Sidens hovedinnhold

Smartere verden

Hva skjer i en smartere verden
Her kan du lese hvordan

Bransje for bransje, prosess for prosess

En smartere verden er per definisjon global, men den foregår likevel på bransjenivå. Den drives fremover av fremsynte organisasjoner som deler en felles visjon: De ser endring som en mulighet, og de agerer der de ser muligheter, i stedet for å bare reagere på problemer som måtte oppstå.

Siden IBM introduserte konseptet Smarter Planet, har IBM samarbeidet med over 600 organisasjoner over hele verden som hver gjør en innsats for å gjøre denne visjonen til virkelighet. Ledere fra mange av disse virksomhetene og myndighetene deltok sammen med oss november 2010 på vårt Smarter Industries Symposium i Barcelona. Der delte de sine historier om hvordan de bygger en smartere verden.

Fra symposiet kom disse 10 nye bransjerapportene, som samlet fikk navnet The State of Smarter Industries - Barcelona 2010 (US). Hver enkelt rapport omtaler bransjespesifikke løsninger og viser hvordan den enkelte bransje vokser inn i konseptet om en smartere verden.

En samtaleserie for en smartere verden

 

Bank og finans
Bransjeledere snakker om sine nye synspunkter på vekst i kjølvannet av resesjon, om regulering og om gjenoppbygging av omdømme.

Kommunikasjon
Tradisjonelle leverandører ser høyere enn neste bakketopp og retter blikket mot nettskyen, der de kan utnytte ressursene sine bedre.

Elektronikk, bilbransjen, luftfart
Ser nærmere på felles mål om å bruke data til å fremme produktinnovasjon, utvikle løsninger og øke kundelojaliteten.

Kraft, vann, renovasjon
Modernisering for å håndtere smarte kraftnett, sikre vannforsyningen og andre prioriterte oppgaver vil kreve samarbeid og innsats fra kundene.

Offentlig sektor
Nye regler for "den nye normalen" innen globalisering, demografiske endringer og miljøutfordringer.

 

Helse
Utfordringen rundt ett globalt sammenkoblet system med elektroniske journaler, med nytt fokus på pasienten.

Forsikring
Hva betyr “smartere” i en bransje som er nøye regulert, redd for å ta risiko og, etter eget utsagn, ikke særlig innovativ.

Olje og gass
Bransjeledere vurderer nye samarbeidsformer- stilt overfor endrede forutsetninger og økt etterspørsel etter energi som driver verden.

Varehandel
Bransjen diskuterer kunsten å lytte og pleie tilitten hos stadig mer kravstore og mindre lojale kunder.

Transport
Det blir samlet inn rikelig med passasjerdata, men det brukes ikke nok ressurser på å integrere og forbedre totalopplevelsen for de reisende.


 

hvordan det virker

Hva betyr det å være smartere?

I IBM mener vi at intelligens nå blir bygd inn i systemer og prosesser som gjør at verden fungerer bedre— i ting som vi ikke tenker på som datamaskiner: biler, ulike apparater, veier, strømnett, klær, ja til og med i naturen, for eksempel på husdyr, ville dyr, elver og breer.

Det blir samlet inn data som aldri før. Dataene avslører alt fra store og systemiske mønstre — i globale markeder, arbeidsprosesser og nasjonal infrastruktur— til temperatur og tilstand for varer i en global forsyningskjede. Via sosiale medier forteller milliarder av kunder, innbyggere, studenter og pasienter hva de synes, hva de liker og ønsker, og hva de opplever - i sanntid.

Intelligens — ikke intuisjon — fremmer innovasjon
Dataene i seg selv er ikke særlig nyttige. Det viktigste aspektet ved smartere systemer er den praktiske innsikten dataene kan gi oss.

I løpet av de siste to årene har vi snakket mye om hva som trengs for å bygge en smartere verden. Vi har funnet ut at våre bedrifter, våre byer og vår verden er komplekse systemer — ja, faktisk systemer av systemer. Arbeidet med å forbedre disse systemene slik at de blir mer instrumenterte, intelligente og sammenkoblede, vil kreve et gjennomgripende skifte i styring og administrasjon mot langt mer samarbeidsorienterte løsninger.