Lees verder

Smarter Water Management

Of het nu gaat om een tekort in de ene regio, of een teveel in de andere, goed waterbeheer is een must voor nu en straks.

 

Gesprekken over een slimmere wereld. Smarter water for a smarter planet.

Water stroomt overal – door de lucht, over het land, door ons lichaam. Maar ook door economieën. Telkens als een product wordt ge- of verkocht, wordt er virtueel veel water uitgewisseld. Het kost 2.650 liter water om een katoenen T-shirt te maken, 7.692 liter water om een liter melk te maken en 147.000 liter water om een auto te maken.

De behoefte aan water staat vaak op gespannen voet met inefficiëntie. Zo wordt wereldwijd in land- en tuinbouw naar schatting 60% van het gebruikte water verspild. En in Amerikaanse waterleidingnetwerken gaat zo’n 50% gezuiverd water verloren door lekkages. Onaanvaardbaar zolang er nog wereldregio’s zijn waar tekort aan drinkwater is. En dat probleem neemt alleen nog maar toe. De Verenigde Naties schatten dat rond 2080 zelfs de helft van de wereldbevolking kampt met een watertekort.

Gelukkig helpt moderne technologie bij de oplossing. Hiermee kunnen hele water-ecosystemen zoals rivieren en reservoirs gemonitord, gemeten en geanalyseerd worden om het watergebruik efficiënter te maken. IBM speelt hierin wereldwijd een steeds grotere rol. Ondermeer met een geavanceerd data platform om de 500 kilometer lange Hudson rivier real time te monitoren.

Ook in Ierland, Nederland en bij Dow Chemical Company is IBM intensief betrokken bij allerlei projecten om meer grip te krijgen op waterhuishouding en -gebruik.

Tegenover het watergebrek in diverse wereldregio’s staat de (verwachte) stijging van het zeewater als gevolg van de klimaatverandering. Ook dat is een steeds groter probleem. Meer dan 60% van de wereldbevolking woont in kustgebieden en laaggelegen rivierdelta’s. Voor Nederland is de dreiging zo mogelijk nog groter: ruim 55% van ons land ligt beneden zeeniveau en circa 70% van ons bruto binnenlands product wordt verdiend in laaggelegen gebieden.

De eeuwige, succesvolle strijd tegen het water bezorgde Nederland internationale faam. Kroonprins Willem-Alexander geldt internationaal als specialist in watermanagement en was voorzitter van het Tweede Wereld Water Forum. Geen wonder dat IBM als locatie voor het IBM Global Center of Excellence voor waterbeheer, heeft gekozen voor Amsterdam. Het Center helpt wereldwijd klanten in de publieke sector bij het ontwikkelen van geavanceerde voorspellings- en beschermingssystemen voor laaggelegen kustgebieden en rivierdelta’s. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis die IBM heeft opgedaan op het gebied van consultancy, technologie en research.

Goed waterbeheer is een must voor nu en straks. Of het nu gaat om een tekort in de ene wereldregio, of een teveel in de andere. Neem een duik in slimme oplossingen, want die zijn er.

Laten we onze wereld slimmer maken.
Think