Sidens hovedinnhold

Transformer økonomiprosesser

IBM Smarter Analytics kan hjelpe deg med å transformere dine økonomiprosesser for å få økt synlighet, innsikt og kontroll over resultatene i hele organisasjonen.

Når de blir spurt, svarer de fleste økonomisjefer at gjennomsnittlig 30 % av resultatpotensialet i deres organisasjon — inntektsvekst, lønnsomhet og aksjeeierverdi — går tapt på grunn av mangelfull resultatstyring. Finansanalytikere bruker mer tid på å samle inn og kontrollere tall enn å utføre verdifulle analyser. Økonomiske prognoser og budsjetter er arbeidskrevende og foreldet få måneder etter at de ble utarbeidet. Det du trenger, er et system som automatiserer økonomiske analyser, slik at du kan produsere mer oppdaterte rapporter med mindre innsats.

 


Forutse og styr innvirkningen av økonomiske beslutninger


Overvåk drifts- og økonomiske resultater

 • Analyser forbindelsene mellom flere ulike nøkkeltall.

 • Få en bedre forståelse av resultatene i hele organisasjonen.

 • Få innsikt i store volumer med data fra virksomheten og andre kilder.

Få bedre reaksjonsevne overfor endringer

 • Utvikle dynamiske, rullerende økonomiske planer, prognoser og budsjetter

 • Utnytt nye muligheter for å øke vekst og lønnsomhet.

 • Omfordel ressurser fortløpende for å oppnå best mulig utnyttelse i henhold til forretningsstrategien.

Fatt mer effektive beslutninger

 • Bruk sanntidsdashbord som gir umiddelbar tilbakemelding.

 • Tolk resultater raskt og finn ut hva som er mest effektiv respons.

 • Utform og test alternative handlingsplaner.

Forbedre ressursstyringen

 • Automatiser økonomiprosesser og eliminer manuelle arbeidsoppgaver.

 • Forkort økonomi- og budsjettsykluser.

 • Gi analytikere mer tid til å fokusere på verdiskapende analyser.