oversikt over vannbruken.

Vi bruker allerede sofistikerte sensornettverk for å registrere og analysere de enorme datamengdene som genereres i komplekse vannsystemer. IBM jobber sammen med Beacon Institute for Rivers and Estuaries og Clarkson University for å skape en dataplattform som støtter instrumenteringen av hele den 500 km lange Hudson River. Dette skal gi en sanntidsoversikt over et elvesystem som forsyner både industrien og enkeltpersoner. I Nederland samarbeider IBM med partnere for å bygge smartere demninger som kan overvåke vannforholdene og reagere på hendelser. Og sensorer revolusjonerer jordbruket ved å gi detaljert informasjon om luftkvalitet, jordfuktighet og temperatur for å beregne optimale vanningstidspunkter.

Smart måling kan gi enkeltpersoner og bedrifter innsyn i eget vannforbruk, øke bevisstheten, oppdage ineffektiv bruk og redusere vannbehovet. IBM og Dow Chemical Company, gjennom Dow Water Solutions-virksomheten, samarbeider om å tilrettelegge for en enestående oversikt over vannforbruket, der man starter med avsaltingsanlegg. Og på en halvlederfabrikk i Nord-Amerika sparer IBM selv over 3 million dollar i året ved hjelp av en omfattende løsning for vannhåndtering.

Vi kan også benytte avanserte data- og analysemetoder for gå fra “sanntid” til forutsigelser, noe som kan gi bedre planer og ledelsesbeslutninger. IBM er involvert i et forskningsinitiativ sammen med Marine Institute i Irland, der målet er å gjøre Galway Bay til et laboratorium gjennom å instrumentere bukta – slik at det registreres data om vanntemperatur, strømmer, bølgestyrker, saltinnhold og havliv – og benytte algoritmer som kan forutsi alt fra bølgemønstre det neste døgnet til det riktige tidspunktet for å plukke muslinger.

Strømmen av tilstrekkelig mye rent vann er like viktig for økonomien og samfunnet som det er for hele planeten. La oss slutte å ta vannet for gitt og begynne å behandle det som den verdifulle ressursen det er.

La oss bygge opp en smartere planet. To La oss bygge opp en smartere verden.
Think