Sidens hovedinnhold

Smartere byer

Trygt nabolag. Skoler med god kvalitet.
Rimelige boliger. Trafikk som flyter.
Alt dette er mulig.

Stavanger utmerket seg i IBM Smarter Cities Challenge


Stavanger er en av vinnerne av IBM Smarter Cities Challenge for 2013. I tillegg til København, er Stavanger den eneste Nordiske byen som er valgt ut blant hundrevis av søkere. Vinnerne mottar konsulentbistand fra IBM til en verdi av 2,3 millioner kroner for å løse den enkelte bys nøkkelutfordringer.

Dette er en unik mulighet for Stavanger til å vise at de tilrettelegger for en innovativ og bærekraftig eldreomsorg. I løpet av 2013 vil et team på inntil seks toppkonsulenter fra IBM besøke byen for å arbeide tett med kommunens ledelse om hvordan Stavanger best skal utforme fremtidens helse- og omsorgstjenster. Eldrebølgen begynner å slå inn i Norge om få år, og Stavanger er blant stedene som blir sterkest påvirket. Regionen er en suksesshistorie, med eksepsjonell vekst de seneste årene innen både næringsliv og befolkning. Veksten skaper imidlertid utfordringer, og byen vil ha 26 000 eldre over 80 år i 2040.

Stavanger legger derfor opp til at eldre og andre grupper med særskilte utfordringer skal klare seg lengst mulig hjemme. For å klare dette må smart teknologi være en nøkkelkomponent i byen helsesystem. I løpet av 2013 vil vi utarbeide en rapport med anbefalinger om veien videre, en prosess det blir spennende å følge.Analysere fremtiden for byer

På samme måte som du kan se på et avisbilde og se både bildet og de små prikkene som utgjør bildet, ser byledere på sine byer både med tanke på det store bildet og på de enkelte innbyggerne som utgjør byen.

Flertallet av oss bor i byer, og prosentdelen stiger. Byledere som har ansvaret for det komplekse nettverket av mennesker, forventede tjenester og aldrende infrastruktur, er på konstant leting etter mer effektive måter å analysere data på, forutse problemer og koordinere ressurser i byene sine.

Som sentre for næring, kultur og folkeliv er byer logiske steder for å integrere mange av Smarter Planet-prinsippene og -innovasjonene i offentlig sikkerhet, transport, vann, bygninger, sosiale tjenester og ulike etater. En ny type løsning, IBM Intelligent Operations Center for Smarter Cities (US), synkroniserer og analyserer arbeidet i sektorer og etater etter hvert som det blir utført, slik at beslutningstakerne får konsolidert informasjon som hjelper dem til å forutse - i stedet for bare å reagere på - problemer. Ved å bruke disse utprøvde løsningene kan byene styre vekst og utvikling på en bærekraftig måte som minimerer forstyrrelser og avbrudd og bidrar til bedre levekår for alle. 

Systemer for smartere byer

 

Offentlig sektor
Etter hvert som myndigheter gir de grunnleggende systemene på kloden vår en viss intelligens for å stimulere økonomien og tjene innbyggerne bedre, begynner vi å stille oss spørsmålet: Kan driften av selve myndighetene gjøres smartere?

Offentlig sikkerhet
Både store og små byer tar nå i bruk avanserte datafunksjoner som dataanalyse, visualisering og sensornettverk for å forbedre systemer for innbyggernes sikkerhet.

Utdanning
Nye ideer: Lær om viktige trender innen opplæring, fremskritt innen databehandling og de økonomiske faktorene som omformer våre utdanningssystemer.

Energi
Med smartere strømnett kan nå energiselskapene styre strømmen bedre i systemene sine. Og forbrukerne kan styre apparatene sine og strømforbruket i hjemmet (eller til og med bilen).

Trafikk
I vår stadig med urbaniserte verden er det viktig å frakte mennesker og varer fra A til B. Bilene blir stadig smartere. Så hva med veiene våre?

Helse
Ved hjelp av verktøy som elektroniske journaler, trådløse dataenheter og helsenettverk er innovatører i ferd med å gjøre systemene våre smartere og rimeligere.

Vann
Sensornettverk, smart måling og avansert databehandling og analyse bidrar til å sikre tilførsel av rent og rikelig vann over hele verden.

Tog
Tenk deg et jernbanesystem med nok intelligens til å øke kapasitet og utnyttelse og redusere overbelastning. Heldigvis trenger vi ikke å vente før vi får se noe slikt.

Bygninger
Hvis systemene i en bygning samarbeider, kan de styres sentralt, til og med på en intelligent måte. Med tanke på hvor stor innvirkning bygninger har på kloden, er det på tide at de blir smarte.


 

How it's done

 

Vi presenterer serien "En smartere by"
En moderne by er et system av systemer. Når man oppfordrer til samarbeid, oppnår man fremgang.

En levende by
Dekke økende behov for utdannelse, helse og sosialtjenester etter hvert som befolkningen øker.

Drive en by
Implementere et smartere system for produksjon, styring og levering av energi og vann.

By i bevegelse
Ta i bruk nyvinninger for trafikk og reise med færre ressurser og en voksende befolkning.

Utvikle en by
Med fokus på kontorbygningene vi bruker, arbeidsmønstrene våre og investeringstyper.

En drømmeby
Et blikk på fremtiden for byenes økonomiske og sosiale utvikling i tiåret vi kaller Decade of Smart.


 

 

IBM hjelper Corpus Christi med å bygge en smarter by

Myndighetene og offentlig ansatte i Corpus Christi i Texas har en ny metode for å dele og holde oversikt over forespørsler fra kunder og analysere data for å kunne administrere offentlige tjenester bedre. Se videoen (05:26 min).

Innovative byer

Med innsikt fra over 2000 Smarter Cities-prosjekter har IBM utviklet ekspertise og verktøy for å hjelpe byer av alle størrelser med å bli smartere.

Smartere transport
Enkelte byer har begynt å transformere transportsystemene sine. Singapore (US) og Brisbane (US) samarbeider med IBM om å utvikle smarte systemer for alt fra prediktive verktøy til smartkort til rushtidsavgifter for å redusere trafikk og forurensning.

For å ta i bruk en mer proaktiv løsning for å håndtere transport og infrastrukturen for vann og avløp anskaffet Cambridge, Ontario (PDF, 594KB) seg et avansert nytt arbeids- og ressursstyringssystem.

Smartere systemer for politi og nødetater
New York (US), Rio de Janeiro (US) and Memphis (US) Rio de Janeiro og Memphis bruker dataanalyse, trådløse enheter og videoovervåking til å styrke kriminalitetsbekjempelsen og koordineringen av nødetatene.

Smartere kraft- og vannforsyning
Byen Corpus Christi i Texas bruker IBM-programvare i et sentralt sporingssystem, kalt "One Call Center," som muliggjør en mer effektiv respons på problemer og bedre utnyttelse av byens ressurser.

Malta (US) bygger et smart nett som knytter sammen energi- og vannsystemer, oppdager lekkasjer, muliggjør variable prissetting og gir kundene mer kontroll. Etter hvert vil det gjøre denne øystaten i stand til å erstatte fossilt brensel med fornybare energiressurser.

Smartere styring
I England holdt byrådet i Coventry (US) en tredagers IBM Jam for å gjennomføre omfattende samtaler med innbyggerne og andre involverte om byens fremtid.

Albuquerque (PDF, 142KB) i New Mexico bruker en Business Intelligence-løsning til å automatisere datadeling blant sine 7000 ansatte i over 20 avdelinger, slik at hver enkelt får en og samme versjon av sannheten. Det har gitt kostnadsbesparelser på nesten 2000 prosent.

IBM kan hjelpe ledere i både offentlig og privat sektor med å øke både vitaliteten og konkurransekraften i urbane miljøer med løsninger som kan optimalisere hele byen, øke kvaliteten og effektiviteten på tjenester og redusere sløsing og utgifter knyttet til ineffektive prosesser og ukoordinert gjennomføring.