Lees verder

Smart Traffic

Hoe komen we vandaag van punt A naar punt B
in de toekomst.

 

Gesprekken over een slimmere wereld. The roads to a smarter planet.

In 2007 bereikte de wereld een historische mijlpaal. Voor het eerst in de geschiedenis woonde de meerderheid van de mensen in steden. De snelheid van deze urbanisatie neemt toe. In 2010 zijn er 59 grootstedelijke gebieden met een inwoneraantal van meer dan vijf miljoen – 50% meer dan in 2001.

Veel van die nieuwe stedelingen hebben een auto, en vrachtwagens leveren de producten aan die ze kopen. Dus als u nu al lang in de file staat, hoe moet dat dan in de toekomst?

Heel simpel: onze verkeersinfrastructuur en oplossingen voor verkeersproblemen zijn niet toekomstbestendig. Met 300 miljoen automobilisten in Europa, kost de fileproblematiek de Europese Unie ieder jaar 1% van het BNP. Dat is ongeveer 100 miljard euro.

Dat moet slimmer kunnen. De systematiek van het stadsverkeer is de sleutel tot de oplossing. We moeten ophouden met ons uitsluitend te concentreren op deelproblemen: een nieuwe brug bouwen, een weg verbreden, verkeersborden plaatsen, spitsstroken openen, het carpoolen stimuleren of helikopters inzetten.

We moeten ons juist richten op de relaties binnen het hele systeem – en alle andere systemen die er mee verbonden zijn: de toeleveringsketens, het milieu, het bedrijfsleven... de manier waarop mensen wonen en werken. Verkeer is niet zomaar een stoet auto's: het is een web van talloze verbindingen.

"Smart traffic" is nog niet de norm — maar het is ook geen toekomstmuziek. Op veel plaatsen in de wereld is IBM nu al bezig 'smart traffic' te realiseren.

In Stockholm is er een dynamisch tolsysteem geïntroduceerd voor het verkeer dat de stad binnenkomt en verlaat. Daarmee is de verkeersdruk met 20% teruggedrongen, de wachttijd met 25% verkort en de uitstoot van schadelijke stoffen met 12% gereduceerd. In Singapore ontvangen verkeersregelaars in real-time gegevens van sensors. Hiermee kunnen ze verkeersscenario's voorspellen met een nauwkeurigheid van 90%. En in Kyoto zetten planologen simulatietechnieken in om te zien wat voor een impact verschillende verkeerssituaties met miljoenen voertuigen hebben op een stad

Dit alles is mogelijk doordat verkeerssystemen in steden slimmer kunnen worden gemaakt. Wegen, bruggen, kruispunten, verkeersborden, verkeerslichten en tolheffing. Allemaal kunnen ze onderling worden verbonden en slimmer worden gemaakt. Slimmere verkeerssystemen zorgen ervoor dat mensen sneller op hun werk komen. Dat planologen betere informatie hebben. Dat de productiviteit in het bedrijfsleven omhooggaat. Dat de kwaliteit van het leven van burgers toeneemt. En slimme verkeerssystemen reduceren de filedruk, het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

Een wereld waarin de verstedelijking snel toeneemt, is afhankelijk van het vervoer van mensen en goederen In de 20e eeuw betekende dit dat er snelwegen werden aangelegd, van stad naar stad en van land naar land. In de 21e eeuw kunnen slimme verkeerssystemen de nieuwe mijlpaal van de vooruitgang zijn.

Laten we de wereld slimmer maken.
Think