Sidens hovedinnhold

Få et forsprang på konkurrentene med Smarter Analytics

I dagens marked med raske forandringer er du nødt til å fatte beslutninger raskere enn noensinne. Og disse beslutningene må være basert på fakta. Men ofte er faktaene skjult i volumene og kompleksiteten som preger forretningsdataene og andre store datamengder som er tilgjengelige for virksomheten din. Hvordan skal du omsette dette i muligheter for virksomheten? Hvordan håndterer du de enorme mengdene med data som strømmer inn fra en rekke strukturerte og ustrukturerte kilder — fra produktsporingssystemer og sosiale nettsteder til videostrømmer og bilder? Som det ble skrevet i en artikkel nylig i New York Times, “Det handler ikke bare om Big Data … det gjelder også å finne store mønstre utenfor selve dataene.” Men hvordan finner du dem? Og enda viktigere, hvordan kan du bruke dem når du først har funnet dem?

 


 

Omsette innsikt i resultater


Smarter Analytics, IBMs helhetlige tilnærming til forretningsanalyse, omsetter informasjon i innsikt og avslører disse mønstrene i dataene dine slik at du kan fatte de rette beslutningene til rett tid. Ledende selskaper i mange ulike bransjer bruker den innsikten de får fra analyser, til å oppnå betydelige resultater på områder som kundetilfredshet og -bevaring, driftseffektivitet, økonomiprosesser og håndtering av risiko, svindel og oppfyllelse av lover og forskrifter.

Ved å omsette innsikt i handling i hele organisasjonen kan du få god innsikt i alle deler av virksomheten — kundene, konkurrentene og markedet. Og ved å gi deg mulighet til å forutse trender før de oppstår, kan Smarter Analytics gjøre det mulig for deg å holde deg ett skritt foran konkurrentene i fremtiden.

 


 

Få avkastning på investeringen med analyse


Bruk av analyser kan få stor innvirkning på bunnlinjen. En fersk rapport fra Nucleus Research viser at bedrifter får en avkastning på USD 10,66 for hver dollar de investerer i analyse. Og jo mer en bedrift integrerer analyse i virksomheten, desto større blir avkastningen.

I en undersøkelse utført av IBM og MIT Sloan Management Review (US), oppdaget vi at resultatforskjellen mellom bedrifter som utnytter analyse fullt ut, og de som ikke gjør det, vokser for hvert år. Ved å gjøre analyse til et kjerneelement i virksomheten din, kan du oppnå betydelige konkurransefordeler.

 


 

9,000 eksperter

IBM har over 9000 erfarne eksperter og konsulenter innen strategi, analyse og teknologi

IBM tilbyr utprøvde løsninger for mange bransjer og funksjonsområder

IBM tilbyr både nyskapende ideer og praktisk innsikt fra IBM Institute for Business Value

Gartner

IBM er plassert i Leaders-kvadranten i Gartner's Magic Quadrant for Global BI og Performance Management Service Providers

The State of Smart

Les mer om fordelene som fremsynte virksomheter med omfattende bruk av analyser opplever.


Suksesshistorier fra kunder

IBM Smarter Analytics kan hjelpe bedrifter med å oppnå en konkurransefordel.


Det økende skillet

Selskaper med den beste analysen vinner.


Big Returns of Big Data

Se hvordan funksjoner for behandling av store datamengder kan gi høyere avkastning, i denne Nucleus Research-rapporten.


Fortjeneste i mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter som investerer i analyse, kan forbedre både beslutningstaking og fortjeneste.


Finansieringsmuligheter

Få tak i omfattende informasjon uten en omfattende investering