Sidens hovedinnhold

Smartere penger

Våre globale finanssystemer må bli smartere.
Nå er det mulig.

 

Samtaler om en smartere verden. Smartere penger for en smartere verden.

Vi vet at svært mange penger gikk opp i røyk i den nåværende finanskrisen – men hva er det nøyaktig som har gått tapt? Det kan tydeligvis ikke være hard valuta, som bare utgjør 11 % av den amerikanske pengemengden. Resten av våre ”penger” flyter fra en innbetaling via en bank til en forretning og så gjennom forretningens forsyningskjede, blir så kreditert en annen bedrifts konto.. og går så gjennom runden på nytt.

Med andre ord er penger blitt redusert til nuller og enere. Penger er usynlige, umulige å røre. Penger er informasjon. Dette er viktig for å forstå problemet vi står overfor og hvordan det kan løses.

Det er ingen tvil om at skiftet fra fysiske til elektroniske penger – og hele spektret av finansielle innovasjoner som ledsaget det – har bidratt til vekst og velstand i verdensøkonomien. Det har også hjulpet mange mennesker over hele verden til å ta steget opp i middelklassen. Men våre tekniske eller styrende systemer har ikke holdt tritt med utviklingen. De har ikke kunnet gi varselsignaler om risikokonsentrasjoner, overvurdering eller underprising. Bankene kunne ”pakke inn” risikoene og selge dem, men de kunne ikke evaluere et enkeltlån for å strekke ut gjelden når det trengtes.

Men den samme digitaliseringen som bidro til å skape dette uføret, gir oss nå midlene vi trenger til å komme ut av det. Intelligens sprøytes nå inn i måten verden fungerer på, iberegnet våre finanssystemer. Vi nyter alle godt av fremskritt som bankautomater, kredittkort og nettbanker. Men de underliggende endringene er mye dypere. Uovertruffen datakraft og avansert analyse kan forvandle oseaner av nuller og enere til innsikt, i sanntid. Hvilket betyr at vi kan ha et tryggere, mer transparent og intelligent finanssystem i en smartere verden.

Vi kan allerede se dette gjennom de nasjonale regjeringenes handlinger. Tsjekkias nye integrerte informasjonssystem gir for eksempel kunnskapene som trengs for å definere landets pengepolitikk og forvalte statsbudsjettets ressurser og de offentlige finansene på en mer effektiv måte.

Vi ser at data hjelper mange sammenkoblede institusjoner. Operational Riskdata eXchange Association, et konsortium av 52 ledende finansinstitusjoner, bruker anonymiserte data for å forbedre statistisk modellering, beregne risikoeksponering på en mer nøyaktig måte og løse compliance-problemer.

Vi ser også at data kan forvandle globale markeder totalt. Tenk på valutabørsen, verdens største enkeltmarked. Risikoene knyttet til intradagoppgjør av et volum på over 2 billioner dollar – over 50 % av verdens transaksjoner i utenlandsk valuta – er blitt eliminert.

Og gjennom organisasjoner som Grameen Foundation og Financial Information Network and Operations Ltd. (FINO) kan fattige over hele verden trosse sine negative fremtidsutsikter. Takket være teknologirelatert mikrofinans kan de oppnå lån uten pant og finanstjenester som støtte til inntektsbringende virksomhet og tilby sine familier og lokalsamfunn en lysere fremtid.

Disse endringene er en spennende begynnelse, men det må mer til. Det er økende enighet om behovet for en sentral enhet for risikoanalyse som kan bidra til å forhindre fremtidige kriser. Denne enheten kan kanskje bygge på arbeidet til Det internasjonale pengefondet og andre institusjoner for å skape et system for tidlig varsling innen global finans.

Naturligvis er det å gjenskape tillit mye mer enn en teknologisk oppgave. Det er også en sentral politisk og psykologisk utfordring. Og ingen systemer er risikofrie. Men fordelene med smartere finans er klare – for lovgiverne, bankene, investorene, bedriftene og lokalsamfunnene, for rike og fattige verden over, alle som trenger et stabilt, sikkert og allment tilgjengelig pengesystem for å oppnå gode levekår.

La oss bygge opp en smartere planet. To La oss bygge opp en smartere verden.
Think