Sidens hovedinnhold

Smart trafikk

Hvordan kommer vi fra punkt A i dag
til punkt B i morgen.

 

Samtaler om en smartere verden. Ideer for en smartere verden.

I 2007 krysset vi definitivt en terskel. For første gang i historien bodde flertallet av oss i byer. Og denne urbaniseringen går stadig raskere. I 2010 vil det være 59 metropoler med over fem millioner innbyggere – en økning på 50 % fra 2001.

Mange av disse nye byboerne kjører biler, og varene de forbruker blir fraktet til byen med lastebiler. Så hvis du synes det er mye trafikk nå, hvordan tror du fremtiden blir?

Vår transportinfrastruktur og våre styringsmekanismer klarer rett og slett ikke å håndtere all trafikken. Bare i USA kaster folk bort 3,7 milliarder timer per år i trafikkø, og 8,7 milliarder liter drivstoff – nok til å fylle 58 supertankere – sløses bort, noe som koster samfunnet 78 milliarder dollar per år.

Det er ikke smart – men systemet kan bli smart. Den urbane transportens oppbygning er også nøkkelen til løsningen. Vi må imidlertid slutte å ta for oss enkeltdeler av problemet: en ny bro, bredere vei, nye skilt, kollektivfelt, felleskjøring eller bruk av trafikkhelikoptre.

I stedet må vi se på helheten i systemet – og alle de andre systemene som berøres: forsyningskjeder, miljøet, bedrifter ... hvordan folk bor og jobber i byer. Trafikk handler ikke bare om biler: den er et nettverk av ting som henger sammen.

"Smart trafikk" er ikke standarden ennå, men den er heller ikke bare en fjern fremtidsvisjon. Mange steder hjelper IBM til med å få dette til å skje i dag.

I Stockholm har en dynamisk bompengeavgift som er tilpasset strømmen av kjøretøyer inn og ut av byen, redusert trafikken med 20 %, redusert ventetiden med 25 % og redusert utslippene med 12 %. I Singapore mottar overvåkere sanntidsdata via sensorer for å modellere og forutsi trafikkscenarier med 90 % nøyaktighet. Og i Kyoto simulerer byplanleggere trafikksituasjoner i stor skala, med millioner av kjøretøyer, for å analysere hvilken betydning dette har på det urbane miljøet.

Alt dette er mulig fordi byer kan benytte seg av intelligens i hele transportsystemet – gater, broer, kryss, skilt, signaler og bomringer, som alle kan knyttes sammen og gjøres smartere. Smartere trafikksystemer kan forbedre pendlingen, gi bedre informasjon til byplanleggere, øke bedrifters produktivitet og øke innbyggernes livskvalitet. Og de kan redusere trafikkorken, drivstofforbruket og CO2-utslippene.

Vår stadig mer urbane planet er avhengig av at folk og ting kan fraktes fra A til B. På 1900-tallet innebar det flere motorveier. I vårt århundre kan "smarte" trafikksystemer være det nye fremskrittet.

La oss bygge opp en smartere planet. To La oss bygge opp en smartere verden.




Think