Sidens hovedinnhold

Terapi for detaljhandelen

Styrk lojaliteten og forsyningskjedene,
øk fortjenesten.

Intelligent varehandel betyr tilforlatelighet.

I usikre tider stoler kunder på dagligvareforretninger de kjenner.

Men detaljister skuffer ofte. Mange forsyningskjeder er basert på gamle systemer. Takket være smart teknologi blir forsyningskjedene sammenkoblet. Når smarte forretninger begynner å bli kjent med kundene, blir flere kunder lojale overfor forretningene.


 

Forbrukerforskning

En rapport fra IBMs Institute for Business Value, "Consumer advocacy: Building trust in the new economic environment" (US) tar for seg mentaliteten til handlende kunder ved utgangen av 2008 og de 8 egenskapene som de anser som viktigst i en dagligvareforretning.


Smartere forsyningskjeder

En smart forsyningskjede kjennetegnes ved at den er koblet opp sømløst på alle punkter, distribuerer digital informasjon i sanntid og fungerer etter ”sens-and-respond”-prinsippet.
Vi har teknologien nå. Og IBM hjelper visjonære detaljister med å bruke den.

Smarter supply chains help retailers develop customer loyalty and consumer advocacy.

Yansha (US), en regional kinesisk forretning som selger luksusvarer, innførte en SOA-basert forsyningskjedeplattform for sine 1800 leverandører. Dermed gikk ordrebehandlingstiden ned fra 2,5 dager til 4,5 timer.

Smarter supply chains help retailers develop customer loyalty and consumer advocacy.

Max Bahr Holzhandlung GmbH, som ble grunnlagt i 1879, er et foregangsfirma på det sterkt konkurransepregede tyske markedet for vedlikeholdsprodukter. Firmaet måtte besvare kundeforespørsler om 40 000 produkter på 80 forskjellige salgssteder. Med en dynamisk løsning for lagerstyring blir over 90 % av ordreforslagene i systemet omgjort til ordrer uten manuell etterprøving.

Metro Group Logistics (Unna) (US) bruker RFID og sensorteknologier til å gjøre deres forsyningskjede mer transparent og akselerere varestrømmen fra lastedokken til butikkhyllene.

Competencies that build trust with advocates differ from competencis that motivate consumers to shift. Ranking of competencies to build shopper advocacy: Quality, Store Experience, Convenience, Product Availability, Assortment, Price / Promotion, Customer Service, Multi-Channel. Reasons why consumers shift: Price / Promotion, Convenience, Assortment, Product Availability, Quality, Store Experience, Customer Service, Multi-Channel. IBM Institute for Business Value NRF Study, December 2008.

 

Smartere handel

Første stopp på de fleste handleturer er Internett: 92,5 % av alle voksne erklærer at de regelmessig eller leilighetsvis leter opp artikler online før de kjøper dem i en forretning.4 76 % av dem sier at innholdet vanligvis ikke er tilstrekkelig til å avslutte letingen og kjøpe varen online.5

Web 2.0-funksjoner, med mulighet til informasjonsutveksling og samarbeid på kundens initiativ, gir en utrolig mulighet til å styrke kundenes lojalitet. Detaljistene kan tilby grundig produktinformasjon, få tilbakemelding fra forbrukerne, bli kjent med kundenes ønsker for å utarbeide nye produkter og styrke forbindelsen med kundene gjennom nettsamfunnsfunksjoner som anmeldelser, blogger og bulletin boards. Smartere systemer gjør at detaljistene kan samle inn og reagere på kundedata for å opprette og selge produkter på en måte som tar høyde for markedene.

Gewandhaus Gruber (US), en kjøpmann med 350 års erfaring innen skredderivirksomhet og detaljsalg, lanserte det første lojalitetsprogrammet basert på fingeravtrykk. Systemet gir innsikt i salg, reduserer kostnader og belønner medlemmene.

Mitsokushi (US), et av de fremste varehandelfirmaene i Japan, satser nå på det raskt
voksende markedet for personer over 65 år, og tilbyr forbedrede tilgangsfunksjoner på sitt nettsted.

Store legender innoverer uavbrutt.